Publications

Publicaties N.P. Mol

(exclusief krantenartikelen en boekbesprekingen)


Nico Mol, Het budgetrecht van de gemeenteraad, Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control, jrg 10 nr 4, pp 4-8, augustus 2012


Nico Mol, Het budgetrecht van de gemeenteraad, Afscheidsrede Universiteit Twente, 23-5-2012


Nico Mol, Over ideeën die zeker terug zullen blijven komen, Inleiding symposium bij afscheid Peter Boorsma, Universiteit Twente, 1-12-2010


Nico Mol, Accrual budgeting in Dutch local government accounting, in Henk ter Bogt, Pieter Jansen & Sandra Tllema (red.), Met het oog op de publieke zaak, liber amicorum voor Jan van Helden, Rijksuniversiteit Groningen, pp 237-246, 2010


N.P. Mol & R.J.M. Beeres, Defensie economie Kanonnen of boter? Defensie als economisch goed, Nederlandse Defensie Academie, 2009


Nico Mol, Bedrijfseconomie voor de collectieve sector, Coutinho, Bussum, 2008


Nico Mol, Controlinstrumenten voor publieke dienstverlening, in Raymond H.J.M. Gradus e.a. (red), De waarde van de public controller, Sdu, Den Haag, pp 133-138, 2008


Johan A.M. de Kruijf & Nico P. Mol, Réforme de la comptabilité et mesure de la performance des agences du gouvernement des Pays-Bas, Revue Française d’administration publique, nr 123, pp 301-321, 2007


Robert Beeres & Nico Mol, Controlling Defense operations, Disclosures of the Royal Netherlands Army 2001-2005, in Robert Beeres, Eric Jan de Bakker & Harry Kirkels (eds), Defense Accounting Control & Economics, Evidence from the Netherlands, NLARMS Netherlands Annual Review of Military Studies 2007, pp 93-118, 2007


Nico Mol, An economic analysis of peace keeping and peace enforcing, in Robert Beeres, Eric Jan de Bakker & Harry Kirkels (eds), Defense Accounting Control & Economics, Evidence from the Netherlands, NLARMS Netherlands Annual Review of Military Studies 2007, pp 49-63, 2007


Johan A.M. de Kruijf & Nico P. Mol, Resultaatverantwoordleijkheid bij agentschappen en zelfstandige bestuursorganen, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, jrg 81 nr 11, pp 564-573, november 2007


N.P.Mol, Allocatie en verdeling in de financiële verhouding, in Raad voor de Financiële verhoudingen, Essays en columns over de financiële en bestuurlijke verhoudingen, RFV, Den Haag, 31 oktober 2007, pp 23-35


Nico Mol, Maatschappelijke ondernemers, Tijdschrift voor public governance, audit & control, jrg 5 nr 4, p 11, augustus 2007


N.P. Mol, Maatschappelijk ondernemen, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jrg 39 nr 1, 2007


Nico Mol, VBTB terug naar af, Tijdschrift voor public governance, audit & control, jrg 4 nr 3, pp 2-6, juni 2006


N.P.Mol, Operationele budgettering in de publieke sector, Sdu, Den Haag, 2006


N.P. Mol & R.J.M. Beeres, Performance management in a setting of deficient output controls, International Journal of Productivity and Performance Management, vol 54 no 7, pp 533-550, 2005


Nico Mol, Inputbudgettering? Yes!, Economenblad, jrg 28 nr 3, pp 12-14, oktober 2005


N.P. Mol, Uitgepraat over financieel management?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jrg 37 nr 5, pp 236-239, 2005


N.P. Mol & R.J.M. Beeres, Opdrachtgerichte commandovoering in de Hogere Defensie Opleidingen, in Myriame Bollen e.a. (red), Toga’s en baretten. Wetenschap in dienst van Hare Majesteit (Liber amicorum voor Jan Oonincx), Koninklijke Militaire Academie, Breda, pp 207-219, 2005


N.P. Mol & P. de Vries, Het einde van hybriditeit, het begin van marktwerking, in: M.H. Meijerink en G.D. Minderman (red), Naar een andere publieke sector. Hybriditeit en een andere wijze van publieke taakvervulling, Sdu, Den Haag, pp 129-135, 2005


Nico Mol, Interne bedrijfsvoering bij uitvoerende diensten: een groeiproces naar resultaatgerichtheid, in: Sandra van Thiel (red), Governance van uitvoe­rings­organisaties, Kadaster, Den Haag, pp 53-63, juni 2004


Nico Mol, De overheid als aanbieder van voorzieningen. Het agentschapsmodel en publieke goederen, in: Peter van der Knaap en Ard Schilder (red), Resultaatgericht sturen en evalueren, Sdu, Den Haag, pp 57-66, 2004


Nico P. Mol & Johan A.M. de Kruijf, Performance Management in Dutch Central Government, International Review of Administrative Sciences, vol 70 no 1, pp 33-50, March 2004


N.P. Mol & J.A.M. de Kruijf, Resultaatgerichte sturing in overheidsorganisaties, Accounting, jrg 108 nr 3, pp 13-20, maart 2004


Nico P. Mol & Johan A.M. de Kruijf, Accounting for Hybridity: Accrual Budgeting in the Dutch Central Government, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, vol 15 nr 4, pp 542-564, Winter 2003


E.J. de Bakker, R.J.M. Beeres & N.P. Mol, Defensie, in: C.A. de Kam & A.P. Ros (red), Jaarboek Overheidsfinanciën 2003, Sdu, Den Haag, pp 173-195, 2003


Nico Mol, Nico Groenendijk & Piet de Vries (red), Promotiboek voor Boorsma, Universiteit Twente, Enschede, 2003

-Redactie, Inleiding, pp 7-15

-Nico Mol, De twee beheersfuncties van de overheidsbegroting, pp 63-75


N.P. Mol, Rooien en snoeien in de Miljoenennota 2003, Openbare Uitgaven jrg 34 nr 5, pp 281-284, 2002


Nico Mol, Resultaatverantwoordelijkheid in het agentschapsmodel, in: Albert Kraak & Ronald van Oosteroom (red), Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering, Sdu, Den Haag, pp 121-130, 2002


N.P. Mol & J.A.M. de Kruijf, Resultaatgerichte bekostigingsstructuur bij de overheid, Openbare Uitgaven jrg 34 nr 2, pp 85-97, 2002


N.P. Mol & J.A.M. de Kruijf, Resultaatgerichte bekostigingsstructuren bij de overheid. Onderzoeksrapport ten behoeve van de directie Arbeidszaken Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Universiteit Twente, Enschede, maart 2002


G.J. van Helden & N.P. Mol, Financial Management Initiatives at Different Governmental Layers in the Netherlands, in: A.D. Bac (ed), International Comparative Issues in Government Accounting. The Similarities and Differences between Central Government Accounting and Local Government Accounting within or between Countries, Kluwer, Dordrecht, pp 159-176, 2001

- eerder verschenen als Working Paper, University of Paisley (Scotland), March 2000


H.M. van den Hooven & N.P. Mol, Efficiency and effectiveness in the armed forces, in: H.P.M. Jägers, H.F.H.M. Kirkels, M.V. Metselaar & G.C.A. Steenbakkers (eds), NL ARMS (Netherlands Annual Review of Military Studies) 2000, Koninklijke Militaire Academie, Breda, pp 21-28, 2001


N.P. Mol, Schijngestalten van baten-lasten, Openbare Uitgaven, jrg 33 nr 2, pp 73-80, 2001


N.P. Mol, Overheidsresultaten, Overheidsmanagement jrg 14 nr 2, pp 46-53, februari 2001


N.P. Mol, Accounting voor resultaatverantwoordelijkheid bij Defensie, in: L.M.W. de Bie (red), Management Control voor Commandanten en Controllers, Koninklijke Militaire Academie, Breda, pp 87-96, 2000


N.P. Mol, Resultaatgericht budgetteren in de collectieve sector, Handboek Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen a/d Rijn, F3150, december 2000


N.P. Mol, Vijf stellingen over financieel overheidsbeheer, Openbare Uitgaven, jrg 32 nr 4, pp 152-161, 2000


Nico Mol, Van kasstelsel naar baten-lastenstelsel: tegen, Publiek Management, jrg 3 nr 5, pp 21-23, november 2000


N.P. Mol, J.A.M. de Kruijf & R.M. Vijn, Aparte comptabiliteitsvoorschrften overbodig, B & G, jrg 27 nr 11, pp 30-35, november 2000


N.P. Mol, De toegevoegde waarde van de overheid, oratie Universiteit Twente, Enschede, 15 juni 2000


G.J. van Helden & N.P. Mol, Financieel management bij lagere overheden: een spiegel voor vernieuwingen bij het rijk?, Beleidsanalyse, 99/1/2, pp 29-37, 1999


Nico P. Mol, Performance Budgeting in the Dutch Defense Organization, in: Arie Halachmi (ed), Performance & Quality Measurement in Government, Chatelaine Press, Burke VA, pp 35-48, 1999


N.P. Mol, Crisisbeheersing: een speltheoretische analyse, Parade jrg 19 nr 2/3, pp 68-73, december 1998


Th.P.W.M. van der Krogt & N.P. Mol, Beleid en beheer, in: A. Hoogerwerf & M. Herweijer (red), Overheidsbeleid, zesde druk, Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 333-355, 1998


P. Bordewijk & N.P. Mol, Gemeentebegroting en –rekening, in: A.F.A. Korsten & P.W. Tops (red), Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 463-474, 1998


N.P. Mol, Openbaar bestuur of openbaar bedrijf? Het comptabel bestel in de twintigste eeuw, Openbaar Bestuur, jrg 8 nr 3, pp 6-11, 1998


Nico P. Mol, Transfer Pricing in Government Organizations, in: Arie Halachmi & Peter B. Boorsma (eds), Inter and Intra Government Arrangements for Productivity, Kluwer, Dordrecht, pp 59-68, 1998


Nico Mol, Baten-lastenstelsel voor Rijksbegroting principieel onjuist, Openbaar Bestuur, jrg 7 nr 10, pp 9-13, 1997


Bernard Steunenberg & Nico Mol, Fiscal and Financial Decentralization: A Comparative Analysis of Six Western European Countries, in: J.E. Lane (ed), Public Sector Reform, Sage, London, pp 235-256, 1997


N.P. Mol, Operationele budgettering. Efficiency en effectiviteit in activiteitenbudgetten, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, 1997


N.P. Mol & H.A.A. Verbon (red), Neo-institutionele economie en openbaar bestuur, VUGA, ‘s-Gravenhage, 1997

- N.P. Mol, H.A.A. Verbon & P. de Vries, Verzelfstandiging: interpretatiekaders vanuit de neo-institutionele economie, pp 1-15

- N.P. Mol, Verzelfstandiging bij Defensie, pp 117-130)


P.B. Boorsma & N.P. Mol, Capital Budgeting in Dutch Central Government, Public Budgeting & Financial Management, vol 8 no 4, pp 597-611, 1997


N.P. Mol, “Value-for-money” in overheids- en non-profit organisaties, Financieel Overheidsmanagement, Samsom, Alphen a/d Rijn, D311, december 1996


Nico P. Mol, Performance indicators in the Dutch Department of Defence, Financial Accountability and Management, vol 12 no 1, pp 71-81, February 1996


N.P. Mol, Alles heeft zijn prijs. Doelmatigheidsverbetering bij ondersteunende diensten, Militaire Spectator, jrg 164 nr 12, pp 558-561, 1995

- eveneens opgenomen in Komma, jrg 17 nr 4, december 1995


R. Moelker & N.P. Mol, De krijgsmacht: taken, financiering en bedrijfsvoering, Bestuurskunde, jrg 4 nr 7, pp 305-316, 1995


Peter B. Boorsma & Nico P. Mol, The Dutch Public Financial Revolution, in: W.J.M.Kickert & F.A.van Vught (eds), Public Policy & Admi­nistration Sciences in The Netherlands, Prentice Hall, Hemel Hempstead, pp 219-231, 1995


N.P. Mol, Produktbegroting als beleids- en beheersinstrument, Financieel Overheidsmanagement, Samsom, Alphen a/d Rijn, D130, mei 1995


Nico Mol, Quality Improvement in the Dutch Department of Defence, in: C.Pollitt & G.Bouckaert (eds), Quality Improvement in Europe­an Public Services, Sage, London, pp 111-120, 1995


N.P. Mol, Verdelende rechtvaardigheid in de financiële verhouding, Bestuurskunde, jrg 3 nr 8, pp 326-335, 1994


N.P. Mol e.a., Verzelfstandiging en Accountant, NIVRA Studierapport, juni 1994


N.P. Mol, Fundamentele verdelingsvragen bij plussen en minnen, Openbare Uitgaven, jrg 26 nr 3, pp 126-132, 1994


Nico P. Mol & Frans Kaiser, Interpretation and analysis of cost-per-pupil indicators in international comparisons of educational systems, in: Centre for Educational Research and Innovation, Making education count. Developing and using international indicators, OECD, Paris, pp 307-321, 1994


Nico Mol, Financieel management in de journalistiek, in: Jan Noordbruis en Ineke van der Wal (red), Journalistiek Management. Een inleiding, Wolters-Noordhoff, Groningen, pp 61-79, 1994


J.D. van der Werff & N.P. Mol, Interpreteren in kwadranten. De beoordeling van economy, efficiency, effectiviteit en rendement van beleidsmatige activiteiten, Overheidsmanagement, jrg 6 nr 7/8, pp 178-182, juli/augustus 1993


N.P. Mol & H.A.A. Verbon (red), Institutionele economie en openbaar bestuur. Perspectieven op de verzelfstandiging van overheids­diensten, VUGA, 's-Gravenha­ge, 1993

- N.P. Mol & H.A.A. Verbon, Verzelfstandi­ging: Inter­pretatie­kaders vanuit de neo-insti­tu­tionele econo­mie, pp 1-14


W.J.M. Kickert, N.P. Mol & A. Sorber (red), Verzelfstandiging van overheidsdiensten, congrespublicatie 1992 van de Vereniging voor Bestuurskunde, VUGA, 's-Gravenha­ge, 1993

- W.J.M. Kickert, N.P. Mol & A. Sorber, Inleiding, pp 7-23

- N.P. Mol, Verzelfstandiging: neo-institutionele benaderingen, pp 117-128


N.P. Mol, Tussen inkomens- en vermogensbeheer, Openbare Uitga­ven, jrg 24 nr 3, pp 108-116, 1992


S.A.H. Denters & N.P. Mol, De doelmatigheid van het maatschappe­lijk middenveld, in: H.M.de Jong & J.J.A.Thomassen (red), Tussen overheid en samenleving, Universiteit Twente, Enschede, pp 142-148, juni 1992


N.P. Mol, Overheid en krijgsmacht tussen vermogens- en inkomensbe­heer, oratie Koninklijke Militaire Academie, Breda, 7 mei 1992


W.J.M. Kickert, N.P. Mol & A. Sorber, Verzelfstandiging van over­heidsdiensten, Bestuurskunde, jrg 1 nr 1, pp 8-21, 1992


N.P. Mol, Doelmatig financieel beheer in de rijksdienst, Open­bare Uitgaven, jrg 24 nr 1, pp 5-12, 1992


N.P. Mol, Dilemma's bij de toepassing van budgetfinanciering, in: G.J.N. Bruinsma (red), Pluriforme bestuurskunde, Universiteit Twen­te, Enschede, pp 81-91, december 1991


N.P. Mol, Kengetallen ten behoeve van een efficiënte allocatie: een interpretatiekader voor ‘signalen’, in: A.F.A. Korsten e.a. (red), Sturen op produktie en kwaliteit, Platform Beleidsanalyse, Den Haag, pp 11-20, 1991


Nico P. Mol & Arnold A.J. Spee, Economische indicatoren van onderwijs, Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen, jrg 21 nr 3/4, pp 205-219, mei 1991


N.P. Mol & H.J. Blommestein, Kosten-baten- en decisie-analyse, in: J.Th.A. Bressers & A. Hoogerwerf (red), Beleidsevaluatie, Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 175-193, 1991

- herziene (derde) druk, pp 181-199, 1995


N.P. Mol, Bedragen per inwoner. De interpretatie van verschillen tussen gemeenten, Financieel Overheidsmanagement, jrg 3 nr 4, pp 9-134, april 1990


N.P. Mol, De budgettaire inpassing van investeringsprojecten, bezien vanuit de kosten-batenanalyse, in: Werkgroep kosten-batenanalyse, Het wegen waard. Opstellen over enkele theoretische en praktische aspecten van kosten-batenanalyse, Platform Beleidsanalyse, Den Haag, pp 109-118, september 1990


W. Bonnema & N.P. Mol, Financiële verhouding tussen overheden: rijk-provincies-ge­meenten/Nederland-Europese Gemeenschap, in: J.W. van der Dussen e.a. (red), Macht en onmacht rond de rijksbe­groting, VUGA, '_-Gravenhage, pp 95-108, 1990


Nico Mol, Contract-based management control in government organizations, International Review of Administrative Sciences, vol 55 no 3, pp 365-379, september 1989


J.C. Koning en N.P. Mol, Financieel management in de overheidssector, Handboek beleidsvoering overheid, Samsom, Alphen a/d Rijn, M4100, juli 1989


N.P. Mol, Financieel management, in: A. Hoogerwerf (red), Overheidsbe­leid, Samsom, Alphen a/d Rijn, vierde druk, pp 325-342, 1989

- vijfde druk, pp 318-335, 1993


A. van der Veen & N.P. Mol, De maatschappelijke kosten en baten van de Dollardhaven, Openbare Uitgaven, jrg 29 nr 1, pp 15-22, 1989


N.P. Mol, De allocatiefunctie van de overheidsbegroting, dissertatie Universiteit Twente, Enschede, 1988


N.P. Mol, Budgettering van dienstonderdelen, Handboek Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen a/d Rijn, F3150, juli 1988


N.P. Mol, Budgettering van het hoger onderwijs, in: P.B. Boorsma e.a. (red), Bekostiging van het hoger onderwijs, Universiteit Twente, Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijs Beleid, Enschede, pp 33-50, augustus 1987

- vooraf afzonderlijk uitgegeven, CSHOB januari 1987


N.P. Mol, Zelfbeheer en taakstellende budgettering, in: W. Lemstra e.a. (red), Zelfbeheer en contractmanagement, SBN (Samenwerkingsverband Bestuurswetenschappen Noorden des Lands), Groningen, pp 3-8, december 1986


N.P. Mol, Bedrijfseconomie voor de collectieve sector, Samsom, Alphen a/d Rijn, 1986

- tweede herziene druk 1989

-derde herziene druk 1993

-vierde herziene druk 1998 (herdruk Kluwer 2002)

N.P. Mol, Bedrijfseconomie voor de collectieve sector, Werkboek, Samsom, Alphen a/d Rijn, 1998


N.P. Mol, Budgettering ten behoeve van zelfbeheer, in: H. Buurma e.a. (red), Management bij de overheid, Nederlands Studiecentrum, Vlaardingen, pp 171-182, 1986


J.C. Koning & N.P Mol, De gemeentebegroting en financieel management, in: W. Derksen & A.F.A. Korsten (red)­, Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 293-309, 1985


J.C. Koning & N.P Mol, De voorkeursvolgorde en de financiële ver­houding rijk-gemeen­ten, in: W. Derksen & A.F.A. Korsten (red)­, Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 280-292, 1985

- herziene druk, pp 371-383, 1989


N.P. Mol, Zelfbeheer-II: Kostenplaatsenbudgettering, Openbare Uitga­ven, jrg 16 nr 5, pp 240-256, 1984


N.P. Mol, Zelfbeheer bij de rijksdienst, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, jrg 58 nr 6, pp 235-246, juni 1984


N.P. Mol, Evaluatie van overheidsuitgaven, in: H.J. Blommestein e.a. (red), Handboek Beleidsevaluatie, Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 211-229, 1984


H.J. Blommestein & N.P. Mol, Kosten-baten- en decisie-analyse, in: H.J. Blommestein e.a. (red), Handboek Beleidsevaluatie, Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 187-208, 1984


P.B. Boorsma & N.P. Mol, Privatisering, SMO-Informatief 83/4, Stichting Maatschappij en Onderneming, Scheveningen, 1983


J.C. Koning & N.P Mol, Sanering van specifieke uitkeringen; checks in de financiële verhoudingen, in: D.W.P. Ruiter (red), Verti­caal machtseven­wicht in het binnenlands bestuur, Staatsuitge­verij, 's-Graven­hage, pp 157-190, 1982


N.P. Mol, Zedenpreken over begrotingsbeleid, Economisch Statistische Berichten, jrg 67 nr 3364, pp 750-751, 21 juli 1982


N.P. Mol, Gemeentelijk bezuinigingsbeleid: een tussenstand, Bank & Gemeente, jrg 9 nr 3, pp 68-71, maart 1982


N.P. Mol, Normering van overheidsuitgaven: het ontbrekend afwegingska­der, Bestuurswetenschappen, jrg 36 nr 1, pp 6-23, januari 1982


N.P. Mol, Kostendragers in de gemeentebegroting, Bank & Gemeente, jrg 7 nr 6/7, pp 156-160, juni/juli 1980


N.P. Mol, Herwaardering van gemeentelijke uitgaven, Openbare Uitga­ven, jrg 12 nr 3, pp 123-139, 1980

- Naschrift in nr 5, pp 280-282


N.P. Mol, Planning en beleid in gemeenten met behulp van meerjarenbegro­tingen, in J.J. Klant e.a. (red), Samenleving en onderzoek, Stenfert Kroese, Leiden, pp 79-92, 1979


N.P. Mol, Automatisering van meerjarenbegrotingen voor onderwijs, Bank & Gemeente, jrg 3 nr 7, pp 153-155, augustus/september 1976


Stichting voor Economisch Onderzoek (Universiteit van Amsterdam), De geautomatiseerde meerjarenbegroting voor onderwijs van de gemeente Amsterdam, 1976

-Deel 1: Het leerlingensysteem (J.F. Dosker en N.P. Mol)

-Deel 2: Het begrotingssysteem (J.F. Dosker, H.L. Heijkoop en N.P. Mol)

-Deel 3: Het gebouwensysteem (R.P.L. Giebels, H.L. Heijkoop en N.P. Mol)