Staff

Dr. Guus Meershoek

Picture of dr. Guus Meerhoek
Assistant professor

Tel. +31 53-489 4057 / 3280
E-mail dr. Guus Meershoek

Ravelijn building; room RA 4282
(Monday, Wednesday and Friday afternoon)

GENERAL INFORMATION

Guus Meershoek is lecturer in Safety Governance at the department Management and Governance, University of Twente. He studied Political Sciences at the University of Amsterdam and wrote a dissertation on the Amsterdam police and the German occupation. He did research on organized crime and the fight against organized crime, on traffic policing, on undercover policing and on international police cooperation and participated in a project on the history of the Dutch police.

His main research interests are modern policing, safety governance and the history of the Dutch police. A special topic is the persecution and the destruction of the Dutch Jews during the German occupation.

Meershoek lectures in Public and private policing (master Public Administration) and in European Safety Policies (European Studies).
Apart from his position at the University of Twente, he is lector in Police History at the Dutch Police Academy.
He is member of De Politiekring and publishes regularly a column on http://www.nrc.nl/rechtenbestuur.
Meershoek is co-chair of the Criminal Justice History Network of the bi-annual European Social Science History Conference.

MAIN PUBLICATIONS


Books:

 • Bruinsma G.J.N. en D. Weisburd (ed.), (Meershoek area editor Police history), International Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (Springer, New York 2014) http://refworks.springer.com/mrw/index.php?id=2828)
 • Meershoek, G. ‘Een burgerlijke politie in een gewelddadig tijdperk. Ruim een eeuw Nederlandse politiegeschiedenis (1875-1994)’ in: E. Muller, N. Kop, E. van der Torre en B. Hoogenboom, Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer, (te verschijnen)
 • Meershoek, G. (eindred.), J. Smeets en T. van Es, In de frontlinie. Tien politiemannen en de Duitse bezetting. Amsterdam: Boom 2014
 • E. Devroe, P. Ponsaers, M. Easton, L. Cachet, G. Meershoek (eds.), Schaalveranderingen, Cahiers Politiestudies, 2013 (26), 1, 256 pp., ISBN 978-90-466-0576-9.
 • Guus Meershoek, Bob Hoogenboom (red.), De draagbare Van Reenen. Den Haag, Boom Lemma, 2013.
 • Guus Meershoek (2012). Kees Peijster en de herijking van de maatschappelijke politierol. Lectorale rede 19 april Politieacademie. ISBN 978-90-5931-821-2. © 2012 Politieacademie | Boom Lemma uitgevers
 • Meershoek, (2011), De groep IJzerman. Hoe de politie infiltreerde in de links-radicale beweging van de jaren zestig, Boom, Amsterdam, 170 pp., ISBN 978 90 610 52742
 • Bevolen dienst geweigerd. Jan van den Oever, zijn geweten en de grenzen van het aanvaardbare in politiedienst.
 • Amsterdam Politie Amsterdam-Amstelland 2008.
 • Verkeershandhaving: prestaties leveren, problemen aanpakken. Een kwalitatief onderzoek naar de regionale Verkeershandhavingsteams. Politie en Wetenschap/ Reed Business Den Haag 2008.
 • De geschiedenis van de Nederlandse politie. De Gemeentepolitie in een veranderende samenleving. Amsterdam Boom 2006.
 • Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie en de Duitse bezetting. Amsterdam Van Gennep 1999. (awarded by the Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie)
 • De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal. (with H.L.F.O. de Liagre Böhl). Zutphen Waanders 1989.

Interviews:

Reports:

 • Mensenhandel vanuit Centraal- en Oost-Europa. Nijverdal IRT-NON/IPIT 1997
 • Oost-Europese georganiseerde misdaad: een bedreiging voor Nederland? Nijverdal IRT-NON 1999

Articles:

 • Guus Meershoek, 10 mei 2017. Denk als een wijkagent, minister. In NRC.nl https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/10/een-wijkagent-als-nieuwe-minister-a1558025
 • Guus Meershoek (2017). Bé Lutken: volhardend, zorgzaam, ontvankelijk voor tegenspraak. – Lessen voor politieleiders van nu. In: Tijdschrift voor de Politie – jg.79/nr.2/17
 • Meershoek, G. (2017), Waarheidsvinding wordt steeds lastiger, ook voor de politie. NRC.nl  23 maart 2017. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/23/waarheidsvinding-wordt-steeds-lastiger-ook-voor-de-politie-a1551508
 • G. Meershoek, ‘Juffrouw Van Velzen’ in:  P.J. Begheyn S.J. e.a., Jaarboek Numaga 2014. Nijmegen: Numaga, 2014
 • Meershoek, G., ‘Over de bestrijding van politiële discriminatie. Kanttekening bij de beschuldiging van etnisch profileren’ in: Proces. Tijdschrift voor Strafrechtspleging, (2014) 93, 1, p. 46-51.
 • Meershoek, G., ‘Een Duitse IRT-affaire’ in: Magazine Nationale Veiligheid en crisisbeheersing, 2014, nr. 5, p. 24-25.
 • Meershoek, G. ‘Politie in Verandering : een gedateerd idee van politieorganisatie’ in: Tijdschrift voor de Politie (november 2014)
 • Poot, Chr. De en G. Meershoek, ‘Veiligheidszorg in Amsterdam’ in: Orde van de dag (december 2014)
 • G. Meershoek, ‘Op zoek naar politiekennis met een bite. Waarheidsvinding en werkzaamheid in politieonderzoek’ in: P. Tops, C. Sprenger, N. Kop (red.), Kennis in de frontlijn. Ervaringen met praktijkonderzoek in de politie. Den Haag: Boom Lemma, 2013, p. 217-228
 • G. Meershoek, ‘Een terechte winnaar’ in: Tijdschrift voor de Politie, 2013, jrg. 75, nr. 8, p. 24-26.
 • Guus Meershoek, ‘Een aangekondigde massamoord. Wat wisten Nederlanders van de jodenvervolging?’ in De Groene Amsterdammer, 2013, nr. 5, p. 30-33. 
 • Guus Meershoek, ‘Politiewerk als de-escalatie’ in: Tijdschrift voor de politie, jrg. 75, nr. 6, p. 33-34.
 • Guus Meershoek, ‘Jan Wiarda: geëngageerd, dwars en loyaal’ in: het Tijdschrift voor de politie, jrg. 75, nr. 3, p. 23-26.
 • Guus Meershoek, ‘Een politiële vernieuwing die vruchten afwierp, vastliep en ontspoorde’ in: Proces. Tijdschrift voor strafrechtpleging, 2013, nr. 3. http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/proces/2013/3/PROCES_0165-0076_2013_092_003_002
 • Guus Meershoek, ‘De koppel’ in: P. Tops (red.), Inleiding politiekunde. Positie en functioneren van de politie in Nederland. Apeldoorn: Politieacademie, p. 71-80.
 • Guus Meershoek, ‘Van schutterij tot Nationale Politie. Politiezorg in historisch perspectief’ in: Secondant, 2012, nr. 3-4, p. 32-35.
 • Guus Meershoek, ‘Een Nationale Politie met ruggengraat. Een recensie van Fijnauts Het Nationale Politiekorps’ in: Tijdschrift voor de Politie, vol. 74 (2012), afl. 8, pag. 6-10.
 • Guus Meershoek, Marit Scheepmaker, 'Voorwoord' in: Justitiele Verkenningen, jrg. 38 (2012), nr. 5, p. 5-9. http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201205-politie-anno-2012.aspx?cp=44&cs=6797
 • Guus Meershoek, Bob Hoogenboom, 'Drieenvijftig tinten grijs. Afnemende verantwoording van en controle op hybride politiewerk' in: Justitiele Verkenningen, jrg. 38 (2012), nr. 5, p. 10-23. http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201205-politie-anno-2012.aspx?cp=44&cs=6797
 • Guus Meershoek, ‘Beheersing van grootschalige sociale onrust. Grondtrekken van een Nederlandse traditie’ in: Nationale veiligheid en crisisbeheersing, jrg 10, nr 5, p. 4-5.
 • P. van Reenen, G. Meershoek, ‘Geweldsbeheersing door de Nederlandse politie in een gewelddadige eeuw’ in: Cahiers Politiestudies, 2012-2, p. 159-176.
 • G. Meershoek (2012), Onzichtbaar, integer en weinig gewaardeerd. Grondtrekken van de Nederlandse politie traditie. Politie en Wetenschap, Apeldoorn, 80 pp, ISBN 978 90 3524G.
 • ‘Wat de politie nu te doen staat: gericht, zichtbaar en correct optreden’ in: J. Terpstra, L. Gunther Moor, B. van Stokkom, De politie en haar opdracht. Apeldoorn/Antwerpen Maklu 2010, p. 163-178.
 • ‘Hoe verder met politiestudies?’ in: Beleid en Maatschappij, 2010, jrg. 37, nr. 1, p. 112-115.
 • ‘Samuel Esmeijer’ in: M. de Keizer, M. Plomp (red.), Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren. Amsterdam Prometheus 2010, p. 476-486.
 • ‘Prestatie- en probleemgerichte verkeershandhaving: wat werkt en waarom het werkt’ in:
 • H. Ruessink, R. Berkhout (red.), Van verkeershandhaving naar handhaving in het verkeer. Apeldoorn Politieacademie 2007, p. 30-41.
 • ‘Onder nationaalsocialistisch bewind’ in: P. de Rooy, G. Meershoek en D. Bosscher Geschiedenis van Amsterdam. Tweestrijd om de hoofdstad 1900-2000. Amsterdam SUN 2007, p. 234-321.
 • ‘Hoofdcommissaris van politie in Amsterdam: dirigent, ideoloog, verbindingsman’ in: J. Kuiper, e.a., Rust’loos wakend. Alphen aan den Rijn Kluwer 2004, pp. 7-80.
 • ‘Policing Amsterdam during the German occupation: how radical was the break?’ in: P. Spierenburg, C. Emsley, E. Johnson (ed.), Social control in modern Europe 1800-2000. Ohio, Ohio State University Press (2004)
 • ‘Tussen redelijk willen en ultima ratio. Wim Polak als hoofd van de politie’ in:
  M.  Polak, G. van Herwijnen, Wim Polak. Amsterdammer en sociaal-democraat. Amsterdam Meulenhoff 2003, pp. 246-264.
 • ‘Driedeling als dwangbuis. Over de historiografie van de vervolging van de joden in Nederland’ in: C. Kristel, E. Gans, J. Houwink ten Cate, G. Meershoek en P. Romijn (red.), Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland. Amsterdam Balans 2003, pp. 144-161.
 • ‘ “Solange man nicht die Kontrolle verliert”. Öffentlicher Ordnung und innere Sicherheit in den Niederlanden (1945-2000)’ in: Hein Hoebink (Hrsg.) Fokus Europa Öffentliche Ordnung und innere Sicherheit als Spiegel politischer Kulturen in Deutschland und in den Niederlanden nach 1945. Münster Uitgeverij Waxmann 2001, pp. 93-104. (vertaling van vorige artikel)
 • ‘Die Sipo(SD) in den Niederlanden: Machtentfaltung und Scheitern eines politischen Fahndungsdienstes’ in: G. Paul, K. Mallmann (red), Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000, pp. 383-402.
 • ‘Blauw, blauw. Het tanend gezag van de politie’ in: C.D. van der Vijver, L.G.H. Gunther Moor, Het gezag van de politie. Dordrecht SMVP 2000, pp. 81-102.
 • ‘Organized crime and trafficking in women from Eastern Europe in the Netherlands’ (with G.J.N. Bruinsma) in: Transnational Organized Crime, 1999, vol. 4, nr. 1-2, pp.
 • ‘The Amsterdam police and the persecution of the Jews’ in: M. Berenbaum, A. Peck(red), The holocaust and history. Indiana Indiana University Press 1998, pp. 284-300
 • ‘Der Widerstand in Amsterdam während der deutschen Besatzung’ in: G. Meershoek e.a, Repression und Kriegsverbrechen. Die Bekämpfung von Widerstands- und Partisanenbewegungen gegen die deutsche Besatzung in West- und Sud-Europa. Berlin Verlag der Buchladen 1997, pp. 13-24. (vertaling vorige artikel) ISBN 3-924737-41-X
 • ‘La résistance à Amsterdam pendant l’occupation Allemande’ in: L. Douzou, e.a. (red.), Les Francais et la résistance. Villes, centers et logiques de décision, Cachan IHTP 1995, pp. 19-32. ISSN 0247-0101
 • ‘Raul Hilberg: een glashard relaas over de moord op de joden’ in: Oorlogsdocumentatie ‘40-’45. Zutphen Walburg Pers 1994, pp. 211-224.
 • ‘Zonder hoop op een oplossing, politieke oppositie in Polen’ in: A. Gerrits, H. Ramkema, Poolse paradoxen. Utrecht 1989, pp. 31-40.