Prof.mr. H.M. (Huib) de Jong

picture of Huib de Jong
Honorary professor
Public Administration en Public Management

Areas of expertise

Contact

E-mail: secretariaatrector-hva@uva.nl

GENERAL INFORMATION

Prof. mr. Huib de Jong is door de Raden van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot rector van de HvA en lid van het College van Bestuur van de UvA en HvA. De benoeming gaat in op 1 maart 2013.

Op dit moment is Huib de Jong vicevoorzitter van het CvB van de Hogeschool Utrecht, met de portefeuilles onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid onder zijn hoede. Daarnaast is De Jong al sinds 1980 verbonden aan de Universiteit Twente, sinds 1991 als hoogleraar. In de periode 2000-2004 was hij lid van het College van Bestuur van de Universiteit Twente.

De Jong volgt Jet Bussemaker op als rector van de HvA. Bussemaker legde haar functie neer toen zij begin november minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werd. Onder rector De Jong zet de HvA de reeds ingezette bestuurlijke koers, zoals vastgelegd in het Instellingsplan 2011-2014, de onderwijs- en onderzoeksagenda Creating Tomorrow, het Actieplan Onderwijs (’tienpuntenplan’) en Profiel en Prestatieafspraken, voort.

Huib de Jong (1954) studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is in 1989 gepromoveerd op het proefschrift ‘Norm en Feit in de Gemeente’ (Universiteit Twente).

De Raden van Toezicht en het College van Bestuur zijn zeer verheugd met de komst van Huib de Jong en wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe functie. CvB-voorzitter Louise Gunning: ‘Huib de Jong is een buitengewoon deskundig bestuurder en een plezierige collega, die zijn sporen ruim verdiend heeft in het hoger onderwijs. Hij kent zowel de wereld van een grote hogeschool als de universitaire omgeving door en door. Ik heb er veel vertrouwen in dat hij samen met de andere collega’s in het CvB de HvA zal leiden en de hogeschool en de universiteit gezamenlijk op koers zal houden.’

Huib de Jong (1954) is sinds 1 september 2006 lid van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid. Huib de Jong is afkomstig van de Universiteit Twente (UT), waar hij vanaf 1980 in diverse functies heeft gewerkt.

In 1989 is hij bij de UT gepromoveerd op een proefschrift over de kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland.

In 1991 is hij benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Na een periode als decaan van de toenmalige faculteit Bestuurskunde is hij in de periode 2000-2004 lid geweest van het College van Bestuur van de UT.

NEVENFUNCTIES