See Staff

Prof.dr. Gert-Jan Hospers

E-mail: hospers@stad-en-regio.nl

Tel. 053-4334865 (bij geen gehoor graag een e-mail sturen) 

Algemene informatie

Prof.dr. Gert-Jan Hospers (Enschede, 1974) is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit en directeur van Stichting Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. In 1999 voltooide Gert-Jan de studies economie, rechtsgeleerdheid en bestuurskunde aan de universiteiten van Tilburg, Utrecht en Twente. Na een beleidsbaan bij het ministerie van Economische Zaken keerde Gert-Jan in 2000 terug naar de Universiteit Twente. Daar promoveerde hij in 2004 op het proefschrift Regional Economic Change in Europe: a Neo-Schumpeterian Vision en werkte hij tot eind 2020 als economisch geograaf. Gert-Jan zit in de redactie van de tijdschriften Geografie en European Spatial Research and Policy en is lid van de redactieraad van Regional Studies, Regional Science. Sinds 2012 is hij fellow van de Regional Studies Association (FeRSA). 

Expertise en onderzoek

Gert-Jan is een expert op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. Sinds 2000 richt hij zich op economische thema’s in stad en regio, city- en regiomarketing en plattelandsvraagstukken. Vanuit zijn stichting doet Gert-Jan vooral praktijkonderzoek buiten de Randstad. Zo adviseert hij de provincie Overijssel en de regio Achterhoek op strategisch niveau, terwijl hij regelmatig opdrachten doet voor gemeenten in Oost-Nederland. Voor inspiratie komt Gert-Jan graag in Duitsland, wat onder meer heeft geleid tot een reeks aan publicaties over het Ruhrgebied. Gert-Jan heeft veel geschreven voor kranten, waaronder Het Financieele Dagblad en De Twentsche Courant Tubantia. Hij is vaste columnist voor Stadswerk Magazine en Achterhoek Nieuws.

Onderwijs en lezingen

Gert-Jan beschikt over een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Op de Radboud Universiteit geeft hij al jaren de vakken Stedelijke Economie in Europa en Placemaking and Spatial Practice. Tussen 2000 en 2018 heeft hij op de Universiteit Twente economie voor bestuurs- en bedrijfskundigen gedoceerd. Gert-Jan treedt regelmatig op als docent voor de UvA Academy, NSOB, Master City Developer en NEPROM. Hij kan geboekt worden voor lezingen, workshops en webinars. Meestal spreekt Gert-Jan over thema's uit een van de inspiratieboeken die hij schreef of redigeerde, zoals Citymarketing voorbij de hype (2011), Geografie en gevoel: wat plekken met ons doen (2013), Visies op de stad (2015), Slimme streken: de kracht van het platteland (2018), Ruhrgebied: een sterk staaltje Duitsland (2020) en De wereld van de stad (2021).