See Staff

Prof.dr. Gert-Jan Hospers

E-mail: g.j.hospers@utwente.nl 

Tel. 053-4334865 (bij geen gehoor graag een mail sturen) 

Algemene informatie

Prof.dr. Gert-Jan Hospers (Enschede, 1974) is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit en economisch geograaf aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij directeur van Stichting Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. In 1999 studeerde Gert-Jan af in de economie, rechtsgeleerdheid en bestuurskunde aan de universiteiten van Tilburg, Utrecht en Twente. Na een beleidsbaan bij het ministerie van Economische Zaken keerde Gert-Jan terug naar de Universiteit Twente, waar hij in 2004 promoveerde op het proefschrift Regional Economic Change in Europe: a Neo-Schumpeterian Vision. Gert-Jan zit in de redactie van de tijdschriften Geografie en European Spatial Research and Policy en is lid van de redactieraad van Regional Studies, Regional Science. Sinds 2012 is hij fellow van de Regional Studies Association (FeRSA). 

Expertise en onderzoek

Gert-Jan is een expert op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. Sinds 2000 schrijft hij over economische thema’s in stad en regio, city- en regiomarketing, krimp en de binnenstad. Vanuit zijn stichting doet Gert-Jan veel praktijkonderzoek in Oost-Nederland. Onlangs analyseerde hij bijvoorbeeld de Gelderse maakindustrie, begeleidde hij de Achterhoekse Toekomst Toer en werkte hij aan de positionering van Hardenberg. Voor inspiratie komt Gert-Jan regelmatig in Duitsland en Denemarken. Zo publiceerde hij boekjes en artikelen over het Ruhrgebied, het noorden van Duitsland en Kopenhagen en omgeving. Gert-Jan heeft veel geschreven voor kranten, waaronder De Twentsche Courant Tubantia en Het Financieele Dagblad. Hij is vaste columnist voor Achterhoek Nieuws en Stadswerk Magazine.

Onderwijs en lezingen

Gert-Jan beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Vanaf 2000 heeft hij op de Universiteit Twente een reeks aan vakken verzorgd, zoals Organisatie en Omgeving, Ruimtelijke Economie en Regionale Innovatie in Europa. Op de Radboud Universiteit geeft Gert-Jan de cursussen Placemaking and Spatial Practice en Stedelijke Economie in Europa. Verder treedt hij op als docent voor de Erfgoedacademie, Master City Developer, MUAD, NSOB en NEPROM. Gert-Jan kan geboekt worden voor lezingen en workshops. Meestal spreekt hij over thema's uit een van de inspiratieboeken die hij schreef of redigeerde, zoals Krimp! (2010), Citymarketing voorbij de hype (2011), Geografie en gevoel: wat plekken met ons doen (2013), Visies op de stad: van tuindorp tot smart city (2015) en Slimme streken: de kracht van het platteland (2018).