Staff

Prof.dr. Gert-Jan Hospers


Locatie: Gebouw 10 - Ravelijn
Kamer: RA-4244
Telefoon: 053-4894554
Fax: 053-4892159
E-mail: g.j.hospers@utwente.nl

Algemene informatie

Prof.dr. Gert-Jan Hospers (Enschede, 1974) is economisch geograaf aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar City- en Regiomarketing aan de Radboud Universiteit. Daarnaast geeft hij inspiratie, advies en begeleiding via Stichting Stad en Regio. In 1999 studeerde Gert-Jan af in de algemene economie, rechtsgeleerdheid en bestuurskunde aan de universiteiten van Tilburg, Utrecht en Twente. Na een baan bij het ministerie van Economische Zaken keerde Gert-Jan in 2000 terug naar de Universiteit Twente, waar hij in 2004 promoveerde op het proefschrift Regional Economic Change in Europe: a Neo-Schumpeterian Vision. Gert-Jan is redactielid van Geografie en European Spatial Research and Policy en zit in de redactieraad van het tijdschrift Regional Studies, Regional Science. Gert-Jan heeft een h-index van 23 (Harzing’s Publish or Perish) en is sinds 2012 fellow van de Regional Studies Association (FeRSA).

Expertise en onderzoek

Gert-Jan is een expert op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. Sinds 2000 schrijft hij over economische thema’s in stad en regio, city- en regiomarketing, krimp en de binnenstad. Gert-Jan doet veel praktijkonderzoek in Oost-Nederland en komt regelmatig in Duitsland en Scandinavië. Sinds het najaar van 2015 is hij gelieerd aan het Zentrum für Niederlande-Studien in Münster, terwijl hij de komende jaren met Josefina Syssner van Linköpings Universitet werkt aan een project over demografische krimp in Nederland en Zweden. Gert-Jan heeft veel geschreven voor kranten en magazines, waaronder Het Financieele Dagblad, Opinieblad Forum en Kunst en Wetenschap. Op dit moment is hij vaste columnist voor De Twentsche Courant Tubantia, Achterhoek Nieuws en Stadswerk Magazine.

Onderwijs en lezingen

Gert-Jan beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Op de Universiteit Twente heeft hij vanaf 2000 bachelor- en mastervakken verzorgd op het snijvlak van economie, geografie en beleid, zoals Regionale Innovatie in Europa en Ruimtelijke Economie. Op de Radboud Universiteit geeft Gert-Jan de cursussen Stedelijke Economie in Europa en City- en Regiomarketing. Verder treedt hij onder meer op als docent voor de Erfgoed Academie, Leergang Twente, Master City Developer en NEPROM Masterclass Conceptontwikkeling. Gert-Jan kan ook geboekt worden voor lezingen, workshops en walkshops. Meestal spreekt hij over thema's uit boeken die hij de afgelopen jaren publiceerde, zoals Er gaat niets boven citymarketing (2011), Krimp, het nieuwe denken (2012), Geografie en gevoel (2013) en Visies op de stad (2015).