Publications

Publications 1997-2000


1997

Hans E. Roosendaal and Peter A. Th. M. Geurts (1997), "Forces and Functions in Scientific Communication: an Analysis of their Interplay", Proceedings of the Conference on "Co-operative Research in Information Systems in Physics", University of Oldenburg, Germany, September 1-3, 1997.

http://www.physik.uni-oldenburg.de/conferences/crisp97/roosendaal.html

Bruinsma, G.J.N., P.A.Th.M. Geurts & S.M.G. Nieuwkamp (1997), IMCB-nulmeting 1997, Korpsverslag Friesland, Enschede: Universiteit Twente en Accacia-programmabureau, 1997 (pp. 1 - 15, 1- 36, 65 = 116).

+ 23 soortgelijke externe rapporten voor andere politiekorpsen (totaal 2591 pagina’s)


1999

H.E. Roosendaal, P.A.TH.M. Geurts (1999), “Scientific Communication and its Relevance to Research Policy", in: Scientometrics, vol.44, No.3, 1999, p.507-519.

Peter Geurts (1999), “Van probleem naar onderzoek: een praktische handleiding met COO-cursus”, Bussum: Coutinho, 1999: pp. 1-191, ISBN: 90 6283 143 5.

Peter Geurts, Ellen Peters (1999), “CD-rom bij: Van probleem naar onderzoek: een praktische handleiding met COO-cursus”, Bussum: Coutinho, 1999, ISBN: 90 6283 143 5.

Johan M. Bos, Peter A. Th.M. Geurts (1999), “Kwesties van onderhandeling: invloedspatronen in de gezondheidszorg, Een pilotstudie in Oost-Nederland” Enschede: Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente, 1999, ISBN 90 365 1280 8. pp. 1-104.

Bas Denters, Peter Geurts (1999), “Cultural Theory: an attempt at validation of new measures for cultural biases and grid-group scores”. Paper presented in the workshop on “Plural Rationality and Policy Analysis” of the Joint Sessions of the ECPR, Mannheim, 26-31 march 1999.


2000

Bas Denters en Peter Geurts, (2000), ‘Gemeentegrootte en lokale democratie’: een repliek aan H. van Goor, S.G., nr 2, vol. XLVII: pp. 112-126.

Olga Zoomer, Peter Geurts, Lucas van Heel (2000),Gebiedsgebonden politiezorg: Tussenrapportage april 2000, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. pp. 96. ISBN: 90.5414.70.4 (extern rapport).