See Publications

Publications 1994-1996


1994

S.A.H. Denters, P.A.Th.M.Geurts en H. van der Kolk (1994), “Buurten buitenspel? Enige bevindingen uit een onderzoek naar de relatie tussen burgers en hun gemeentebestuur in de gemeente Enschede”, in: S.A. H. Denters, H.M. de Jong (red.), De lokale democratie bedreigd?, Dick Coutinho, Bussum: pp. 35 - 66.

Peter Geurts, Ruud Hoevenagel en Anne van der Veen (1994), “Het domein van contingent valuation: Toepassingsmogelijkheden voor Milieu-Effect Rapportages”, Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente, Enschede: pp. 1 – 78 (extern rapport).

J.M. Bos en P.A.Th.M. Geurts (1994), Procesmethode, pp. 61 - 82 in: L.W.J.C. Huberts, J. Kleinnijenhuis (red.), Methoden van invloedsanalyse, Amsterdam, Meppel.

Esther Bergsma, Marlies Bongers, Sandra Dekker, Peter Geurts, Gertine Hazelaar, Mirjan de Heus, Eliora van der Hout, Miriam Losse, Els Rommes (1994), “‘Bestuurskunde’-lezers over hun blad”. Rapport t.b.v. redactie van het blad Bestuurskunde (extern rapport0.

P.A.Th.M. Geurts en H. van der Kolk (1994), “The context of rational political participation: The individual and contextual background of non-electoral participation at the local level”. Paper presented at the 22 ECPR-joint sessions in Madrid 17 april (pp 15).

S.A.H. Denters en P.A.Th.M. Geurts (1994), “Politieke machteloosheid: Differentiële oriëntaties op de lokale en de nationale overheid?”. Congresbijdrage Politicologenetmaal, Soesterberg, 26-5-94 (pp.1-27).

Peter Geurts, Els Overkamp, Anne van der Veen and Erik Wierstra (1994), “Contingent valuation as a method of monetary valuation of environmental goods: theory and application to Rottumer­oog”, a report to Rijkswaterstaat, Enschede: University Twente, Department of Public Admini­stration and Public Policy (pp. 53).


1995

1.Denters S.A.H., P.A.T.M. Geurts (1995), “Burgerzin: politieke oriëntaties van burgers”. In: J.J.M. van Holsteijn, B. Niemoller (red.), De Nederlandse kiezer 1994, Leiden: DSWO Press, ISBN: 90 66951095, pp. 96 - 110 (14 p.).

2.Peter Geurts (1995), “Boekbespreking van Deth, J.W. van (red.) Handboek politicologie” in: Mens & Maatschappij, jrg. 70 nr. 4 dec 1995: pp. 367 - 370 (4 p.)

3.Erik Voeten en Peter Geurts (1995), “Studiekeuze: een onderzoek naar factoren die studiekeuze van VWO-leerlingen bepalen”, Enschede, (pp. 50) Intern rapport.

4.Rommes. E., P. Geurts, E. Bergsma, M. Bongers, S. Dekker, G. Hazelaar, M. de Heus, E. van der Hout en M. Losse (1995), “De abonnees over hun tijdschrift: Een verslag van het lezersonderzoek Bestuurskunde”. Bestuurskunde, jrg. 4 nr. 5: pp. 231 - 239 (9 p.).

5.Peter Geurts en Peter Maassen (1995), ‘Comparing University Governance Issues and Structures in England, Western Germany, The Netherlands, and Sweden”, Enschede, september 1995, paper presented at the German-Italian conference Villa Vigone, Como, Italy (31 p.)


1996

Peter A.Th.M. Geurts and Peter Schuszler (1996), Teaching Scientific Reasoning by CAI, in: SocInfo Journal (nov. 1996)

Peter A. Geurts, Peter .A.M. Maassen, Frans A. van Vught (1996), The Dutch professoriate, in: Philip G. Altbach (ed.), The International Academic Profession: Portraits of Fourteen Countries, Princeton, New Jersey: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching: 493 - 528.

drs E. Wierstra, dr A. van der Veen en dr P. Geurts (1996), “Monetaire waardering van milieuverandering: de Contingent Valuation methode”, Maandschrift Economie, jrg 60, april 1996: 155 - 176.

Erik Wierstra, Anne van der Veen, Peter Geurts (1996), “On the domain of Contingent Valuation”, Paper presented at 7th annual conference EAERE, Lisbon. june 1996 (pp. 26)

P.Geurts and P. Maassen (1996), “Academics and Institutional Governance: an international comparative analysis of governance issues in Germany, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom”, in: Peter A.M. Maassen & Frans A. Van Vught (eds.) Inside Academia: New challenges for the academic profession, De Tijdstroom, Utrecht, pp. 69 - 82.

Peter Geurts, Anne van der Veen en Erik Wierstra (1996), “Het hemd is nader dan de rok”, paper gepresenteerd op het congres: Van de hoed en de rand; Zevende Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen 12 april 1996, Amsterdam, pp. 12 ( Abstract in: Van de hoed en de rand, programmaboek Zevende Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen 11 & 12 april 1996, Amsterdam, p. 196.

Marlies Bongers, Peter Geurts en Erik Voeten (1996), “De studie Bestuurskunde geëvalueerd: Beoordeling door de alumni van de Faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente”. Enschede Universiteit Twente, Faculteit Bestuurskunde, maart 1996 (40 pp. + bijlagen).