Publications

Publications 1990-1993


1990

Deth, Prof.dr.ing. J.W. van, Drs. P.A.T.M. Geurts, Drs. J.A.M. Baak, Kiezersonder­zoek Heerlen, gemeenteraadsverkiezingen 1990, Katholieke Universiteit Nijmegen en Open Universiteit (pp. 55).

Assem, Marieke van den, Mariëlle van den Dongen, Peter Geurts, Anne-Geerte van de Goor, Ilse Hento en Valentine Veenhof, De kaarten geschud; een onderzoek naar de wensen en het gebruik van de campus(kaart)faciliteiten: in opdracht van de Raad voor de Campus Voorzieningen van de Universiteit Twente, met sup­plement, Enschede: CBO, Universiteit Twente (pp. 138 + 26).

Deth, Jan van, Peter Geurts en Erika Priebee, Experimenteren met inhaalbeleid; Of het onvergelijkbare vergelijken, Ensche­de, CBOO, Universiteit Twente, (pp. 196).

Deth, J.W. van en P.A.T.M. Geurts, Het onvergelijkbare verge­lijkbaar maken, TJJ, Tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk: pp. 41-44.


1991

K.A. Meijer, G.J.N. Bruinsma en P.A.Th.M. Geurts, Snelheid van studeren bij universi­taire studenten: Een verslag van een empirisch vervolgonderzoek naar individuele en sociale facto­ren, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 8 (3): 181 - 193.

P.A.Th.M. Geurts & J.W. van Deth, Evaluatie experimenten inhaalbeleid (11 delen), Rossum en Molenhoek (± pp. 190).


1992

P.A.Th.M. Geurts, De maatschappelijke betekenis van beroeps­prestige: Een theoretische en empirische vergelijking van Parsons' `beroepsprestige' en Marx' `bezitsklasse' (diss.), Enschede: Universiteit Twente, Faculteit der Bestuurskunde (pp. X en 248).

Johan Bos en Peter Geurts, Ongelijkheid in de gezondheidszorg door invloedsverschillen bij het verdelen van ziekenhuisvoor­zieningen, Sociologische Gids, XXXIX (3): 164 - 178.

Jan van Deth en Peter Geurts, Experimenten Inhaalbeleid: een evaluatie-model, Jan Laurens Hazekamp (red.) Jongeren aan de rand, Utrecht: SWP:pp. 157 - 171.


1993

Denters, S.A.H., P.A.T.M. Geurts, Aspects of political alienation: an exploration of their differential origins and effects, Acta Politica (1), no. 18-4, pp. 445-469.

P.A.Th.M. Geurts, B. Bakker: sociale afstand, sociale status: de sociale status van werkenden, niet-werkenden en vrouwen, boekbespreking in : Mens en Maatschappij, no. 68-3, pp. 316-318.

P.A.Th.M. Geurts, P.A.M. Maasen, F.A. van Vught, Het Nederlandse professoraat: mythe en werkelijkheid, rapport tbv Ministerie van onderwijs, Enschede (pp. 26).