Publications

Publications 1975-1989


1975

Peter Geurts, Maten, die machtsgewicht meten; een toepassing van de wiskundige theorie der eindige grafen in de sociale wetenschappen, Nijmegen: KUN, S.I. (pp. 86).


1977

J.L.A. Geurts & P.A.Th.M. Geurts (eerste druk), Discrete stochastische simulatie in de sociale wetenschap­pen: een inleidend overzicht, Nijmegen: KUN-werkgroep sociale systemen(pp. 117 + 12).


1980

J. Wassink en P. Geurts, Sociale achterstand gemeten: in beleid bruikbaar?, Beleid & Maatschappij, VII (10): 277 - 281.


1982

G.P.A. Braam en P.A.Th.M. Geurts, Veranderingen in de Neder­landse beroepenstratificatie: Een verkennend onderzoek naar het verband met culturele factoren, Mens en Maatschappij, 57 (1): 5 - 25.


1984

P.A.T.M. Geurts and G.P.A. Braam, Changes in Occupational Stratification in the Netherlands; An Exploration of the influence of Cultural Factors, The Netherlands' Journal of Sociology, 20 (2): 150 - 167.

P.A.Th.M. Geurts, Dimensions of Prestige; Aggregational Pro­blems in the Measurement of Occupational Prestige, in: B.F.M. Bakker, J. Dronkers, H.B.G. Ganzeboom (eds), Social Stratifi­cation and Mobility in The Netherlands, Amsterdam: pp. 41 - 54.


1987

dr. ing. J.W. van Deth & drs. P.A.T.M. Geurts, Radio Oost Luisteronderzoek, Enschede: UT-BSK (pp. 7 + 7 als bijla­ge) Extern rapport.


1988

G.J.N. Bruinsma & P.A.Th.M. Geurts, Studiesnelheid van studen­ten. Een empirisch onderzoek naar individuele en omgevingsfac­toren die de studiesnelheid beïnvloeden, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 6: 140 - 149.


1989

P. Geurts en B. Steunenberg, De politie verdeeld, Openbare Uitgaven, nr.1: 4 - 14.

Jan W. Van Deth & Peter A.T.M. Geurts, Value orientation, left-right placement and voting, European Journal of Political Research, jrg 17: 17 - 34.

Peter A.Th.M. Geurts and Hilde N. Scholtens, Girls and their choice for engineering studies, in: Guliano Augusti and Fran­cesco Caputo (eds.), Sefitalia89, SEFI Annual Conference - Naples, 17-20 September 1989 Castel dell'Óvo; New Roles for the Engineer in a changing world: demands on engineering education, Proceedings: 149 - 153.

dr.ing. J.W.van Deth & drs. P.A.Th.M. Geurts, De maatschappe­lijke positie van oud-LOM-scholieren: een terreinverkenning en een casestudy, Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente ( pp. 43). Extern rapport.