See More Information

Dissertations assistent promotorE.Wierstra, (with A.E. Steenge and A. v.d. Veen)

R.R. Croes, Anatomy of Demand in International Tourism: The Case of Aruba, Van Gorcum. 2000 (with P.J. Boorsma).

J.B. Lammers, Oordelen over de politie: een analyse van de invloed van contacten op het oordeel van burgers over het functioneren van de politie, Enschede 2004 (with G.J.N. Bruinsma, and C.D. v.d. Vijver).

M.J. Kolkman, Controversies in water management: frames and mental models, Enschede, 2005 (with A. v.d. Veen).

K. Zalewska-Kurek, Strategies in the production and dissemination of knowledge, Enschede, 2008 (with H.E. Roosendaal).