cropped-cropped-cropped-Logo_BMC-streep.jpg

Gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn in het sociaal domein op zoek naar de praktische invulling van begrippen als eigen kracht, ontzorgen en zelforganisatie. Het zijn centrale begrippen in beleid en strategie maar blijken in de praktijk nog weinig geladen. Inzicht in de effectiviteit van nieuwe manieren van werken ontbreekt echter voor alsnog. Aanleiding voor een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Twente en BMC Advies.

In het onderzoek staat de vraag centraal:

Wordt in de praktijken in het sociaal domein in zes gemeenten een aanpak ontwikkeld die de eve) draagkracht van een bewoner of van zijn huishouden vergroot?

Hypothese is dat de sleutel voor vernieuwing en verandering ligt in het aanboren en versterken van de draagkracht van mensen en de ondersteuningsmogelijkheden in hun directe omgeving. In het onderzoek gaan we aan de slag met uitvoeringspraktijken van zes deelnemende gemeenten (zie kaart).

Afbeeldingsresultaat voor onderzoek zelforganisatie BMC / UT

Contactpersonen:

Bas Denters
hoogleraar bestuurskunde
Universiteit Twente
@: s.a.h.denters@utwente.nl; T: 053 – 489 32 80

Daniëlle Overdijk
promovenda Universiteit Twente / advies BMC
@: d.overdijk@utwente.nl

Frans Vos
partner
BMC Advies
@: fransvos@bmc.nl ; T: 06 - 20 53 24 06

Heleen Rijnkels
senior adviseur
BMC Advies
@: heleenrijnkels@bmc.nl; T: 06 - 22 97 95 10

Publicaties rond eindrapport: 

De kracht van draagkracht. Uitkomsten onderzoek zelforganisatie
Versterken zelforganiserend vermogen van inwoners (publieksversie)

Eindrapport -  De kracht van draagkracht