Publications

2016

Jans, W., Denters, B., Need, A., & Van Gerven, M. (2016). Mandatory innovation in a decentralised system: The adoption of an e-government innovation in Dutch municipalities. Acta Politica, 51(1), 36-60

Denters, Bas en Boogers, Marcel (2016) Lokale democratie doorgelicht: inleiding. In Bestuurswetenschappen  2016 (70) 4. Pp. 18-26.

Boogers, M.J.G.J.A. and Brink, B. and Denters, S.A.H. and Engels, J.W.M. and Klok, P.J. and Munneke, S.A.J. and Vries, F. de (2016) Een onderzoek naar de taak, plaats en bevoegdheden van burgemeesters in Duitsland, Engeland, België en Denemarken. [Report]

Denters, B. (2016). Tevredenheid burgers over gemeentelijke dienstverlening. In T. v.d. Meer & H. v. d. Kolk (Eds.), Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016 (pp. 64-69). z.p.: Stichting Nationaal Kiezersonderzoek Nederland (SKON).

Denters, B. (2016). Community self-organisation: potentials and pitfalls. In J. Edelenbos & I. v. Meerkerk (Eds.), Critical Reflections on Interactive Governance (pp. 230-253). Cheltenham: Edward Elgar. http://www.elgaronline.com/abstract/9781783479061.xml

Denters, Bas, Ladner, Andreas, Mouritzen, Poul Erik, & Rose, Lawrence E. (2016). Reforming Local Governments in Times of Crisis: Values and Expectations of Good Local Governance in Comparative Perspective. In S. Kuhlmann & G. Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons (pp. 333-345). London: Palgrave Macmillan UK. http://www.palgrave.com/de/book/9781137525475

Vetter, Angelika, Klimovský, Daniel, Denters, Bas, & Kersting, Norbert. (2016). Giving Citizens More Say in Local Government: Comparative Analyses of Change Across Europe in Times of Crisis. In S. Kuhlmann & G. Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons (pp. 273-286). London: Palgrave Macmillan UK. http://www.palgrave.com/de/book/9781137525475

Bas Denters, ‘Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur.’ Essay in: Bestuurswetenschappen 2016 (70)1. Pp.37-54. ISSN 0165-7194 Doi: 10.5553/Bw/016571942016070001004.


Lezingen en guest lectures


-Burgers de Baas? Voordracht bij KISS Symposium Nieuwe impuls Nieuwstraatkwartier, Almelo, 14 december 2016.

13 october 2016:  Twente: proeftuin regionale democratie? Tijdens: Democratic Challenge, Festival van de democratie Amersfoort. http://democraticchallenge.nl/festival/.

-“Ever bigger! Ever better?” Municipal size effects on the quality of local democracy in four countries. Gastcollege bij IDHEAP / WIPCAD / NIG Course Comparative Public Administration, Lausanne 5 October, 2016

-23 september 2016: Hoe wenst u het? Wat voor lokaal bestuur wensen wij? Symposium Lokaal13  ''Herindeling, schaalvergroting en democratie'', Vries.

-19 september 2016:   The Dutch State: Territory, Society and Government; Guest Lecture Introduction ITC Students, Enschede.

-16 september 2016: Representation in the Age of Governance; Guest Lecture at the COST/EUROLOC/EURA Summerschool "Contested Administrations – Challenged Politics: Addressing Wicked Problems at Local, National, and International Levels of Government." in Potsdam.

-6 juli 2016: “Public Governance: Bringing Citizens Back In!"; Guest lecture at Research Colloquium of the Faculty of Economics and Social Sciences: CURRENT RESEARCH ON “WICKED (POLICY) PROBLEMS” in Potsdam.
Video: https://www.uni-potsdam.de/wipcad/research-conferences/lecture-series/wipcadsummer-term-2016/bas-denters.html

-25 mei 2016: Regionale Democratie, op Kennisfestival 2016, Havenkwartier Deventer.

-23 mei 2016: Ruimte voor burgers en de nieuwe overheid; Lezing in kader KISS-Collegetour Hengelo, Groenlo.
http://www.kiss-oost.nl/verslag-collegetour-gemeente-hengelo/.