publications

2015


Bas Denters, Maurits Sanders, Trui Steen en Luzia Helfer (2015)

Doctoraatsopleidingen in Nederland en Vlaanderen”. Rubrieken Symposium. Res Publica 2015-3. Pp. 369-383


Bas Denters & Rogier van de Wal (red.).

Themanummer VNG Jaarcongres 2015 ‘Dichtbij, Dialoog & Democratie’ Bestuurswetenschappen


Reussing, Rik, Denters, Bas, & Van der Wal, Rogier. (2015).

Inleiding op het themanummer "Dichtbij, Dialoog & Democratie". Bestuurswetenschappen, 69(2), 5-8.


Denters, Bas, & Klok, Pieter-Jan. (2015).

MijnBorne2030: evaluatie van een democratisch experiment Bestuurswetenschappen, 69(2), 24-45.


Thomassen, Jacques, Aarts, Kees, Denters, Bas (2015).

Politicologie aan de Universiteit Twente; in: R.B. Andeweg & B. Vis. Politicologie in Nederland: van politisering naar professionalisering, NKWP, Oudewater.  


Bas Denters,  Huub H.M. Rijnaarts, dr. Marianne A.J. Linde.

Leefbaarheid Grote Steden. In: 3TU Agenda voor Nederland. Inspired by Technology (pp. 22-27).


Marcel Boogers, Bas Denters, Maurits Sanders (2015).

Effecten van regionaal bestuur. Quick scan van de effectiviteit en democratische kwaliteit van regionaal bestuur. April 2015. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Wouter Jans, Bas Denters, Ariana Need and Minna Van Gerven (2015),

Mandatory innovation in a decentralised system: The adoption of an e-government innovation in Dutch municipalities, in Acta Politica. Advance online publication 27 March 2015; doi: 10.1057/ap.2014.36.


Denters, Bas. (red.).

Debat: Op weg naar een Wereldwijd Parlement van Burgemeesters? . Bestuurswetenschappen, 69 (1), 6-46.


Denters, Bas.  

Wereldwijd Burgemeestersparlement: utopie of utiliteit? Bestuurswetenschappen, 69(1), 6-7


Denters, Bas.

Utopie of Utiliteit? Enige kanttekeningen bij het debat over een Wereldwijd Parlement van Burgemeesters. Bestuurswetenschappen, 69(1), 41-46.In de media en lezingen:


Denters, Bas

De waarde van wanorde. De Vlaamse gemeente van de toekomst.

29 en 30 mei VLOFIN Congres te Antwerpen


Denters, Bas.

Vision 20XX De gemeente van de toekomst; lezing bij Conferentie 25 jaar Public Management:

Vision 2075, Enschede, 10 april 2015


Denters, Bas.

Burgerinitiatieven: Alle helpers weg? Lezing netwerkbijeenkomst Groene Lopers Overijssel, Deventer, 16 april 2015


Denters, Bas.

Hoe groot, is groot genoeg? Lezing Kennisnetwerk Lokaal 13, Den Haag, 17 april 2015. Zie ook: Binnenlands Bestuur: Louter negatieve effecten bij Herindeling.