Publications

2013


Denters B., Het raadslidmaatschap: dure plicht of doffe ellende? In: Liberaal Reveil, december 2013, vol. 54, nummer 4, pp. 213-217

Denters, Bas & Pieter-Jan Klok (2013) ‘Dorps- en wijkraden in Europa’ in Bestuurswetenschappen nr. 5-6..2013. Pp. 72-93

Bas Denters (2013) ‘Gebiedsgericht binnengemeentelijk bestuur: ervaringen met dorps- en wijkraden in binnen- en buitenland’ in Bestuurswetenschappen nr. 5-6..2013. Pp. 36-38.

Denters, S.A.H., J.H.M. Bakker, M.J. Oude Vrielink en M.J.G.J.A. Boogers (2013). Burgerinitiatieven in Overijssel. Een inventarisatie. Onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. November 2013.

Boogers, M, B. Denters (2013), 'Twee perspectieven op de eerste overheid' , in: Bestuurskunde 22 (3), p. 5-14.

Denters, B. & Klok, P.J. (2013). Dorps- en wijkraden in Europa. Universiteit Twente (ISBN: 978-90-365-3557-1).

Denters, S.A.H. & Rose, L.E. (2013). Willing to stand … if asked: candidacy for local council elections in the Netherlands and Norway. In S.I. Keil & S.I. Thaidigsmann (Eds.), Zivile Bürgergesellschaft und Demokratie (pp. 185-207). Wiesbaden: Springer.

Denters, B. (2013). Decentralisatie en innovatiekracht, in: Bestuurswetenschappen 67(3), 19-20.

Denters, B. (2013). De duurzaamheid van duurzaamheid, in: Bestuurswetenschappen 67(2), 3-4.

Denters, S.A.H., Tonkens, E., Verhoeven, I. & Bakker, J.H.M. (2013). Burgers maken hun buurt. Den Haag: Platform31. http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/41/Publicatie_Burgers_maken_hun_buurt.pdf

Jans, W., Denters, B. Need, A., Van Gerven, M. (2013). Innovatiekracht in Nederlandse gemeenten: naar een bestuurskundige onderzoeksagenda. in: Bestuurswetenschappen 67(3), 21-44.

Klok, P.J. & Denters, S.A.H. (2013). The roles councillors play. In B. Egner, D. Sweeting & P.J. Klok (Eds.), Local councillors in Europe (Urban and regional research international, 14) (pp. 63-83). Wiesbaden: Springer.

Klok, P.J., Oude Vrielink, M.J. & Denters, S.A.H. (2013). De professional van de toekomst is er al. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk, 14(1), 24-26. http://www.utwente.nl/mb/pa/staff/oudevrielink/Enschedese%20wijkcoaches.pdf

Bas Denters and Pieter-Jan Klok (2013). ‘Citizen Democracy and the Responsiveness of Councillors: The Effects of Democratic Institutionalisation on the Role Orientations and Role Behaviour of Councillors’. In: Local Government Studies volume 39, no. 5. Pp. 661-680. http://dx.doi.org/10.1080/03003930.2012.670747In de media:

Denters, B. (2013). Het succes van falend beleid., Divosa Congres, 6 juni 2013, Hengelo https://www.youtube.com/watch?v=8e0X_nBIaO4 as

Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3397319/2013/02/21/Buurthuizen-bezwijkenonder-crisis.dhtml

Binnenlands Bestuur (1) http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/veel-buurthuizen-moeten-sluiten.8873163.lynkx

Binnenlands Bestuur (3) http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/burgerinitiatieven-roepen-vragen-op-bijgemeenten.8802924.lynkx