Publications

2012

Bakker, J. & Denters, B. (2012). Experimenting with a design experiment. Revista Internacional de Sociologia, 70(Extra 2), 121-141 https://research.utwente.nl/en/publications/experimenting-with-a-design-experiment

Denters, Bas, Pieter-Jan Klok, Mirjan Oude Vrielink (2012), De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van betrokken organisaties en de wijkcoaches zelf, Universiteit Twente, juni 2012.
http://www.utwente.nl/mb/pa/research/completedprojects/wijkcoaches/Eindrapportage%20Organisaties%20definitief.pdf

Denters, B. (2012). De Raad beoordeeld! Oordelen van burgers over de raad als volksvertegenwoordiging.
In M. Boogers & M. Schrooten (Eds.), Terug naar de toekomst.
Jaarboek Vereniging van Griffier 2012 (pp. 145-164).
Den Haag: Sdu Uitgevers. www.griffiers.nl/dsresource?objectid=269119

Hambleton, Robin and Joanna Howard, with Bas Denters, Pieter-Jan Klok and Mirjan Oude Vrielink (contributing authors) Public Sector Innovation and Local Leadership in the UK and the Netherlands,
University of the West of England/Joseph Rowntree Foundation, 2012

Klok, P.J., Denters, B., Oude Vrielink, M. (2012). Wijkcoaches in Velve Lindenhof. Overkoepelende Eindrapportage
Universiteit Twente, juni 2012.
https://research.utwente.nl/en/publications/wijkcoaches-in-velve-lindenhof-overkoepelende-eindrapportage

Klok, Pieter-Jan, Bas Denters, Mirjan Oude Vrielink, De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners,
Universiteit Twente, juni 2012.
https://research.utwente.nl/en/publications/de-wijkcoach-in-velvelindenhof-gezien-door-de-ogen-van-de-bewoner

Klok, Pieter-Jan, Bas Denters, Mirjan Oude Vrielink, Sociale stijging in Velve-Lindenhof, Effecten van het werk van de wijkcoaches
Universiteit Twente, juni 2012.
http://www.utwente.nl/mb/pa/research/completedprojects/wijkcoaches/Eindrapportage%20Sociale%20stijging%20definitief.pdf

Klok, Pieter-Jan, Bas Denters, Mirjan Oude Vrielink, Notitie Effect- en inzetstudie wijkcoaches Velve-Lindenhof, Universiteit Twente, juni 2012. http://www.utwente.nl/mb/pa/research/completedprojects/wijkcoaches/Notitie%20effectstudie%20wijkcoaches.pdf

Bas Denters, Pieter-Jan Klok. (2012). MijnBorne2030: Van, Voor en Door Bornenaren? Eindrapportage Evaluatieonderzoek. Universiteit Twente. Juni 2012. ISBN: 978-90-365-3556-4.

Bas Denters. ‘A dirty job that needs to be done! De rol van het raadslid in de ogen van de Nederlandse burgers’.
In: Bestuurswetenschappen 66(3) 2012. Pp. 14-34

Bakker, Judith; Denters, Bas; Oude Vrielink, Mirjan; Klok, Pieter-Jan. Citizens Initiatives:
How Local Governments Fill their Facilitative Role.
In: Local government studies; vol. 38 (2012), afl. 4 (01 08), pag. 395-415 (20) / 2012 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003930.2012.698240

Bas Denters and Pieter-Jan Klok (2012). Councillor attitudes to ‘interactive’ governance. Evidence from a survey in five Dutch urban municipalties. in: B. Egner, M. Haus & G. Terizakis (eds.) Regieren, Festschrift für Hubert Heinelt.
Pp. 313-329. Springer VS. Isbn 978-3-531-19792-0.
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-531-19793-7_18.pdf#page-1.

Politikforschung. Pp. 185-207. Uitg.: Springer, Wiesbaden (Dld.). isbn 978-3-658-00874-1. (978-3-658-00875 eBook).In de media:

Binnenlands Bestuur (1) http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/mager-zesje-voorraadsleden.493336.lynkx

NRC:
http://archief.nrc.nl/index.php/2012/November/6/Overig/nhnl01014/Nieuw+kabinet+maakt+gemeenten+slechter+en++duurder/check=Y