Publicaties

2011

Bakker, J., Denters, B., & Klok, P.-J. (2011). Welke burger telt mee(r) in de doe-democratie? Beleid en Maatschappij, 38(4), 402-418. http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/benm/2011/4/benm_1389-0069_2011_038_004_004

Denters, B. (2011). Local Governance. In M. Bevir (Ed.), The SAGE Handbook of Governance (pp. 313-329). London: Sage. http://knowledge.sagepub.com/view/hdbk_governance/n20.xml

Denters, B. (2011). Regionale samenwerking: vooral nu nodig. In: Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Update. No. 4 http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagen-publicaties/Update-04-01-screenpdf.pdf

Denters, S.A.H. (2011). Rationele keuzetheorie. (pp. 86-89). Amsterdam: De Volkskrant / J.M. Meulenhoff B.V.http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1060193/2010/11/20/DE-GAMMACANON-47.dhtml

Denters, B., Gabriel, O., & Rose, L. E. (2011 ). Citizens’ Views about Good Local Governance. In M. Rosema, B. Denters & K. Aarts (Eds.), How democracy works. Political representation and policy congruence in modern societies (pp. 137-158). Amsterdam: Pallas Publications. https://research.utwente.nl/en/publications/citizens-views-about-good-local-governance.

Oude Vrielink, M., Klok, P.-J., & Denters, B. (2011). Tussenrapportage Evaluatie Wijkcoaches Velve-Lindenhof Enschede: Universiteit Twente.

M. Rosema, K. Aarts & B. Denters (2011). How democracy works: an introduction. In: M. Rosema, B. Denters & K. Aarts (Eds.) (2011). How democracy works. Political representation and policy congruence in modern societies (pp. 137-158). Amsterdam: Pallas Publications. https://research.utwente.nl/en/publications/how-democracy-works-an-introduction

M. Rosema, B. Denters & K. Aarts (Eds.) (2011). How democracy works. Political representation and policy congruence in modern societies (pp. 137-158). Amsterdam: Pallas Publications.https://research.utwente.nl/en/publications/how-democracy-works-political-representation-and-policy-congruenc

Zimmermann, K., Denters, B., & Klok, P.-J. (2011). Sustainability and knowledge. European environmental policy and the challenge of sustainability in a multilevel system. In R. Atkinson, G. Terizakis & K. Zimmermann (Eds.), Sustainability in European Environmental Policy. Challenges of Governance and Knowledge (pp. 11-32). London etc.: Routledge http://www.tandfebooks.com/isbn/9781136900662

Bas Denters, Herman Kaiser. Gezonde gemeenten: slimme verbindingen. VNG Jaarcongres 7 en 8 juni 2011. In: Bestuurswetenschappen, 65(3), 14-27.

Mirjan Oude Vrielink, Bas Denters, Pieter-Jan Klok en Radboud Engbersen. Beter af met een sociale huisarts. Tussenevaluatie onderzoek Enschedese wijkcoaches. In: Het Experiment – 2/2011

Bas Denters (2011). Inleiding op deel I: Burgers en Politieke Betrokkenheid. Pp. 13-20. Leiden University Press. Leiden.

Denters, B., E. Reimink, M. Boedeltje & P. Geurts (2011). Politieke gelijkheid bij diverse vormen van electorale en non-electorale politieke participatie. in R. Andeweg & J. Thomassen (Eds.), ‘Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie' (pp. 119-137). Leiden: Leiden University Press

Bas Denters, Merel de Groot & Pieter-Jan Klok (2011).’Staan voor’ en ‘gaan voor’ ... Vertegenwoordiging in de lokale democratie. in R. Andeweg & J. Thomassen (Eds.), ‘Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie' (pp. 369-383). Leiden: Leiden University Press

Bas Denters. (2011) Samenwerking: de voortzetting van de politiek met andere middelen. Bestuurswetenschappen, 2011 (2), (pp. 3-4), 2011.