Publications

2008

•Denters, S.A.H., Groot, M.S. de & Klok, P.J. (2008). Een wezenlijke vertegenwoordiging der burgerij. Over de rollen van de gemeenteraad na de dualisering van het gemeentebestuur. In Congresuitgave Staat van de Dualisering (pp. 59-73). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wetenschappelijke publicaties (Artikel in bundel - proceedings / Nationaal) https://research.utwente.nl/en/publications/een-wezenlijke-vertegenwoordiging-der-burgerij-over-de-rollen-van

•Denters, S.A.H. (2008). De wijkaanpak terug van nooit weggeweest. Bestuurswetenschappen, 62(3), 57-65. Wetensch. publicaties refereed (Tijdschriftartikel / Nationaal)

•Denters, Bas and Pieter-Jan Klok (2008). Volwaardige participatie, voortvarendheid en kwaliteit bij de wederopbouw van Roombeek; in: Pi de Bruijn, Engagement en Stedenbouw, Prototype Edition, Delft 2008, pp. 86-91. http://www.kiss-oost.nl/article_313.shtml

•Denters, Bas and Henk van der Kolk (2008) What Determines Citizens’ Normative Conception of Their Civic Duties, in: Heiner Meulemann (2008) Social Capital in Europe: Similarity of Countries and Diversity of People? Multi-level analyses of the European Social Survey 2002. International Comparative Social Studies, volume 16. Brill, Leiden/Boston, pp. 135-158. http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/ej.9789004163621.i-328.31

•G. Schuitemaker, P-J. Klok en S.A.H. Denters, Evaluatie Stadsdeelgewijs Werken, Gemeente Enschede (1995-2007), Enschede 2008Congrespapers

•Deen, J.J.A.N., Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2008). The politics of social inequality in metropolitan areas. ECPR Joint Sessions: Rennes, France (2008, april 14).

•Deen, J.J.A.N., Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2008). The chances for decisive action in metropolitan areas. Euroloc Summer School: Gent, Belgium (2008, juni 25).

•Groot, M.S. de, Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2008). Recent European Reform: Strengthening the Councillor as a Representative and Scrutinizer. ESRC Seminar: London.


Lezingen en voordrachten

•08-03-2008: Bestuurskunde te kijk gezet. Lezing tijdens Oud-bestuurdersdag Sirius, Arke-Stadion, Enschede.

22-05-2005: Brokering knowledge on the local level: the case of KISS in the Dutch region of Overijssel, Workshop C: Beyond the nation-state? The emerging research-policy nexus on the European and local level, at IMISCOE International Conference on Research-Policy Dialogues on Migration and Integration in Europe, Enschede.

23-06-2008: Developing a competence-based curriculum: The Twente experience; Presentation at TEMPUS Network Meeting, Enschede

•25-06-2008: Een wezenlijk vertegenwoordiging van de burgerij: vijf stellingen over de raad in een duaal bestel; Lezing tijdens Congres Staat van de Dualisering, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Amersfoort.

•27-06-2008: Krijgt Van Poelje alsnog gelijk? Of: Haalt de gemeenteraad 2015? Lezing tijdens afscheidssymposium mr. P.J.N. van de Geyn (raadsgriffier), Kampen

•01-10-2008: Voetbal als vliegwiel?; Lezing tijdens Congres “Scoren in de Wijk”, Stadion Galgenwaard, Ministerie van VROM, Utrecht.

•01-11-2008: Bestuurskunde: toen en nu; Lezing tijdens Eerste BSK-Alumnidag, Prismare, Enschede.

•21-11-2008: City Innovation: Join Hands!; Presentation at Conference “Open Innovation and Creativity in Management and Governance”, Grolsch Veste, Enschede

•09-12-2008: Innovation for Good Local and Regional Governance, Speech at Meeting of European Committee on Local and Regional Democracy (CDLR), Council of Europe, Strasbourg (FR).