Publications

Publications

2017


2016

  • Jans, W., Denters, B., Need, A., & Van Gerven, M. (2016). Mandatory innovation in a decentralised system: The adoption of an e-government innovation in Dutch municipalities. Acta Politica, 51(1), 36-60
  • Denters, Bas en Boogers, Marcel (2016) Lokale democratie doorgelicht: inleiding. In Bestuurswetenschappen  2016 (70) 4. Pp. 18-26.
  • Boogers, M.J.G.J.A. and Brink, B. and Denters, S.A.H. and Engels, J.W.M. and Klok, P.J. and Munneke, S.A.J. and Vries, F. de (2016) Een onderzoek naar de taak, plaats en bevoegdheden van burgemeesters in Duitsland, Engeland, België en Denemarken. [Report]
  • Denters, B. (2016). Tevredenheid burgers over gemeentelijke dienstverlening. In T. v.d. Meer & H. v. d. Kolk (Eds.), Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016 (pp. 64-69). z.p.: Stichting Nationaal Kiezersonderzoek Nederland (SKON).
  • Denters, B. (2016). Community self-organisation: potentials and pitfalls. In J. Edelenbos & I. v. Meerkerk (Eds.), Critical Reflections on Interactive Governance (pp. 230-253). Cheltenham: Edward Elgar. http://www.elgaronline.com/abstract/9781783479061.xml
  • Denters, Bas, Ladner, Andreas, Mouritzen, Poul Erik, & Rose, Lawrence E. (2016). Reforming Local Governments in Times of Crisis: Values and Expectations of Good Local Governance in Comparative Perspective. In S. Kuhlmann & G. Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons (pp. 333-345). London: Palgrave Macmillan UK. http://www.palgrave.com/de/book/9781137525475
  • Vetter, Angelika, Klimovský, Daniel, Denters, Bas, & Kersting, Norbert. (2016). Giving Citizens More Say in Local Government: Comparative Analyses of Change Across Europe in Times of Crisis. In S. Kuhlmann & G. Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons (pp. 273-286). London: Palgrave Macmillan UK. http://www.palgrave.com/de/book/9781137525475
  • Bas Denters, ‘Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur.’ Essay in: Bestuurswetenschappen 2016 (70)1. Pp.37-54. ISSN 0165-7194 Doi: 10.5553/Bw/016571942016070001004.

Lezingen en guest lectures

2015

In de media en lezingen:


2014

Bas Denters , Michael Goldsmith , Andreas Ladner , Poul Erik Mouritzen , Lawrence E. Rose. Size And Local Democracy. (2014). Edward Elger Publishing. ISBN 978 1 84376 672 8,  http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?currency=US&id=3329

Bas Denters. Beyond ‘What do I get?’ Functional and procedural sources of Dutch citizens’ satisfaction with local democracy; Urban Research & Practice (2014), http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17535069.2014.910921#.U4pS7CiROy0

Bas Denters. Beyond ‘What do I get?’ Functional and procedural sources of Dutch citizens’ satisfaction with local democracy, Urban Research & Practice. Published online: 23 May 2014. DOI: 10.1080/17535069.2014.910921.  http://www.tandfonline.com/eprint/M3YY2hdQuw2Rwb7TGfb5/full

Frank Kerckhaert | Bas Denters | Hans Cok | Jan Salverda (red.). Andere Tijden voor Twente, Gevolgen van, en nieuwe keuzes voor, een andere demografische toekomst, Deel 1; deel 2. KISS Enschede, 2014.

Bas Denters. “Gineen zo bleend as wel nich zeen wil!”  in: F. Kerckhaert e.a.:  Andere Tijden voor Twente, Gevolgen van, en nieuwe keuzes voor, een andere demografische toekomst, KISS: Enschede, 2014

In de media en lezingen:

22 mei 2014, keynote Bas Denters  “Size and local democracy. The final word?” at the 70th Anniversary Celebration for Harald Baldersheim and Larry E. Rose. University of Oslo.

13 mei 2014, Zwolle. “Burgers, burgers, burgers.” Inleiding Bas Denters tijdens  Symposium Feiten, feiten, feiten (provincie Overijssel).

25 april 2014: “Burgerkracht in steden; verleden, heden, toekomst”.  Mini-symposium “20 jaar grotestedenbeleid” Enschede. Klik hier voor de power point presentatie.

6 maart 2014: “De samenleving centraal: burgerinitiatieven en senioren”. Lezing tijdens conferentie “Senioren in actie”, Participatieraad Ouderen Overijssel. Nijverdal.

“6 februari 2014: 9e College van de Stad, Bas Denters: 'Naar nieuwe verhoudingen in het sociaal domein'.

De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 in Amsterdam (http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws/algemeen-nieuws/nieuws-algemeen/9e-college-stad-6/)”

KISS-Congres Andere Tijden in Twente (met inleiding van en boekje onder redactie van Bas Denters): http://www.kiss-oost.nl/article_652.shtml

Onderzoek van Denters en Klok in column Tubantia: http://www.tubantia.nl/regio/enschede/zijdelings/column-rund-1.4178737


2013

Denters B., Het raadslidmaatschap: dure plicht of doffe ellende? In: Liberaal Reveil, december 2013, vol. 54, nummer 4, pp. 213-217

Denters, S.A.H., J.H.M. Bakker, M.J. Oude Vrielink en M.J.G.J.A. Boogers (2013). Burgerinitiatieven in Overijssel. Een inventarisatie. Onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. November 2013.

Boogers, M, B. Denters (2013), 'Twee perspectieven op de eerste overheid' , in: Bestuurskunde 22 (3), p. 5-14.

Denters, B. & Klok, P.J. (2013). Dorps- en wijkraden in Europa. Universiteit Twente (ISBN: 978-90-365-3557-1).

Denters, S.A.H. & Rose, L.E. (2013). Willing to stand … if asked: candidacy for local council elections in the Netherlands and Norway. In S.I. Keil & S.I. Thaidigsmann (Eds.), Zivile Bürgergesellschaft und Demokratie (pp. 185-207). Wiesbaden: Springer.http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-00875-8_11#page-1

Denters, B. (2013). Decentralisatie en innovatiekracht, in: Bestuurswetenschappen 67(3), 19-20.

Denters, B. (2013). De duurzaamheid van duurzaamheid, in: Bestuurswetenschappen 67(2), 3-4.

Denters, S.A.H., Tonkens, E., Verhoeven, I. & Bakker, J.H.M. (2013). Burgers maken hun buurt. Den Haag: Platform31. http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/41/Publicatie_Burgers_maken_hun_buurt.pdf

Jans, W., Denters, B. Need, A., Van Gerven, M. (2013). Innovatiekracht in Nederlandse gemeenten: naar een bestuurskundige onderzoeksagenda. in: Bestuurswetenschappen 67(3), 21-44.

Klok, P.J. & Denters, S.A.H. (2013). The roles councillors play. In B. Egner, D. Sweeting & P.J. Klok (Eds.), Local councillors in Europe (Urban and regional research international, 14) (pp. 63-83). Wiesbaden: Spring

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-01857-3_4#page-1

Klok, P.J., Oude Vrielink, M.J. & Denters, S.A.H. (2013). De professional van de toekomst is er al. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk, 14(1), 24-26. http://www.utwente.nl/mb/pa/staff/oudevrielink/Enschedese%20wijkcoaches.pdf

Bas Denters and Pieter-Jan Klok (2013). ‘Citizen Democracy and the Responsiveness of Councillors: The Effects of Democratic Institutionalisation on the Role Orientations and Role Behaviour of Councillors’. In: Local Government Studies volume 39, no. 5. Pp. 661-680. http://dx.doi.org/10.1080/03003930.2012.670747

In de media:

Denters, B. (2013). Het succes van falend beleid., Divosa Congres, 6 juni 2013, Hengelo https://www.youtube.com/watch?v=8e0X_nBIaO4 as

Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3397319/2013/02/21/Buurthuizen-bezwijkenonder-crisis.dhtml

Binnenlands Bestuur (1) http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/veel-buurthuizen-moeten-sluiten.8873163.lynkx

Binnenlands Bestuur (3) http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/burgerinitiatieven-roepen-vragen-op-bijgemeenten.8802924.lynkx


2012

Bakker, J. & Denters, B. (2012). Experimenting with a design experiment. Revista Internacional de Sociologia, 70(Extra 2), 121-141 http://doc.utwente.nl/82801/1/492-754-1-PB.pdf

Denters, Bas, Pieter-Jan Klok, Mirjan Oude Vrielink (2012), De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van betrokken organisaties en de wijkcoaches zelf, Universiteit Twente, juni 2012. http://www.utwente.nl/mb/pa/research/completedprojects/wijkcoaches/Eindrapportage%20Organisaties%20definitief.pdf

Denters, B. (2012). De Raad beoordeeld! Oordelen van burgers ove de raad als volksvertegenwoordiging. In M. Boogers & M. Schrooten (Eds.), Terug naar de toekomst. Jaarboek Vereniging van Griffier 2012 (pp. 145-164). Den Haag: Sdu Uitgevers. www.griffiers.nl/dsresource?objectid=269119

Hambleton, Robin and Joanna Howard, with Bas Denters, Pieter-Jan Klok and Mirjan Oude Vrielink (contributing authors) Public Sector Innovation and Local Leadership in the UK and the Netherlands, University of the West of England/Joseph Rowntree Foundation, 2012 http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/public-sector-innovation-full.pdf\

Klok, P.J., Denters, B., Oude Vrielink, M. (2012). Wijkcoaches in Velve Lindenhof. Overkoepelende Eindrapportage Universiteit Twente, juni 2012. http://doc.utwente.nl/84420/1/Eindrapportage_Wijkcoaches_Samenvatting.pdf

Klok, Pieter-Jan, Bas Denters, Mirjan Oude Vrielink, De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners, Universiteit Twente, juni 2012. http://doc.utwente.nl/85276/1/Eindrapportage_Bewoners_Wijkniveau_April.pdf

Klok, Pieter-Jan, Bas Denters, Mirjan Oude Vrielink, Sociale stijging in Velve-Lindenhof, Effecten van het werk van de wijkcoaches Universiteit Twente, juni 2012. http://www.utwente.nl/mb/pa/research/completedprojects/wijkcoaches/Eindrapportage%20Sociale%20stijging%20definitief.pdf

Klok, Pieter-Jan, Bas Denters, Mirjan Oude Vrielink, Notitie Effect- en inzetstudie wijkcoaches Velve-Lindenhof, Universiteit Twente, juni 2012. http://www.utwente.nl/mb/pa/research/completedprojects/wijkcoaches/Notitie%20effectstudie%20wijkcoaches.pdf

Bas Denters, Pieter-Jan Klok. (2012). MijnBorne2030: Van, Voor en Door Bornenaren? Eindrapportage Evaluatieonderzoek. Universiteit Twente. Juni 2012. ISBN: 978-90-365-3556-4.

Bas Denters. ‘A dirty job that needs to be done! De rol van het raadslid in de ogen van de Nederlandse burgers’. In: Bestuurswetenschappen 66(3) 2012. Pp. 14-34

Bakker, Judith; Denters, Bas; Oude Vrielink, Mirjan; Klok, Pieter-Jan. Citizens Initiatives: How Local Governments Fill their Facilitative Role. In: Local government studies; vol. 38 (2012), afl. 4 (01 08), pag. 395-415 (20) / 2012 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003930.2012.698240

Bas Denters and Pieter-Jan Klok (2012). Councillor attitudes to ‘interactive’ governance. Evidence from a survey in five Dutch urban municipalties. in: B. Egner, M. Haus & G. Terizakis (eds.) Regieren, Festschrift für Hubert Heinelt. Pp. 313-329. Springer VS. Isbn 978-3-531-19792-0. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-531-19793-7_18.pdf#page-1.

Politikforschung. Pp. 185-207. Uitg.: Springer, Wiesbaden (Dld.). isbn 978-3-658-00874-1. (978-3-658-00875 eBook).

In de media:

Binnenlands Bestuur (1) http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/mager-zesje-voorraadsleden.493336.lynkx

NRC: http://archief.nrc.nl/index.php/2012/November/6/Overig/nhnl01014/Nieuw+kabinet+maakt+gemeenten+slechter+en++duurder/check=Y


2011

Bakker, J., Denters, B., & Klok, P.-J. (2011). Welke burger telt mee(r) in de doe-democratie? Beleid en Maatschappij, 38(4), 402-418. http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/benm/2011/4/benm_1389-0069_2011_038_004_004

Denters, B. (2011). Local Governance. In M. Bevir (Ed.), The SAGE Handbook of Governance (pp. 313-329). London: Sage. http://knowledge.sagepub.com/view/hdbk_governance/n20.xml

Denters, B. (2011). Regionale samenwerking: vooral nu nodig. In: Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Update. No. 4 http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagen-publicaties/Update-04-01-screenpdf.pdf

Denters, S.A.H. (2011). Rationele keuzetheorie. (pp. 86-89). Amsterdam: De Volkskrant / J.M. Meulenhoff B.V.http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1060193/2010/11/20/DE-GAMMACANON-47.dhtml

Denters, B., Gabriel, O., & Rose, L. E. (2011 ). Citizens’ Views about Good Local Governance. In M. Rosema, B. Denters & K. Aarts (Eds.), How democracy works. Political representation and policy congruence in modern societies (pp. 137-158). Amsterdam: Pallas Publications. http://doc.utwente.nl/76851/1/Denters11citizens.pdf

Oude Vrielink, M., Klok, P.-J., & Denters, B. (2011). Tussenrapportage Evaluatie Wijkcoaches Velve-Lindenhof Enschede: Universiteit Twente. http://www.utwente.nl/mb/pa/research/completedprojects/wijkcoaches/Tussenrapportage%20evaluatie%20wijkcoaches%20Velve-Lindenhof.pdf

M. Rosema, K. Aarts & B. Denters (2011). How democracy works: an introduction. In: M. Rosema, B. Denters & K. Aarts (Eds.) (2011). How democracy works. Political representation and policy congruence in modern societies (pp. 137-158). Amsterdam: Pallas Publications. http://doc.utwente.nl/76850/1/Rosema11how1.pdf

M. Rosema, B. Denters & K. Aarts (Eds.) (2011). How democracy works. Political representation and policy congruence in modern societies (pp. 137-158). Amsterdam: Pallas Publications.http://doc.utwente.nl/76847/1/Rosema11how.pdf

Zimmermann, K., Denters, B., & Klok, P.-J. (2011). Sustainability and knowledge. European environmental policy and the challenge of sustainability in a multilevel system. In R. Atkinson, G. Terizakis & K. Zimmermann (Eds.), Sustainability in European Environmental Policy. Challenges of Governance and Knowledge (pp. 11-32). London etc.: Routledge http://www.tandfebooks.com/isbn/9781136900662

Bas Denters, Herman Kaiser. Gezonde gemeenten: slimme verbindingen. VNG Jaarcongres 7 en 8 juni 2011. In: Bestuurswetenschappen, 65(3), 14-27.

Mirjan Oude Vrielink, Bas Denters, Pieter-Jan Klok en Radboud Engbersen. Beter af met een sociale huisarts. Tussenevaluatie onderzoek Enschedese wijkcoaches. In: Het Experiment – 2/2011

Bas Denters (2011). Inleiding op deel I: Burgers en Politieke Betrokkenheid. Pp. 13-20. Leiden University Press. Leiden.

Denters, B., E. Reimink, M. Boedeltje & P. Geurts (2011). Politieke gelijkheid bij diverse vormen van electorale en non-electorale politieke participatie. in R. Andeweg & J. Thomassen (Eds.), ‘Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie' (pp. 119-137). Leiden: Leiden University Press

Bas Denters, Merel de Groot & Pieter-Jan Klok (2011).’Staan voor’ en ‘gaan voor’ ... Vertegenwoordiging in de lokale democratie. in R. Andeweg & J. Thomassen (Eds.), ‘Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie' (pp. 369-383). Leiden: Leiden University Press

Bas Denters. (2011) Samenwerking: de voortzetting van de politiek met andere middelen. Bestuurswetenschappen, 2011 (2), (pp. 3-4), 2011.


2010

Boedeltje M. & B. Denters (2010). Step by Step: Territorial Choice in the Netherlands. In Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders, edited by Harald Baldersheim and Larry E. Rose, 118 - 37. Houndmils etc.: Palgrave Macmillan, 2010. http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230289826

Boogers, M., B. Denters & R. Reussing (2010). Lokaal bestuur: bewogen in beweging, in: Bestuurswetenschappen, no. 3, 2010.

Dayican, B., B. Denters & H. van der Kolk (2012). Associations and political empowerment, in W.A. Maloney and J.W. van Deth, Civil Society and Activism in Europe; contextualizing engagement and political orientations, Routledge, London/New York, pp. 56-76. http://www.routledge.com/books/details/9780415560436/

Denters, B. & P.J. Klok (2010). Rebuilding Roombeek: Patterns of Citizen Participation in Urban Governance., Urban Affairs Review, May 2010, vol. 45 no. 5, 583-607 http://uar.sagepub.com/content/45/5/583.refs.html

Denters, B. (2010). Collegevorming in Overijsselse gemeenten: proces, rolverdeling en resultaten; in: Bestuurswetenschappen, no. 2, 2010. http://www.kiss-oost.nl/uploads/1/Collegevorming_Overijssel.pdf

Denters, B. & Th. Toonen (2010). Bestuurskracht 3.0; in: H. Aardema et al. (eds.) Meerwaarde van de Bestuurskunde, Liber Amicorum voor prof. Dr. Arno Korsten, Boom, 2010. http://www.harrieaardema.nl/Aardema%20e.a.%202010%20liber%20korsten.pdf

Deen, J., B. Denters & P.J. Klok (2010). Sturing zonder bestuur. Samenwerking in vier stedelijke netwerken. NICIS, Den Haag http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Bestuur/Samenwerking/Intergemeentelijke_samenwerking/Regionale_samenwerking_moet_je_doen

Denters, B. (2010). Sociale heroverweging in Almelo: een kijk in de keuken. In: KISS, Sociale Herovering Almelo de Riet

M. de Groot, B. Denters & P.J. Klok (2010). Strengthening the councillor as a representative and a scrutiniser, Local Government Studies, 2010 36 (3) 401-423.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003931003730469#.UdxdQ8saySM


2009

• Denters, B. en P.J. Klok (2009). Full participation, drive and quality in the rebuilding of Roombeek, in: Urban Research & Practice, vol. 2, no.2, pp. 218-221. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17535060902979097#.UeWcvW0XIhk

• Denters, B., M. de Groot, P.J. Klok (2009). Representatie in de lokale democratie; In: J.Th.J. van den Berg et al. Humeurig volk, rusteloze politiek; Een vooruitblik op de raadsverkiezingen 2010, SDU Uitgeverij, 2009. http://www.griffiers.nl/dsresource?objectid=73491

Denters, B. (2009). Plus ça change, plus c'est la même chose. In: Bestuurswetenschappen

• K. Aarts en B. Denters (2009). Renewing democratic participation; in : Innovation for Good Local and Regional Governance: A European Challenge, UT/IGS, Enschede http://www.europeanchallenge.eu/media/Conference%20Report%20Final/Conference%20Report%20Final.pdf

• Bas Denters (2009). Een gids voor beleggers. Bestuurlijke randvoorwaarden voor succesvolle investeringen in het ontwikkelingspotentieel van wijkbewoners. In P. Abels, Pak van mijn hart. Werken aan alledaagse kansen in de Rivierenwijk te Deventer, Raster Welzijn, Deventer, pp. 26-29.

• Bas Denters (2009). Heel de regio vaart wel bij krachtige steden. In: Tubantia, 18 april, 2009.


2008

• Denters, S.A.H., Groot, M.S. de & Klok, P.J. (2008). Een wezenlijke vertegenwoordiging der burgerij. Over de rollen van de gemeenteraad na de dualisering van het gemeentebestuur. In Congresuitgave Staat van de Dualisering (pp. 59-73). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wetenschappelijke publicaties (Artikel in bundel - proceedings / Nationaal) http://doc.utwente.nl/60769/1/Denters08wezenlijke.pdf

• Denters, S.A.H. (2008). De wijkaanpak terug van nooit weggeweest. Bestuurswetenschappen, 62(3), 57-65. Wetensch. publicaties refereed (Tijdschriftartikel / Nationaal)

• Denters, Bas and Pieter-Jan Klok (2008). Volwaardige participatie, voortvarendheid en kwaliteit bij de wederopbouw van Roombeek; in: Pi de Bruijn, Engagement en Stedenbouw, Prototype Edition, Delft 2008, pp. 86-91. http://www.kiss-oost.nl/article_313.shtml

• Denters, Bas and Henk van der Kolk (2008) What Determines Citizens’ Normative Conception of Their Civic Duties, in: Heiner Meulemann (2008) Social Capital in Europe: Similarity of Countries and Diversity of People? Multi-level analyses of the European Social Survey 2002. International Comparative Social Studies, volume 16. Brill, Leiden/Boston, pp. 135-158. http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/ej.9789004163621.i-328.31

• G. Schuitemaker, P-J. Klok en S.A.H. Denters, Evaluatie Stadsdeelgewijs Werken, Gemeente Enschede (1995-2007), Enschede 2008

Congrespapers

• Deen, J.J.A.N., Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2008). The politics of social inequality in metropolitan areas. ECPR Joint Sessions: Rennes, France (2008, april 14).

• Deen, J.J.A.N., Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2008). The chances for decisive action in metropolitan areas. Euroloc Summer School: Gent, Belgium (2008, juni 25).

• Groot, M.S. de, Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2008). Recent European Reform: Strengthening the Councillor as a Representative and Scrutinizer. ESRC Seminar: London.

Lezingen en voordrachten

• 08-03-2008: Bestuurskunde te kijk gezet. Lezing tijdens Oud-bestuurdersdag Sirius, Arke-Stadion, Enschede.

22-05-2005: Brokering knowledge on the local level: the case of KISS in the Dutch region of Overijssel, Workshop C: Beyond the nation-state? The emerging research-policy nexus on the European and local level, at IMISCOE International Conference on Research-Policy Dialogues on Migration and Integration in Europe, Enschede.

23-06-2008: Developing a competence-based curriculum: The Twente experience; Presentation at TEMPUS Network Meeting, Enschede

• 25-06-2008: Een wezenlijk vertegenwoordiging van de burgerij: vijf stellingen over de raad in een duaal bestel; Lezing tijdens Congres Staat van de Dualisering, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Amersfoort.

•27-06-2008: Krijgt Van Poelje alsnog gelijk? Of: Haalt de gemeenteraad 2015? Lezing tijdens afscheidssymposium mr. P.J.N. van de Geyn (raadsgriffier), Kampen

• 01-10-2008: Voetbal als vliegwiel?; Lezing tijdens Congres “Scoren in de Wijk”, Stadion Galgenwaard, Ministerie van VROM, Utrecht.

• 01-11-2008: Bestuurskunde: toen en nu; Lezing tijdens Eerste BSK-Alumnidag, Prismare, Enschede.

• 21-11-2008: City Innovation: Join Hands!; Presentation at Conference “Open Innovation and Creativity in Management and Governance”, Grolsch Veste, Enschede

• 09-12-2008: Innovation for Good Local and Regional Governance, Speech at Meeting of European Committee on Local and Regional Democracy (CDLR), Council of Europe, Strasbourg (FR).


2007

o Simone Baglioni, Bas Denters, Laura Morales and Angelika Vetter (2007). City size and the nature of associational life, in: William A. Maloney and Sigrid Roteutscher (eds.), Social Capital and Associations in European Democracies, New York: Routledge, pp. 224-243.

o Denters, B. 2007. De talloze gezichten van de dualisering. In Janus. Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Sirius, studievereniging voor Bestuurskunde, European Studies en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente, 1977-2007, edited by M. Sinnema. Enschede: Sirius.

o Baglioni, Simone, Bas Denters, Laura Morales, and Angelika Vetter. 2007. City size and the nature of associational ecologies. In Social capital and associations in European democracies. A comparative analysis, edited by W. Maloney and S. Rossteutscher. London and New York: Routledge.

o Denters, Bas, Oscar Gabriel, and Mariano Torcal. 2007. Norms of good citizenship. In Citizenship and involvement in European democracies. A comparative analysis, edited by J. W. v. Deth, J. R. Montero and A. Westholm. London and New York: Routledge.

o Denters, Bas, Oscar Gabriel, and Mariano Torcal. 2007. Political confidence in representative democracies. Socio-cultural vs. political explanations. In Citizenship and involvement in European democracies. A comparative analysis, edited by J. W. v. Deth, J. R. Montero and A. Westholm. London and New York: Routledge.

o Boogers, Marcel, Bas Denters, and Mark van Twist. 2007. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! Reflecties van de commissie van wetenscahppers op de toekomst van het provinciaal GSB. Tilburg: Universiteit Tilburg / Universiteit Twente / Radboud Universiteit Nijmegen.

o Denters, Bas. 2007. De gemeenteraad: barrière of bondgenoot? In Sozio 77, september 2007, p. 28. Download.

o Denters, Bas. 2007. Wijkaanpak even kansrijk als riskant. De Twentsche Courant Tubantia, 17 november 2007. Download.


2006

• Coenen, F.H.J.M., Denters S.A.H., Klok, P-J. (2006). Between vision and consensus. Urban leadership and community involvement in the Dutch cases, in: Heinelt, H., Sweeting, D. and Getimis, P. (eds), Legitimacy and Urban Governance, A cross-national comparative study, London: Routledge, pp. 161-172.

• Denters S.A.H., Klok, P-J. (2006). Measuring Institutional Performance in Achieving Urban Sustainability, in: Heinelt, H., Sweeting, D. and Getimis, P. (eds), Legitimacy and Urban Governance, A cross-national comparative study, London: Routledge, pp. 42-58.

• Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2006). Politiek vertrouwen en participatie in Enschede na de vuurwerkramp. In A. Korsten & P. de Goede (Eds.), Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur. Diagnoses en remedies (pp. 199-211). Den Haag: Elsevier Overheid.

• Denters, S.A.H. (2006). Duo of Duel? The Relations between Mayors and Councils in Democratic Local Government. In H. Bäck, H. Heinelt & A. Magnier (Eds.), The European Mayor - Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy (Urban and Regional Research International, Volume 10) (pp. 271-285). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

• Denters, S.A.H. (2006). De aanstellingswijze van de burgemeester. Een Nederlandse discussie in internationaal perspectief. Bestuurswetenschappen, 60(3), 210-226.

• Denters, S.A.H. & Mossberger, K. (2006). Building Blocks for a Methodology for Comparative Urban Political Research" Urban Affairs Review 41 (4):550-71.

• Klok, P-J, Coenen, F.H.J.M., Denters S.A.H. (2006). Institutional Conditions for Complementarities between Urban Leadership and Community Involvement, in: Heinelt, H., Sweeting, D. and Getimis, P. (eds), Legitimacy and Urban Governance, A cross-national comparative study, London: Routledge, pp. 265-285.

• Sterkenburg, G.P., Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2006). Regional Governance und demokratische Verantwortlichkeit in der Praxis. Einige Erfahrungen aus den Niederlanden. In R. Kleinfeld, H. Plamper & A. Huber (Eds.), Regional Governance Band 1 - Steuerung, Koordination und Kommunikation in regionalen Netzwerken als neue Formen des Regierens (pp. 307-319). Göttingen: V&R unipress.


2005

• Denters, S.A.H. & Rodenhuis, W.K.F. (2005). Dutch Metropolitan Political Arenas: Actors, Resources and Preferences. In V. Hoffmann-Martinot & J. Sellers (Eds.), Metropolitanization and Political Change (Urban and Regional Research International, Vol. 6) (pp. 191-209). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

• Denters, S.A.H. & Rose, L.E. (2005). Local Governance in the Third Millennium: a brave new World? In S.A.H. Denters & L.E. Rose (Eds.), Comparing Local Governance. Trends and Developments (pp. 1-11). New York: Palgrava MacMillan.

• Denters, S.A.H. (2005). Squandering Away Thorbecke's Legacy? Some considerations on Recent Dutch Local Government Reforms. In H. Reynaert, P. Delwit, K. Steyvers & J.B. Pilet (Eds.), Revolution or Renovation? Reforming Local Politics in Europe (Comparative local politics, 1) (pp. 441-444). Brugge: Vanden Broele.

• Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2005). The Netherlands: in search of responsiveness. In S.A.H. Denters & L.E. Rose (Eds.), Comparing Local Governance. Trends and Developments (pp. 65-82). New York: Palgrave MacMillan.

• Denters, S.A.H., Kolk, H. van der & Klok, P.J. (2005). The Reform of the Political Executive in Dutch Local Government. In R. Berg & N. Rao (Eds.), Transforming Political Leadership in Local Government (pp. 15-28). Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan.

• Denters, S.A.H. & Rose, L.E. (2005). Towards Local Governance? In: S.A.H. Denters & L.E. Rose (Eds.), Comparing Local Governance. Trends and Developments (pp. 246-262). New York: Palgrave MacMillan.

• Denters, S.A.H. & Rose, L.E. (Eds.). (2005). Comparing Local Governance. Trends and Developments. New York: Palgrave MacMillan.

• Denters, S.A.H. (2005). Mijn favoriete klassieker [Bespreking van het boek The Intellectual Crisis in American Public Administration]. Bestuurswet., 59, 562-563.

• Denters, S.A.H. (2005). De burger aan zet? Stadsbestuur en burgerparticipatie: drie ontwikkelingen en uitdagingen. City journal, 1(1), 21-26.

• Denters, S.A.H. (2005). De aanstellingswijze van de burgemeester: much ado about nothing. In J. Pop & P. Rehwinkel (Eds.), Burgemeesters bijeen: vijftig jaar NGB (pp. 172-194). S.l.: Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

• Klok, P.J, Coenen, F.H.J.. & Denters S.A.H. (2005). Institutional Conditions for Complementarities between Urban Leadership and Community Involvement, Paper presented at the IGS Spring Conference, 2005, Enschede.

• Klok, P.J. & Denters, S.A.H. (2005). Urban leadership and community involvement: an institutional analysis. In M. Haus, H. Heinelt & M. Stewart (Eds.), Urban Governance and Democracy. Leadership and community involvement (Routledge Studies in Governance and Public Policy, 8) (pp. 40-64). London / New York: Routledge.


2004

• Coenen, F.H.J.M., Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2004). Participation, Leadership and Urban Sustainability (PLUS) Dutch case study report. CSTM Studies en Rapporten (Ext. rep. 237). enschede: CSTM.

• Denters, S.A.H. (2004). De nieuwe sociale kwestie. Bestuurskunde, 13(1), 38-40.

• Denters, S.A.H., Coenen, F.H.J.M. & Klok, P.J. (2004). Participation, leadership and Urban sustainability (PLUS) Dutch case summary. CSTM Studies en Rapporten (Ext. rep. 238). Enschede: CSTM.

• Denters, S.A.H. & Oude Vrielink- van Heffen, M.J. (2004). Achtergrondstudie Stedelijk Burgerschap. Enschede: KennisInstituut Stedelijke Samenleving.

• Denters, S.A.H., Klok P.J. & Visser, M. (2004). Rebuilding Roombeek: restoring trust? Political participation and the dynamics of political trust. Paper presented at the IGS Spring Conference, Seminar 1: On governance, effectiveness and legitimacy, 17-18 June 2004, Enschede.

• Denters, S.A.H. & Rose, L.E. (2004). Van lokale overheid tot onderdeel van het lokaal bestuur? Bestuurswetenschappen, 58(5), 373-390.

• Denters, S.A.H. & Kolk, H. van der (2004). Duitse lessen. In De secretaris en de gekozen burgemeester: wat te doen onder de direct gekozen burgemeester? (pp. 14-16). Den Haag: Vereniging van Gemeentesecretarissen.

• Klok, P.J., Denters, S.A.H., Heffen, O. van & Visser, M. (2004). Monitor participatieproces voor de wederopbouw van Roombeek - Resultaten en conclusies. KISS REEKS: Stad en Bestuur (Ext. rep. 3). Enschede: KennisInstituut Stedelijke Samenleving (KISS).

• Kolk, H. van der, Vetter, A. & Denters, S.A.H. (2004). Direct gekozen burgemeester in Duitsland - Een onderzoek naar de verkiezing, de institutionele positie en de feitelijke rol van burgemeesters in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Brandenburg en Thüringen. Den Haag: Ministerie van BZK.


2003

• Denters, S.A.H., Klok, P.J. & Kolk, H. van der (2003). The reform of the political executive in Dutch local government. The political Executive in Local Government Conference: Odense (2003, oktober 02 - 2003, oktober 04).

• Denters, S.A.H. & Rose, L. (2003). Serie: Veranderd lokaal bestuur in vergelijkend perspectief. Bestuurswetenschappen, 57(1,2,3,4,5).

• Denters, S.A.H. (2003). Nabeschouwingen op de Statenverkiezingen: beeldvorming houdt provincies in de schaduw. Provincies.nl, 2(2), 8-9.

• Denters, S.A.H. (2003). Publiek en provinciale verkiezingen: onmisbare motor op het middenveld. Provincies.nl, 2(2), 20-22.

• Denters, S.A.H. (2003). Gebiedsgericht werken: de ervaringen in het Overijselse grotestedenbeleid. In Het stadshart gerevitaliseerd: nieuwe wegen naar binnenstedelijke vernieuwing (pp. 155-159). Hengelo: Drukkerij Twente.

• Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2003). Rebuilding Roombeek. An institutional analysis of interactive governance in the context of a representative democracy. In S.A.H. Denters, O. van Heffen, J. Huisman & P.J. Klok (Eds.), The rise of interactive governance and quasi-markets (Library of public policy an public administration, 8) (pp. 91-110). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

• Denters, S.A.H., Heffen, O. van, Huisman, J. & Klok, P.J. (2003). Introduction: The emergence of new forms of governance. In S.A.H. Denters, O. van Heffen, J. Huisman & P.J. Klok (Eds.), The rise of interactive governance and quasi-markets (Library of public policy an public administration, 8) (pp. 3-14). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

• Denters, S.A.H., Heffen, O. van, Huisman, J. & Klok, P.J. (2003). The rise of interactive governance and quasi markets. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

• Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2003). A new role for municipal councils in Dutch local democracy? In N. Kersting & A. Vetter (Eds.), Reforming local government in Europe. Closing the gap between democracy and efficiency (Urban Research International, 4) (pp. 65-84). Opladen: Leske + Budrich.

• Denters, S.A.H. (2003). Over plaatselijke belastingen, lokaal politiek belang en lokale politieke belangstelling. In N.J. Mol, N. Groenendijk & P. de Vries (Eds.), Promotieboek Boorsma (pp. 77-87). Enschede: Universiteit Twente.


2002

• Baglione, S., Denters, S.A.H., Morales, L. & Vetter, A. (2002). Size and the democractic potential of associations. CID Working Conference: Madrid (2002, november 15 - 2002, november 17).

• Denters, S.A.H. & Rose, L.E. (2002). Veranderend Lokaal Bestuur in Vergelijkend Pespectief. Bestuurswetenschappen, 56/1, 6-9.

• Denters, S.A.H. (2002). Grootstedelijk bestuur: over stedelingen en stadsbestuurders. Enschede: Universiteit Twente.

• Denters, S.A.H. (2002). Conclusies en lessen. In I.M.A.M. Pröpper & S.A.H. prof.dr. Denters (Eds.), Naar een politiek profiel voor de gemeenteraad: Eindrapportage Project Duale gemeenten (pp. 83-95). Den Haag: VNG uitgeverij.

• Denters, S.A.H., Visser, M. & Klok, P.J. (2002). Veranderingen in de Bestuurscultuur. In S.A.H. Denters & I.M.A.M. Proepper (Eds.), Naar een politiek profiel voor de gemeenteraad; Eindrapportage Project duale gemeenten (pp. 53-71). Den Haag: VNG uitgeverij.

• Denters, S.A.H. (2002). Project duale gemeenten. In I.M.A.M. Pröpper & S.A.H. prof.dr. Denters (Eds.), Naar een politiek profiel voor de gemeenteraad: Eindrapportage Project Duale gemeenten (pp. 17-24). Den Haag: VNG uitgeverij.

• Denters, S.A.H. (2002). Size and Political Trust: evidence from Denmark, The Netherlands, Norway and the United Kingdom. Environment and planning. Part C, Government and policy, 20/6, 793-812.

• Denters, S.A.H. (2002). Citizen participation and local governance. Conference 'Europa i m䴳n local': Barcelona (2002, januari 24 - 2002, januari 25).

• Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2002). Crushed between strong executive leadership and weakening democratic legitimacy? The changing role of municipal councils in Dutch local democracy. Conference 'Reforming local government': Stuttgart (2002, september 25 - 2002, september 27).

• Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2002). Measuring institutional perfomance in achieving urban sustainability. PLUS conference: Darmstadt (2002, oktober 18 - 2002, oktober 20).

• Denters, S.A.H. (2002). Performance-based management in Dutch urban policy: appealing or appalling. EURA Conference 'Urban and spatial European policies': Turin (2002, april 18 - 2002, april 20).

• Denters, S.A.H., Klok, P.J. & Visser, M. (2002). Rebuilding Roombeek: Patterns of public participation and interactive governance. ECPR Joint Sessions: Turin (2002, maart 22 - 2002, maart 27).

• Denters, S.A.H., Klok, P.J. & Visser, M. (2002). Rebuilding Roombeek: Political participation and the dynamics of political trust. NIG Conference 'Uncertainty and trust: governance challenge': Rotterdam (2002, oktober 30 - 2002, oktober 30).

• Denters, S.A.H., Gabriel, O.W. & Torcal, M. (2002). Support for democratic government and social capital. CID Working Conference: Madrid (2002, november 15 - 2002, november 17).

• Denters, S.A.H., Gabriel, O.W. & Torcal, M. (2002). The ideals of a good society and good citizens: social capital, values and norms. CID Working Conference: Madrid (2002, november 15 - 2002, november 17).

• Denters, S.A.H. (2002). Parlementaire democratie. In H.M. de Jong & P.A. Schuszler (Eds.), Staatkunde, Nederland in drievoud (pp. 55-69). Bussum: Coutinho.

• Klok, P.J., Denters, S.A.H. & Visser, M. (2002). Veranderingen in de Bestuurspraktijk. In S.A.H. Denters & I.M.A.M. Pröpper (Eds.), Naar een politiek profiel voor de gemeenteraad; Eindrapportage Project diale gemeenten (pp. 73-82). Den Haag: VNG uitgeverij.

• Klok, P.J. & Denters, S.A.H. (2002). An institutional analysis of CULCI. PLUS conference: Darmstadt (2002, oktober 18 - 2002, oktober 20).

• Kummeling, H.R.B.M., Kolk, H. van der & Denters, S.A.H. (2002). Lokale kiesstelsel vergeleken. Over de vormgeving, het gebruik en de consequenties van lokale kiesstelsel. Den Haag: VNG Uitgeverij.

• I.M.A.M. Pröpper & S.A.H. Denters (Eds.) (2002). Naar een politiek profiel voor de gemeenteraad: Eindrapportage Project Duale gemeenten. Den Haag: VNG uitgeverij.


2001

• Denters, S.A.H., Dam, M. van, Klok, P.J. & Pröpper, I.M.A.M. (2001). De gemeentelijke democratie na 'Elzinga'. Bestuurskunde, 8(10), pp. 334-335

• Denters, S.A.H., Klok, P.J. & Visser , M.A. (2001). De raad beoordeeld! Oordelen van lokale opinieleiders en bestuurders over de raad als volksvertegenwoordiging, Bestuurswetenschappen, 6(55), pp. 441-453

• Denters, S.A.H., Klok, P.J. & Visser, M.A. (2001). De rolverdeling tussen gemeenteraad en B&W: de stand van zaken in achttien gemeenten, begin 2001. Bestuurskunde, 8(10), pp. 336-348

• Denters, S.A.H. (2001). Prestatiesturing: pronkstuk of probleem? Prestatiemeting in de theorie en praktijk van het Nederlandse grotestedenbeleid. Beleidswetenschap, 4(15), pp. 356-371

• Denters, S.A.H., Huijgen, G., Gutteling, J.M. & Peppel, R.A. van de (2001). De betrokken burger. Ontwikkeling en nulmeting van de Noord-Hollandse burgermonitor, Enschede: I&O Research

• Denters, S.A.H.(2001). Verscheidenheid in het verschiet? Mogelijke achtergronden van uniformiteit in het gemeentelijk grotestedenbeleid. Een beschouwing in opdracht van de VROMraad; Bijlage 3 in VROMraad, Advies no. 25 Verscheidenheid en samenhang: stedelijke ontwikkeling als meervoudige opgave. Den Haag: VROMraad, pp. 82-115.

• Denters, S.A.H. & Klok, P.J. (2001). ‘Rebuilding Roombeek-West, An institutional analysis of interactive governanace in the context of a representative democracy’. Paper, congres: EURA Conference Area-based Initiatives in Urban Policy: Copenhagen.


2000

• Denters, S.A.H. e.a. (2000). Aan het hoofd der gemeente staat ...: een onderzoek naar de werking van het formele gemeentelijke bestuursmodel ten behoeve van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie. In Staatscommissie Dualisme en lokale democratie (ed.), Dualisme en lokale democratie: rapport van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie (onderzoeksbijlage), Samsom, Alphen aan den Rijn, pp. 143 - 227.

• Denters, S.A.H. en Kolk, H. van der (2000). De raad als randverschijnsel?. Bestuurskunde vol. 9, no. 2, pp. 67-75.

• Denters, S.A.H., Dam, M.J.E.M. van en Korsten, A.F.A. (ed.) (2000a). Themanummer: Dualisme en lokale democratie (het rapport van de Staatscommissie-Elzinga), Bestuurskunde, vol. 9, no. 2, pp. 49-104.

• Denters, S.A.H., Dam, M.J.E.M. van en Korsten, A.F.A. (2000b). Het voortdurende debat: de herinrichting van het Nederlands gemeentebestuur. Bestuurskunde vol. 9, no. 2, 50-53.

• Denters, S.A.H. (2000). Citizens, councilors and urban institutional reform: the case of Dutch urban municipalities. In: Clark, T.N. en Hoggart, K. (eds.), Citizen Responsive Government, Amsterdam etc.: JAI Press (Elsevier Science), pp. 67-88

• Boer, H.F. de, Denters, B. en Goedegebuure, L. (2000). Dutch disease or Dutch model? An evaluation of the pre-1998 system of democratic university government in The Netherlands. In: Weissberg, R. (ed.), Democracy and the Academy, Huntington: Nova Science Publishers, pp. 123-140

• Denters, S.A.H. (2000). Urban democracies in the Netherlands: social and political change, institutional continuities?. In Gabriel, O., Hoffmann-Martinot, V. en Savitch, H. (ed.), Urban democracies. Leske + Budrich, Opladen, pp. 73-126

• Denters, S.A.H. (2000). Les démocraties urbaines aux Pays Bas: changement socio-politique, continuité institutionelle?. In Hoffmann-Martinot, V. (ed.), Démocraties urbaines. L'etat de la democratie dans les grandes villes de 12 pays industrialises. Paris: L'Harmattan (GRALE).

• Denters, S.A.H. & Geurts, P.A.T.M. (2000). Gemeentegrootte en lokale democratie: een repliek aan H. van Goor. Sociologische gids, 47(2), pp. 112-126.


1999

• Boer, H. de en Denters, B. (1999). Analysis of institutions of university governance: a classification scheme applied to postwar changes in Dutch higher education. In Jongbloed, B., Maassen, P. en Neave, G. (ed.), From the eye of the storm: higher education's changing institutions, Kluwer Academic Publishers.

• Denters, S.A.H. (1999). Parlementaire democratie. In Jong, H.M. de en Schuszler, P.A. (eds.), Staatkunde, Nederland in drievoud, Coutinho, Bussum.

• Denters, B. e.a.. De regiefunctie in gemeenten. (1999). Raad voor het Openbaar Bestuur, Den Haag.

• Denters, S.A.H., Jong, H.M. de en Kolk, H. van der. (1999). De werking van het gemeentelijk bestuursmodel. In: Staatscommissie Dualisme en lokale democratie (ed.), Berichten van de Staatscommissie II: Rapportage extern onderzoek, Secretariaat Staatscommissie, Den Haag.

• Denters, S.A.H., Heffen, O. van en Jong, H.M. de. (1999). Het grotestedenbeleid: proeftuin of Procrustusbed?. Bestuurskunde vol. 8, pp. 106 - 115.

• Denters, S.A.H., Heffen, O. van en Jong, H.M. de. (1999). Het grotestedenbeleid: Rijk en gemeenten. Bestuurskunde vol. 8, pp. 96 - 105.

• Denters, S.A.H., Heffen, O. van en Jong, H.M. de (1999). Grotestedenbeleid: tussenbalans en perspectief. Bestuurskunde vol. 8, pp. 94 – 95

• Denters, S.A.H., Heffen, O. van en Jong, H.M. de (red.) (1999). Themanummer: Grotestedenbeleid. Bestuurskunde vol. 8. nr. 3, pp. 93 - 132.

• Denters, S.A.H., Heffen, O. van en Jong, H.M. de (1999). Urban Policy in the Netherlands at the end of a millennium. Public Administration vol 4, pp. 837 - 853.

• Denters, S.A.H., Heffen, O. van en Jong, H.M. de (1999). An American Perestroika in Dutch Cities? Urban policy in the Netherlands at the end of a millennium, Public Administration, vol. 4

• Denters, S.A.H. en Jong, H.M. de (1999). De kroon die aan de plaatselijke autonomie ontbreekt? Over de gekozen burgemeester en het dualisme in de lokale democratie?. Bestuurswetenschappen nr. 2, pp. 101 - 113.


1998

Boer, H.F. de, Denters, B. en Goedegebuure, L. (1998). On boards and councils; shaky balances considered: the governance of Dutch universities. Higher Education Policy vol. 11.

Boer, H.F. de, Denters, B. en Goedegebuure, L. (1998). Dutch disease or Dutch model? An evaluation of the pre-1998 system of democratic university government in The Netherlands. Policy Studies Review, vol. 15 (no. 4), pp. 37 - 50.

Denters, B. (1998). Effectiviteit zonder responsiviteit?. In Derksen, W. (ed.), Politiek voor bestuurders: tien essays over de toekomst van de lokale politiek, VNG uitgeverij, Den Haag 1998.

• Denters, B., Schobben, R. en Veen, A. van der (1998). Governance of European border regions: a juridical, economic and political science approach with an application to the Dutch-German and Dutch-Belgian border. In Brunn, G. en Schmitt-Egner, P. (ed.), Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa: Theorie-Empirie-Praxis, Nomos Verlag, Baden-Baden.

• Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (1998). Tevredenheid over het gemeentebestuur. In Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (ed.), Lokale democratie in Nederland: burgers en hun gemeentebestuur, Coutinho, Bussum.

• Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (1998). Opvattingen over politieke machteloosheid tegenover de gemeentelijke en de nationale overheid. In Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (ed.), Lokale democratie in Nederland: burgers en hun gemeentebestuur, Coutinho, Bussum.

• Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (1998). Politieke gelijkheid: de sociale representativiteit van participatie in de lokale politiek. In Denters, S.A.H. en Geurts, P..A.Th.M. (ed.), Lokale democratie in Nederland: burgers en hun gemeentebestuur, Coutinho, Bussum.

• Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (1998). Nogmaals over schaal en lokale democratie. In Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (ed.), Lokale democratie in Nederland: burgers en hun gemeentebestuur, Coutinho, Bussum.

• Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (ed.) (1998). Lokale democratie in Nederland: burgers en hun gemeentebestuur, Coutinho, Bussum.

• Denters, S.A.H. en Kolk, H. van der (1998). De gemeenteraad en het raadslid. In Korsten, A.F.A. en Tops, P.W. (ed.), Lokaal bestuur in Nederland: inleiding in de gemeentekunde, Samsom, Alphen aan den Rijn

• Denters, S.A.H. en Veldheer, V. (1998). Gemeentelijke taken: historie en actualiteit. In Korsten, A.F.A. en Tops, P.W. (ed.), Lokaal bestuur in Nederland: inleiding in de gemeentekunde, Samsom, Alphen aan den Rijn.

• Laan, F. van der, Aart, H.A.P. van, Denters, S.A.H., Halbersma, H.S., Heffen, O. van en Jong, H.M. de (1998). Wondermiddelen zijn niet voorhanden; Grote-stedenbeleid 1995-1997: gemeentelijke beleidsruimte en de benutting daarvan, Eburon, Delft.

• Smeets, I.S.M.A., Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (1998). Stemintentie bij verkiezingen. In Denters, S.A.H. en Geurts, P.A.Th.M. (ed.), Lokale democratie in Nederland: burgers en hun gemeentebestuur, Coutinho, Bussum.

1997

• Aart, H.A.P. van, Broekhoven, A.C.F.A. van, Denters, S.A.H. et al. (1997). Grote Steden beleid 1995-1996: een tussentijdse evaluatie van de politiek-bestuurlijke verhoudingen in het beleidsveld Jeugd en Veiligheid, Van Poelje Instituut, Enschede.

1996

• S.A.H. Denters (1996). Van Nieuw Babylon naar de Nieuwe Beelding: binnenlands bestuur tussen 1976 en 1996, in: P. Hulsen en R. Reussing (red.), Keuzen maken: Nederland tussen 1976 en 1996, Twente University Press, Enschede pp. 71 - 87.

S.A.H. Denters (1996). Het succes van falend beleid: het politiek-bestuurlijk succes van gemeentelijk herindelingsbeleid, Bestuurswetenschappen, vol. 50, pp. 439 - 455.

S.A.H. Denters (1996). 1976 en 1996: Reorganisatie binnenlands bestuur, Openbaar Bestuur, vol. 6, no. 9, pp. 31 - 36.

S.A.H. Denters, e.a. (1996). Twente bestuurt: een evaluatie van de Kaderwet bestuur in verandering, Van Poelje Instituut, Enschede.

• S.A.H. Denters en H.M. de Jong (1996). De staatsvorm van het koninkrijk, in: W. Derksen en W.G.M. Salet (red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Sdu Uitgevers, Den Haag pp. 15 - 48.

1995

B. Denters (1995). Onderzoek van politiek en beleid in gemeenten, in: W. Hout en H. Pellikaan (red.), Leren van onderzoek: het onderzoeksproces en methodologische problemen in de sociale wetenschappen, Boom, Amsterdam etc. pp. 146 - 165.

• S.A.H. Denters (1995). Naar evenwichtiger recrutering en opener bestuursstijl van raadsleden? Een onderzoek naar de effecten van een verandering van de samenstelling van Overijsselse gemeenteraadsfracties, Bestuurswetenschappen, vol. 49, pp. 85 - 100.

• S.A.H. Denters (1995). Voter turnout in Dutch elections, in: J. Font en R. Viros (red.), Electoral abstention in Europe, Institut de Ciències Politiques i Socials, Barcelona, 1995: pp. 113 - 146.

• B. Denters en P. Geurts (1995). Burgerzin: politieke oriëntaties van kiezers, in: J.J.M. van Holsteyn en B. Niemöller (red.), De Nederlandse kiezer 1994, DSWO Press, Leiden pp. 96 - 110.

S.A.H. Denters, et. al. (red.) (1995). Decentrale democratie, Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente.

1994

• S.A.H. Denters, Wethouders en hun bestuurlijke opvatting, in: P.W. Tops et al. (red.), De wethouder: positie en functioneren in een veranderend bestuur, VUGA, 's-Gravenhage 1994: pp. 193 - 199.

• S.A.H. Denters en H.M. de Jong (red.), De lokale democratie bedreigd?, Coutinho, Bussum 1994.

• S.A.H. Denters et al., Buurten buitenspel? Enige bevindingen uit een onderzoek naar de relatie tussen burgers en hun gemeentebestuur in de gemeente Enschede, in: S.A.H. Denters en H.M. Jong (red.), De lokale democratie bedreigd?, Coutinho, Bussum 1994: pp. 35 - 66.

• S.A.H. Denters en H.M. de Jong, Epiloog, in: S.A.H. Denters en H.M. de Jong (red.), De lokale democratie bedreigd?, Coutinho, Bussum 1994: pp. 75 - 78.

1993

• S.A.H. Denters, The politics of redistribution in local government, European Journal of Political Research, 1993, vol. 23, pp. 323 - 342.

• M. van Dam en S.A.H. Denters, De effectiviteit van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, Beleidswetenschap, 1993, vol. 7, pp. 141 - 157.

• A.F.M. Bertrand en S.A.H. Denters, Kwantitatief-vergelijkende beleidsstudies, in: J.Th.A. Bressers et al. (red.), Politicologie en het openbaar bestuur: Liber Amicorum voor prof. dr. A. Hoogerwerf, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1993: pp. 135 - 151.

• S.A.H. Denters en P.A.T.M. Geurts, Aspects of political alienation: an exploration of their differential origins and effects, Acta Politica, 1993, vol. 28, pp. 445 - 469.

• S.A.H. Denters en H. van der Kolk (red.), Leden van de raad, ...: hoe zien raadsleden uit zeven grote gemeenten hun raadslidmaatschap?, Eburon, Delft 1993

• S.A.H. Denters en H. van der Kolk, Het hart van de lokale democratie, in: S.A.H. Denters en H. van der Kolk (red.), Leden van de raad, ...:hoe zien raadsleden uit zeven grote gemeenten hun raadslidmaatschap?, Eburon, Delft 1993: pp. 1 - 14.

• S.A.H. Denters en H. van der Kolk, Taakopvatting en tijdsbesteding van raadsleden, in: S.A.H. Denters en H. van der Kolk (red.), Leden van de raad, ...: hoe zien raadsleden uit zeven grote gemeenten hun raadslidmaatschap?, Eburon, Delft 1993: pp. 43 - 64.

• S.A.H. Denters, Raadsleden en partijendemocratie, in: S.A.H. Denters en H. van der Kolk (red.), Leden van de raad, ...: hoe zien raadsleden uit zeven grote gemeenten het raadslidmaatschap?, Eburon, Delft 1993: pp. 69 - 95.

1992

• S.A.H. Denters, De politieke economie van ambtelijke organisaties: Anthony Downs’ ”Inside bureaucracy”, Bestuurskunde, 1992, vol. 1, pp. 375 - 385.

• S.A.H. Denters, Gemeentelijke en provinciale politiek, in: J.W. van Deth en J.C.P.M. Vis (red.), Burger en politiek, Stenfert Kroese, Leiden etc. 1992: pp. 143 - 154.

• S.A.H. Denters en H.M. de Jong, Tussen burger en bestuur: een empirisch onderzoek naar de positie van het raadslid in de Overijsselse gemeenten, CBOO Universiteit Twente, Enschede 1992.

• S.A.H. Denters, De parlementaire democratie, in: J.W. van Deth en P.A. Schuszler (red.), Nederlandse staatkunde: een elementaire inleiding, Coutinho, Muiderberg 1992: pp. 80 - 97.

• S.A.H. Denters en N.P. Mol, De doelmatigheid van het maatschappelijk middenveld, in: H.M. de Jong en J.J.A. Thomassen (red.), Tussen overheid en samenleving, CBOO Universiteit Twente, Enschede 1992: pp. 141 - 148.

1991

• J.J.A. Thomassen, H.M. de Jong en S.A.H. Denters, Gemeentelijke herindeling: de beleidstheorie getoetst, Openbaar Bestuur, 1991, vol. 1, pp. 17 - 21.

• S.A.H. Denters en H.M. de Jong, De organisatie van het waterschapsbestel in de provincie Overijssel, CBOO, Enschede 1991.

• P.W. Tops, S.A.H. Denters e.a., Lokale democratie en bestuurlijke vernieuwing in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Zwolle (seven volumes), Eburon, Delft 1991.

• S.A.H. Denters, De politieke economie van constitutionele vraagstukken, in: J.J.A. Thomassen (red.), Hedendaagse democratie, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1991: pp. 129 – 147.

• S.A.H. Denters, Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in de jaren negentig: decor, draaiboek en 'cast' veranderen!, Bestuur en Belang, 1991, pp. 4 - 6.

1990

• S.A.H. Denters, H.M. de Jong, J.J.A. Thomassen, Kwaliteit van gemeenten: een onderzoek naar de relatie tussen de omvang van gemeenten en de kwaliteit van het lokaal bestuur, VUGA, 's-Gravenhage 1990.

• H.M. de Jong, S.A.H. Denters, J.J.A. Thomassen, Gemeenten en kwaliteit, De Gemeentestem, 1990, vol. 140: 471 -473.

1981-1989

• S.A.H. Denters, Kwantitatief-vergelijkende beleidsanalyse met betrekking tot subnationale overheden: een overzicht, Acta Politica, 1981, vol. 16, pp. 27 - 65.

• S.A.H. Denters en J.C.M. Kerver, Politiek in gemeenten, in: R.B. Andeweg et al. (red.), Politiek in Nederland, Samsom, Alphen aan den Rijn 1981: pp. 335 - 366.

• S.A.H. Denters, Volkshuisvestingsbeleid en bestuurlijke organisatie van gemeenten: verslag van een vergelijkend onderzoek, Technische Hogeschool Twente, Enschede 1981.

• S.A.H. Denters, Tussen woningbouw en behoefte aan woningen weinig verband, Bouw, 1982, vol. 37, pp. 50 - 52.

• S.A.H. Denters, Verkoopregulerende bedingen: enige resultaten uit een vergelijkend onderzoek, Stedenbouw en Volkshuisvesting, 1983, vol. 64, pp. 62 - 67.

• S.A.H. Denters, Towards a conditional model of coalition behaviour, European Journal of Political Research, 1985, vol. 13, pp. 295 - 309.

• S.A.H. Denters en J. Berends, 'Oude genegenheidt is diep gewortelt': visies op de democratische samenstelling van waterschapsbesturen, Waterschapsbelangen, 1986, vol. 14, pp. 365-370.

• S.A.H. Denters et al., Besturen in de kring: een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar de samenwerking tussen de gemeenten in de Gemeentekring Almelo, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek (CBO), Enschede 1987.

• S.A.H. Denters, Partijen, kiezers en gemeentelijk beleid: een empirische toetsing van een politiek-economische theorie, CT-press, Amsterdam 1987.

• S.A.H. Denters, Gemeentelijke samenwerking: de lappendeken in de lappenmand? Een politicologische benadering, in: T.P.W.M. van der Krogt et. al. (red.) Big is beautiful? Schaalveranderingen in overheid en samenleving, Vuga, ‘s-Gravenhage 1987, pp. 127 - 148.

• S.A.H. Denters, Gemeentelijke en provinciale politiek, in: J.W. van Deth en J.C.P.M. Vis (red.), Kernthema's politieke vorming, Leiden 1987: pp. 67 - 89.

• S.A.H. Denters, Schriftelijke enquête, in: W. Derksen et al. (red.), De praktijk van onderzoek: problemen bij onderzoek van politiek, bestuur en beleid, Wolters-Noordhoff, Groningen 1988: pp. 293 - 315.

• S.A.H. Denters, Het spanningsveld tussen politieke democratie en gemeentelijke autonomie, in: D.IJ.W. de Graaff-Nauta, e.a. (red.), Invoering Wet gemeenschappelijke regelingen: een tussenstand, SBN, Groningen, 1988: pp. 21 - 29.

• S.A.H. Denters, Gemeentelijke taken, in: W. Derksen en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland: inleiding in de gemeentekunde, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1989: pp. 65 - 79.

• S.A.H. Denters, De positie van woningbouwcorporaties in de jaren negentig, Tijdschrift voor Openbaar Bestuur, 1989, vol. 15, pp. 49 - 53.

• S.A.H. Denters, Gemeentelijke politiek, in: R.B. Andeweg et al. (red.), Politiek in Nederland, Samsom, Alphen aan den Rijn 1989: pp. 323 - 344.

• S.A.H. Denters en R.A.G. van Puyenbroek, Conditional regression analysis: problems, solutions and an application, Quality and Quantity, 1989, vol. 23, pp. 83 - 108.