Staff

Prof.dr. Marcel Boogers

  
Professor in Innovation and Regional Governance

Ravelijn building room 4246
Phone: +31 53 489 4825 / 3280
Mobile phone: +31 6 41387907
Email: Marcel Boogers or marcelboogers@bmc.nl

GENERAL INFORMATION

Prof. dr. Marcel Boogers holds a chair in Innovation and Regional Governance. His research focusses on the structure of and dynamics within networks of local and regional governments, production and service industries, higher education institutes and other third sector organizations. He studied Political Science at Radboud University Nijmegen, where he later defended a PhD thesis about public support for regional governance. Between 1997 and 2012, he worked as associate professor at Tilburg University. Marcel is member of the editorial board of the Dutch PA journal Bestuurswetenschappen.  

Boogers combines his position at the PA department with a position as senior advisor at consultancy firm BMC.

EXPERTISE AND RESEARCH INTERESTS

 • Regional governance
 • Institutional innovations
 • Intergovernmental relations
 • Local politics
 • Political organizations
 • Political leadership

PUBLICATIONS


 • Boogers, M. (2017), ‘De VVSG als middenbestuur?’, in: H. Reynaert (red.), Veranderende lokale besturen door en voor de mensen?, Gent: Vanden Broele, pg. 129-135. ISBN978 90 4961 549 9.
 • Boogers, M., P.-J. Klok, B. Denters, M. Sanders (2016), Effecten van regionaal bestuur voor gemeenten: bestuursstructuur, samenwerkingsrelaties, democratische kwaliteit en bestuurlijke effectiviteit. Enschede: Universiteit Twente.
 • Boogers, M., M. Koelewijn, V.J. Hermanns, B.E. Bonefaas (2016), Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg Regio IJsselland. Amersfoort: BMC|Advies.
 • Boogers, M., L.M. Abercrombie (2016), Evaluatie samenwerking Samen14/OZJT regio Twente. Amersfoort: BMC|Advies. 
 • Boogers, M., M. Wilke, J. de Wit (2016), Een toekomstbestendige Kempische uitvoering van de Participatiewet: rapport Stuurgroep Sociaal Domein Kempengemeenten. Amersfoort: BMC|Advies.
 • Boogers, M. (2016), Belangenverstrengeling, belangenbehartiging en belangenafweging: onderzoek naar aanleiding van discussies over belangenverstrengeling in de gemeenteraad van Utrecht; advies over de omgang met (vermeende) integriteitsschendingen. Enschede: Universiteit Twente.
 • Denters, B., P.-J. Klok, M. Boogers, M. Sanders (2016) ‘Inter-municipal cooperation: a democratic deficit?’ Paper presented at the 24th IPSA World Congress on Political Science, July 23-28, 2016 in Poznan, Poland.
 • Boogers, M.,  B. Brink, S.A.H. Denters, J.W.M. Engels, P.J. Klok, S.A.J. Munneke, F. de Vries (2016), Een onderzoek naar de taak, plaats en bevoegdheden van burgemeesters in Duitsland, Engeland, België en Denemarken, Groningen/Enschede: RuG/Utwente. Onderzoeksrapport in opdracht van het ministerie van BZK.
 • Boogers, M. (2016), ‘Meer democratie tegen regionale belangen-blindheid’, in: H. Kennepohl en E. de Kluis (red.) Lokale democratie in de steigers. Leusden: ISVW-uitgevers, pg.  31-40. ISBN: 978-94-92538-04-8
 • Boogers, M., S. van den Burg, J.P. Kroese, J. de Wit (2015), Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard: bouwstenen en barrières, kansen en kwetsbaarheden. Amersfoort: BMC|advies. (vakpublicatie)
 • Boogers, M., J. de Wit (2015), Uden in perspectief: op weg naar samenwerkingskracht. Amersfoort: BMC|advies. (vakpublicatie)
 • Boogers, M., S. van Klaveren, A. Pons, N. Brinkman, T. Plat, N. Meijs (2015), Evaluatie Toekomst- en Onderzoeksagenda Tweede Kamer der Staten-Generaal. Amersfoort: BMC|onderzoek. (vakpublicatie)
 • Boogers, M., H. Slooijer, S. Ruizendaal (2015), Met VONSS vooruit: Perspectieven op versterkte samenwerking tussen Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Schinnen en Simpelveld. Amersfoort: BMC|onderzoek. (vakpublicatie)
 • Marcel Boogers, Bas Denters, Maurits Sanders (2015). Effecten van regionaal bestuur. Quick scan van de effectiviteit en democratische kwaliteit van regionaal bestuur. April 2015. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Boogers, M., M. Mentink, J. Kuper (2014). Rapport “Terugkijken om vooruit te kijken. Reflectie op de werkwijze van het programma Stad & Regio Provincie Gelderland.” December 2014. N. Karsten en M.
 • Boogers (2014). ‘Parlementair burgemeesterschap’ in: E.R. Muller, J. de Vries (eds.) Burgemeester. Positie, rol en functioneren van de burgemeester. pp. 133-144. Kluwer ISBN 978-90-13-12623-5.
 • Boogers, Marcel, Martijn Mentink, Stefan Ruizendaal. 2014. Gemeentelijke herindelingen: lessen en leerervaringen. Onderzoek naar ervaringen met recente herindelingstrajecten. Augustus 2014. Universiteit Twente / BMC Advies.
 • Marcel Boogers (2014). ‘Strategie, structuur en samenleving: drie dimensies van regionale uitvoeringskracht, in: Bestuurswetenschappen, 2014 (68) 2. Pp. 13-31. Issn 0165-7149.
 • Marcel Boogers (2014) Rekrutering en selectie op lokaal niveau. In: S.L. de Lange, M. Leyenaar & P. de Jong (eds.) Politieke partijen: overbodig of nodig. pp. 63-68.  Raad voor het openbaar  bestuur, april 2014, isbn 978-90-5991-079-9
 • Marcel Boogers (2014) Decentralisaties in het sociale domein: meer politiek en minder democratie? In: Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij 2014 (41) 2 pp. 146-150.  Boom Lemma Uitg., issn 1389-0069.
 • Marcel Boogers (2014) Wel beschouwd. Een regionaal democratisch gat?. In: Bestuurswetenschappen 2014 (68) 1. pp. 3-4.  Boom Lemma Uitg., issn 0165-7149.
 • Marcel Boogers (2014) "Pulling the Strings: An Analysis of Informal Local Power Structures in Three Dutch Cities". In Local Government Studies 2014.  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03003930.2013.841579.
 • Boogers, M, B. Denters (2013), 'Twee perspectieven op de eerste overheid' , in: Bestuurskunde 22 (3), p. 5-14.Marcel Boogers (2013). ‘Het raadsel van de Regio waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert.’ Inaugurele rede 17 oktober 2013. Universiteit Twente.
 • Marcel Boogers (2013), ‘Hoe beoordelen inwoners hun gemeentebestuur en waar hangt dat oordeel van af?’ in Bestuurswetenschappen 2013/4. Pp. 19-40. ISSN 0165-7194.
 • Boogers, M., G. Voerman (2010), ‘Independent Local Political Parties in the Netherlands’, in: Local Government Studies 36 (1), p. 75-90.Voerman, G., M.
 • Boogers (2008), ‘Netherlands: Digital campaiging in the 2002 and 2003 Parliamentary Elections’, in: Ward, S., Owen, D., Davis, R. Taras, D. (eds.), Making a Difference: A Comparative View of the Role of the Internet in Election Politics, Landham: Lexington Books, pg. 197-217
 • Boogers, M.J.G.J.A. (2008). Local political parties in the Netherlands: Anomaly or prototype? In M. Reiser & E. Holtman (Eds.), Farewell to the party model? Independent local lists in East and West European countries, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. (Urban and regional research international, 11), pp. 149-168.
 • Franzke, J. , M. Boogers, J. Ruano, L. Schaap (eds.) (2007) Tensions between local governance and democracy, The Hague: Reed Elsevier.
 • Aardema, H., M. Boogers, A. Korsten (2012), ‘Vallende wethouders: een verkenning van de vertrekredenen van onvrijwillig teruggetreden bestuurders op lokaal niveau’, in: Bestuurswetenschappen 66:2, pp . 13-33.
 • Hendriks, F., J. van Ostaaijen, M. Boogers (2012), ‘Voor en na Fortuyn: veranderingen en continuïteiten in het burgeroordeel over het democratisch bestuur in Nederland, in: Beleid en maatschappij, 39:2, pp. 129-152.
 • Boogers, M. (2012), ‘Machtsmisbruik en politieke afrekening: de valkuilen van integriteitsonderzoek in een politieke context’, in: Bestuurskunde, 2012-1, pg. 87-90.
 • Hendriks, H., J. Van Ostaaijen, M. Boogers (2012) ‘Voor en na Fortuyn. Veranderingen en continuïteiten in het burgeroordeel over het democratisch bestuur in Nederland’ , in: F. Hendriks (red.), Democratie onder druk. Over de uitdaging van de stemmingendemocratie, Amsterdam: Van Gennep, pp. 99-127.
 • Boogers, M. (2012) ‘Good governance: de politieke markt en de groeipijn van Almere’, in: F. Hendriks, G. Drosterij (red.), De zucht naar goed bestuur in de stad: lessen uit een weerbarstige werkelijkheid, Den Haag: Boom/Lemma, pg. 147-162.
 • Ostaaijen, J.J.C. van, K. van der Krieken, M. Boogers (2012), ‘Debatplatform of klaagmuur? - over het digitale debat rond de Shopping Mall Tilburg’, F. Hendriks, G. Drosterij (red.), De zucht naar goed bestuur in de stad: lessen uit een weerbarstige werkelijkheid, Den Haag: Boom/Lemma, pg. 127-146.
 • Boogers, M., J.J.C. van Ostaaijen (2011), ‘Lokale kiezers, lokale keuzes? - Onderzoek naar de achtergronden en de betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010’, in: Bestuurswetenschappen65(6), pg. 17-39
 • Boogers, M., B. Denters, R. Reussing (2010), ‘Bestuur in beweging: veranderingen in het lokale politiek-bestuurlijke landschap’, in: Bestuurswetenschappen 64 (3), pg. 6-28.
 • Boogers, M.J.G.J.A., & Voerman, G. (2010). Het eigen karakter van lokale groeperingen, in: Res Publica: Politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen52(2), pg. 263-265.
 • Boogers, M. (2010) Lokale politiek in Nederland: de logica en dynamiek van plaatselijke politiek (tweede herziene druk), Den Haag: Lemma.
 • Boogers, M.J.G.J.A., Schaap, L., Collignon, E.D., & Karsten, N. (2009). Decentralisatie als opgave, in: Bestuurswetenschappen63(1), 29-49.
 • Boogers, M.J.G.J.A. & Schaap, L. (2007). Bestuurskracht: wat moeten we ermee? - een stand van zaken, in: Bestuurskunde, 16(2), 5-14.