Staff

Drs. Judith Bakker

Judtih Bakker
Junior onderzoeker
Email: Judith Bakker

Algemene informatie

Judith Bakker (1965) is in november 2009 aangesteld als junior-onderzoeker voor het project ‘Burgers maken hun buurt’. Ze studeerde sociologie aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Deze studie rondde ze in de zomer van 2009 af met een afstudeerproject in opdracht van de gemeente Deventer: ‘Buren, burgers en buitenlui; een onderzoek naar de invloed van buurtkenmerken op burgerschapsstijlen in Deventer’.Na het VWO volgde ze van 1984 tot 1988 de HBO-opleiding THW - Voorlichting en Dienstverlening aan de toenmalige Rijksacademie Nieuw Rollecate in Deventer. Vervolgens werkte ze bij VluchtelingenWerk en later bij de Nederlandse Woonbond als consulent en trainer voor vrijwilligers, bestuursleden en andere medewerkers. In Arnhem heeft ze tijdelijk de vrijwillige rechtshulp in de Asielzoekerscentra gecoördineerd alvorens ze als projectleider ging werken bij Stichting Welzijn Ouderen in Almelo. Burgerparticipatie in de vorm van vrijwilligerswerk was één van de rode draden bij al deze werkzaamheden.

Onderzoek naar burgerinitiatieven

‘Burgers maken hun buurt: democratische innovatie met behulp van een ‘design experiment’. Dit onderzoek richt zich op burgerinitiatieven die op enigerlei wijze worden ondersteund door het openbaar bestuur in brede zin. De vraagstelling is tweeledig: Welke factoren stimuleren en belemmeren de participatie van diverse groepen burgers bij buurtgerichte burgerinitiatieven en wat betekent dit voor de mogelijkheden voor het stedelijk bestuur om brede en representatieve participatie in buurtgerichte burgerinitiatieven te bevorderen? En hoe kan de inhoudelijke kwaliteit en een adequate democratische inbedding van deze burgerinitiatieven worden verzekerd? Het onderzoeksproject is opgezet door een consortium van de Universiteit Twente, de Universiteit van Amsterdam, het NICIS Instiuut, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de steden Enschede, Hengelo en Leiden. 

Curriculum Vitae