Doel en activiteiten


Het Centrum voor Juridische Kwaliteit (CJK) van de Universiteit Twente is een interdisciplinair centrum waarin de faculteit Management&Bestuur (MB) aanwezige kennis samenbrengt. Hiermee wordt een meerwaarde geboden aan zowel de praktijk als de wetenschap. Al enige jaren besteden de leerstoelen Bedrijfsrecht en Publiekrecht aandacht aan juridische kwaliteit en kwaliteitszorg. In de traditie van de faculteit richten deze zich nadrukkelijk op zowel overheid, nonprofitsector als het bedrijfsleven. Het centrum omvat concreet de volgende activiteiten:


Onderzoek en advies aan derden in de vorm van kwaliteitsaudits, ontwikkeling van kwaliteitssystemen en juridisch (risico)bewustzijn;

Postinitieel onderwijs aan bestuurders, managers en professionals;

Initieel onderwijs aan studenten;

Ruimte bieden aan onderzoeks- en stageopdrachten op het terrein van juridische kwaliteit;

Onderzoek naar het fenomeen juridische kwaliteit en de wetenschappelijke ontwikkeling en onderbouwing ervan.


Medewerkers die verbonden zijn aan het CJK nemen deel aan verscheidene internationale onderzoeksprojecten en netwerken. Deze zijn onder meer gericht op het (Europese) Openbaar Bestuur, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Onze medewerkers zijn actief betrokken bij verschillende nationale en internationale onderzoeksprogramma’s en tevens actief in de juridische praktijk. Tevens bestaat ruime ervaring op het gebied van juridisch onderzoek en advies.


Wetenschappelijk directeur:

Prof. Mr. Dr. M.A. Heldeweg


Medewerkers:

Prof. mr. dr. A.J.P. Brack

Mr. Drs. L.C.P. Broos;

Dr. B.R. Dorbeck-Jung;

Mr. Drs. M. Harmsen;

Mr. Drs. M.W. Holterman;

Mr. Dr. C. Raat;

Prof. Mr. Dr. D.J.P. Ruiter;

Drs. M. Ph. Th. Sanders;

Prof. Dr. R.A. Wessel.


Secretariaat:

Ria Luschen

h.j.luschen@utwente.nl


Centrum voor Juridische Kwaliteit

Universiteit Twente

Postbus 217

7500 AE Enschede

Tel. 053 489 3260

Fax. 053 489 2159