CJK Centrum voor Juridische Kwaliteit


Audits


Zowel overheden, maatschappelijke organisaties als bedrijven kunnen een wetenschappelijk gedegen en tegelijk praktische audit laten doen door onze medewerkers. Standaard bieden wij een complete quick scan aan, maar maatwerk is ook mogelijk.


Quick scan

Standaardscan van 10 uur onderzoekstijd van door de opdrachtgever aangeleverde documenten. Er kan worden gekeken naar:


Regelgeving:

Geldigheid;

Actualiteit;

Beleidsregels en -nota’s:

Awb-conform;

Bevoegdheden:

Delegatie;

Mandaat en ondermandaat;

Spreiding van bevoegdheden;

Standaardwerkprocessen:

Rechtmatigheid;

Werkbaarheid;

Standaardbeschikkingen;

Standaardovereenkomsten;

Rechtsbescherming:

Van de scan ontvangt u een rapportage met aanbevelingen voor de borging en verbetering van de juridische kwaliteit.


Uitgebreide scan

Scan op basis van daadwerk gemaakte uren of na offerte, door middel van documentenonderzoek, dossieronderzoek, zelfrapportage, tests, en interviews. Naast de onderwerpen in de quick scan wordt veel aandacht besteed aan:


Juridische kennis op alle niveaus:

Basisopleiding;

Ervaring en vakopleiding;

Spreiding kennis;

Juridisch bewustzijn op alle niveaus;

Integriteit op alle niveaus.

Bij de uitgebreide scan hoort eveneens een rapportage met aanbevelingen.


[Contact: h.j.luschen@utwente.nl]