News and Events

Samenwerking onderzoek "Zelforganiserend vermogen" Universiteit Twente en BMC Advies

Samenwerking onderzoek Universiteit Twente en BMC Advies


Zelforganiserend vermogen

Gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn in het sociaal domein op zoek naar de praktische invulling van begrippen als eigen kracht, ontzorgen en zelforganisatie. Het zijn centrale begrippen in beleid en strategie maar blijken in de praktijk nog weinig geladen. Inzicht in de effectiviteit van nieuwe manieren van werken ontbreekt echter voor alsnog. Aanleiding voor een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Twente en BMC Advies.

In het onderzoek staat de vraag centraal:

Wordt in de praktijken in het sociaal domein in acht gemeenten een aanpak ontwikkeld die de eve) draagkracht van een bewoner of van zijn huishouden vergroot?


Lees meer.