News and Events

Sawitri Saharso - interview De Volkskrant 'Is de Nederlandse politie racistisch?'

Sawitri Saharso, hoogleraar Intercultureel Bestuur aan de Universiteit van Twente.

‘Het idee dat de politie racistisch is komt deels voort uit het feit dat de politie vaker in probleemwijken aanwezig is dan in andere wijken. En in Nederland wonen nou eenmaal veel migranten in probleemwijken, waardoor er een vertekend beeld ontstaat.

‘Uit ons onderzoek blijkt dat er geen sprake is van structureel racisme bij de politie.  We hebben studenten mee laten lopen met wijkagenten en daarnaast hebben we enquêtes afgenomen onder jongeren. Uit onze ruwe data kwam naar voren dat migranten jongeren vaker en negatiever contact met de politie hadden. Je moet in je conclusie echter ook andere gegevens meenemen. Het is bijvoorbeeld zo dat die jongeren meer op straat hangen dan autochtone jongeren. Dan heb je meer kans door de politie aangesproken te worden dan wanneer je binnen zit. Als je daarvoor corrigeert zie je dat er geen verschil zit tussen de ervaringen van autochtone en allochtone jongeren. Om het beeld dat de politie racistisch is tegen te gaan zou het goed zijn als de politie meer een afspiegeling van de bevolking is.’

Zie hier het artikel http://t.co/xKNYt71hLG