See Bachelor & Master Assignments

Afstudeeropdracht De Ziel van Hengelo

Bachelor of Master afstudeeropdracht naar de effectiviteit van burgerparticipatie in bestuurlijk Hengelo


De Ziel van Hengelo is een civil society organisatie die als doel heeft om het evenwicht te bevorderen tussen behoud en herstel van historische elementen en structuren van de gemeente Hengelo enerzijds en de behoefte aan vernieuwing anderzijds. De stichting probeert dit doel te bereiken door (te proberen) invloed uit te oefenen op de besluitvorming op het gebied van ruimtelijke inrichting, de bebouwing en het gebruik van de ruimte.


Via een onderzoek door de Wetenschapswinkel UT willen ze de resultaten van inspraak bij ruimtelijke processen vergroten. Ze merken dat er verschillende groepen in Hengelo bestaan die mee willen denken over de ontwikkelingen in hun stad. Volgens Ziel van Hengelo lijken ze hun moed te verliezen, doordat ze weinig terugzien van hun inspanningen. Kortom, ze denken dat de effectiviteit van haar burgerparticipatie kan worden gestimuleerd. In deze vraag hebben ze dan ook contact met andere groeperingen in Hengelo (Beekbusters, IVN, Stichting Groene Binnenstadsbeken, natuur- & milieuraad – het is de vraag of deze twee partijen ook als opdrachtverstrekkers genoemd moeten worden). Volgens de groep is er ook bij de gemeente behoefte aan deze informatie en het is daarom ook de intentie om dit onderzoek in goede samenwerking met de gemeente te doen.


Als oplossing voor het effectiviteitsprobleem wil de stichting criteria en meetinstrumenten formuleren waarmee bestuurders en burgers vast kunnen stellen of meepraten/meedenken/meebeslissen zin heeft en in welke mate burgerparticipatie daadwerkelijk zijn weerslag krijgt in bestuur en beleid. Een voorbeeld hiervan is de participatieladder. De gemeente geeft soms de mate van inspraak erg positief aan, maar is dit ook echt het geval? Is de inspraak dan ook zo groot?Dergelijke vraagstukken vormen de aanleiding voor een bachelor of master afstudeeronderzoek. Wie belangstelling heeft om dit onderzoek uit te voeren wordt uitgenodigd om contact op te nemen met scriptiebegeleider Dr. M.R.R. Ossewaarde, via m.r.r.ossewaarde@utwente.nl.