See Dissertations

Jan Lunsing - De Kloof: Effecten van transparant welstandstoezicht, buurtbudgetten en referenda op de door burgers waargenomen afstand tot het bestuur

Author:
Jan Lunsing

Defense date:
May 13, 2015 at 14:45

Promotor:
Prof. Dr. S.A.H. Denters
Prof. Dr. M. Herweijer

ISBN:
978-94-6236-574-2