AVONDPROGRAMMA

De kosten voor het diner bedragen € 30,00 (exclusief drankjes). U wordt verzocht de kosten voor het diner uiterlijk 10 oktober over te maken op rekening NL20 ABNA 0405 3384 65 ten name van Universiteit Twente, onder vermelding van Lustrum BSK 21 oktober 2016 en uw naam.

De drankjes worden geregistreerd middels een streepkaart die bij vertrek bij medewerkers van de Faculty Club kan worden afgerekend.

18.15 Ontvangst in de Faculty Club (avondprogramma is ook toegankelijk voor alumni en (oud)medewerkers die het dagprogramma niet konden bijwonen)
18.30 Opening avondprogramma door prof.dr. Peter Boorsma
18.45 Dinerbuffet
21.00 Feest met de beroemde oud-BSK studentenband Bartenders Reunion