BMS - Vakgroep OMD (EN)

CV Dr. Martina Meelissen

Educational background

Social History, Erasmus University of Rotterdam. Main subjects: social research and women’s studies

Professional background

My first job after graduation was an educational researcher at the Erasmus University of Rotterdam. Since 1993, I am an educational researcher at the Faculty of Behavioural Sciences of the University of Twente. I have been involved in several, both qualitative and quantitative, national and international research projects in primary, secondary, vocational and adult education. For example: The ICT-monitor (national survey on the implementation of ICT in education), and the international projects Upper Secondary School Survey and Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS-2003). In 2005, I finished my PhD on the role of education on gender differences in computer attitudes in primary education.

Currently, I am the National Research Coordinator of TIMSS-2007 which is an international comparative study on the achievement of students in mathematics and science in primary education.

Some publications

Drent, M. & Meelissen M. R. M. (2014). Rekenen langs de meetlat. Volgens Bartjens, 34 (1), 14-15.

Punter, R. A. & Meelissen, M. R. M. (2014). Rekentalenten: een studie naar excellente leerlingen in TIMSS-2011. Panama Post, 33, 105-110.

Meelissen, M. R. M., Netten, A., Punter, R.A., Vermeeren, Ch., Drent, M. & Strating H. (2014). TIPI-talenten: een studie naar excellente leerlingen in TIMSS en PIRLS. Eindrapportage. Enschede: Universiteit Twente, Nijmegen: Radboud Universiteit.

Meelissen, M. R. M., Punter, R.A. & Drent, M. (2014). Digitale geletterdheid van leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Nederlandse resultaten van ICILS-2013. Enschede: Universiteit Twente.

Meelissen, M. R. M. (2005). ICT: meer voor Wim dan voor Jet? De rol van basisonderwijs in het aantrekkelijk maken van informatie- en communicatietechnologie voor jongens en meisjes [ICT: more for Mickey than for Minnie? The role of primary education in making information and communication technology more attractive for girls and boys]. Doctoral dissertation, Enschede: University of Twente.

Meelissen, M. R. M. & Doornekamp, B. G. (2004). TIMSS-2003 Nederland. Leerprestaties in exacte vakken in groep 6 van het basisonderwijs [TIMSS-2003 The Netherlands. Students’ achievement in mathematics and science in grade 4, primary education]. Enschede: University of Twente.

Meelissen, M. R. M. & Doornekamp, B. G. (2004). TIMSS-2003 Nederland. Leerprestaties in exacte vakken in leerjar 2 van het voortgezet onderwijs [TIMSS-2003 The Netherlands. Students’ achievement in mathematics and science in grade 8, secondary education]. Enschede: University of Twente.

Meelissen, M.R.M. & Bos, K.T.(2002). Gender differences in mathematics achievement in relation to test, student and teacher characteristics. Enschede: University of Twente.

Meelissen, M.R.M., Drent, M. & Slotman, K.M.J. (2000) ICT-monitor 1999-2000: Voorbeelden van ICT-gebruik [ICT-monitor 1999-2000: Examples of ICT-use] . Enschede: University of Twente.