BMS - Vakgroep OMD (EN)

CV Prof. dr. Frans Janssens

Professional career

1974 – 1979

Elementary school teacher

1979 – 1988

Researcher at the National Institute for Educational Measurement (Cito), Arnhem

1988 – 1997

Head of Staff Inspectorate at the Netherlands’ Education Inspectorate, Utrecht

1997 – 2000

Co-ordinating Inspector of inner-city schools at the Netherlands’ Education Inspectorate, Utrecht

2000 – 2006

Program manager Research & Development at the Netherlands’ Education Inspectorate, Utrecht

2003 – date

Professor of School Inspections and Accountability, University of Twente, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Educational Organization and Management.

2006 – date

Co-ordinating Inspector Models of Evaluating Student Achievement

2008 – 2010

Program manager School Improvement BES Islands (Bonaire, Statia and Saba) of the Netherlands Antilles at the Ministry of Education, Culture and Science, The Hague.

2011 – 2015

Program manager Models for Measuring Growth and Added Value at the Ministry of Education, Culture and Science, The Hague.

2014 – date

Project director Polycentric School Inspections in the Netherlands

Research projects

The relationship between school inspections, school quality care systems and school self evaluation in several European countries (2004 – 2005).

Data-driven teaching in Dutch primary schools (2008 – 2010)

The improvement of the use of the Monitoring and Evaluation System for Primary Pupils of Cito by teachers (2008 – 2012)

The quality of schools in the BES Islands (Bonaire, Statia and Saba) (2008 – 2010)

The development of measures for Growth and Added-Value in Dutch primary schools (2010 – date)

Polycentric inspections of networks of schools: Erasmus+ 2014 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project Outcome of selection process (2014-1-UK01-KA200-001798)

Publications

Janssens, F.J.G. & Ehren, M.C.M. (2016). Toward a model of school inspections in a polycentric system. Evaluation and Program Planning. 56, 88-98. DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2016.03.012

Tuijn , S, Van den Bergh, H., Robben, P. & Janssens, F. (2014). Experimental studies to improve the reliability and validity of regulatory judgments on health care in the Netherlands: a randomised controlled trial and before and after case-study. Journal of Evaluation in Clinical Practice. doi:10.1111/jep.12136

Janssens, F.J.G., Rekers-Mombarg, L. & Lacor, E. (2014). Leerwinst en toegevoegde waarde in het

primair onderwijs: Eindrapportage. Rotterdam: CED-Groep.

Dijkstra, A.B. & Janssens, F.J.G (red.) (2012). Om de kwaliteit van het onderwijs: kwaliteitsbepaling

en kwaliteitsbevordering. Den Haag: Boom | Lemma Uitgevers.

Janssens, F.J.G. (2011). The impact of the publication of school performance indicators

in the Netherlands. International Journal of Educational Policies, 5(2), 55-73.

Tuin, S.M., Janssens, F.J.G., Robben, P.H.B. & Van den Bergh, H. (2011). Reducing interrater variability and improving health care: a meta-analytical review. Journal of Evaluation in Clinical Practice. DOI: 10.1111/j.1365-2753.2011.01.705.x.

Tuin, S.M., Robben, P.H.B., Janssens, F.J.G. & Van den Bergh, H. (2011). Evaluating instruments for regulation of health care. Journal of Evaluation in Clinical Practise.17(3),411-425.

Janssens, F.J.G., Ten Brinke, H, Holslag, V., Keijser, U & Van de Pol, P. (2009). Het onderwijs op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Janssens, F.J.G. (2008). Scholen op de kaart: effecten en neveneffecten van de publicatie van schoolprestaties in Nederland. In: Vlaamse Onderwijsraad. Publieke informatie over scholen: een verkenning. Antwerpen: Garant. ISBN 978-90-441-2347-0

Janssens, F.J.G. (2008). Een andere kijk op toetsen. Enschede: Universiteit Twente (Bijlage bij de brief van de staatssecretaris van OCW aan de voorzitter van de Tweede Kamer, d.d. 16 juni 2008, kenmerk PO/KO/19891)

Janssens, F.J.G. & Van Amelsvoort, G.H.W.C.H. (2008). School self-evaluations and school inspections in Europe: an exploratory study. Studies in Educational Evaluation, 34, 15-23.

Wolf, I.F. de, & Janssens, F.J.G. (2007). Effects and side-effects of inspections and accountability in education; An overview of empirical studies. Oxford Review of Education, 33(3), 379-396.

Janssens, F.J.G. (2005). Toezicht in discussie. Over onderwijstoezicht en Educational Governance. (inaugurele rede).Enschede: Universiteit Twente.

Janssens, F.J.G. (2004). Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. In: Creemers, H.P.M. et al., Handboek Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement. Deventer: Kluwer BV.

In Carsten, Q. Husfeldt, V., Landwehr, N. & Steiner, P. (Hrsg.). Failing Schools: Herausforderungen für die Schulentwicklung. Bern: Hep Verlag ag.