Nederlandse Vereniging voor Examens

Nederlandse Vereniging voor Examens

Het NVE-secretariaat

Het secretariaat van de vakgroep OMD is tevens het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Examens. (zie www.nvexamens.nl).


De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) is statutair opgericht op 24 december 1999.

De NVE heeft tot doel de bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Zij doet dit onder meer door:

•Het bevorderen van kennis en inzicht in de aard, doelstellingen, techniek en praktijk van het examineren.

•Het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken zijn bij de praktijk van het examineren. De ontwikkeling van normen en gedragscodes voor het examineren.

•Het creëren van platforms en andere vormen van overleg voor allen die in de examenpraktijk werkzaam zijn.

U kunt lid worden van de NVE wanneer u werkzaam bent bij een examenbureau binnen een beroepsorganisatie of onderwijsinstelling, of op enigerlei andere wijze (nauw) betrokken bent bij de examenpraktijk.


Iets voor U?

•Spreekt de doelstelling van de NVE u aan?

•Wilt u ook deelnemen aan tal van NVE-activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, korte cursussen en het Examencongres?

•Wilt u ook op de hoogte blijven van alle nieuws op uw eigen vakgebied via het tijdschrift ‘Examens, Tijdschrift voor de Toetspraktijk’?

Dan kunt u zich aanmelden via de website, www.nvexamens.nl,

of u kunt bellen: 053-489 3616, of e-mailen naar secretariaat@nvexamens.nl.