Stagiair Onderwijskunde / Learning Sciences

Stagiair Onderwijskunde / Learning Sciences

IVIO@School

IVIO@School biedt onderwijs aan, dat losgemaakt is van plaats en tijd: afstandsonderwijs. Hierdoor zijn de programma’s uitermate geschikt voor kinderen die baat hebben bij een individueel studieprogramma. Immers, een kind kan met IVIO@School beginnen wanneer het wil, en kan studeren in het tempo en op de plaats en tijd die bij hem of haar past en waar nodig maatwerk.

Voor scholen wordt het op deze wijze mogelijk om voor een kleine groep leerlingen of zelfs voor één enkele leerling, vakdocenten met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid in te zetten voor één of meer vakken.

Inmiddels volgen circa 1500 leerlingen in Nederland via IVIO@School vmbo-tl, havo of vwo.

Leerlingen krijgen, naast het materiaal van de uitgever, toegang tot de ELO its learning. In deze ELO staat per vak een jaarplanner en lesbeschrijvingen. Deze lesbeschrijvingen zijn door IVIO@School ontwikkeld en verwijzen naar de lesboeken van de uitgever. Op deze wijze doorloopt de leerling alle lesstof, met begeleiding van docenten van IVIO@School. 

Wat ga jij doen?

Momenteel bevindt IVIO@School zich in een onderzoekende fase naar een meer interactieve vorm van afstandsonderwijs die voor IVIO@school werkbaar is. Hierbij zijn we op zoek naar een student met onderstaand profiel die door middel van een (afstudeer)opdracht bereid is zich te verdiepen in het onderwijs dat IVIO@school biedt en te onderzoeken welke interactieve mogelijkheden hierop zouden kunnen aansluiten.

Afhankelijk van jouw achtergrond en jouw eigen ideeën over je stage gaan we deze samen met jou inrichten.

Wie ben jij?

  • Je bent een derdejaars, vierdejaars of master-student;
  • Je volgt een didactische opleiding op hbo- of wo niveau (bijvoorbeeld onderwijskunde, learning sciences, etc.);
  • Je hebt affiniteit met afstandsonderwijs;
  • Je hebt kennis of bent bereid kennis te vergaren over interactieve leermiddelen in het voortgezet onderwijs.

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze (afstudeer)opdracht of heb je vragen hierover? Neem dan contact op met Marlies van Schie (marlies.van.schie@ivio.nl).  

Kijk voor meer informatie ook op onze website: https://www.ivioschool.nl.