News & Events

Universiteit Twente scoort goed op inkoopcongres

Van 10 tot 13 april vond in Maastricht de 20e International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA) conferentie plaats, de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst in het inkoopvak. Onderzoekers van de Universiteit Twente speelden daar een prominente rol. Met bijna 10% van het totaal aantal geaccepteerde papers was de UT de best vertegenwoordigde universiteit. De waardering voor de kwaliteit van het werk aan de UT werd ook geprezen.

Fredo Schotanus en Jan Telgen wonnen samen met Luitzen de Boer (NTNU) de Journal of Purchasing & Supply Management (JPSM) Best Paper Award 2010. Zij kregen de award voor hun artikel “Critical success factors for managing purchasing groups”. In het artikel vergelijken de auteurs aan de hand van een grootschalige enquête succesvolle samenwerkingsverbanden met niet-succesvolle. De succesvolle samenwerkingsverbanden onderscheiden zich onder andere door de samenwerking niet op te leggen, doordat de leden laten zien dat zij toegewijd zijn, door een goede communicatiestructuur en door een eerlijke verdeling van besparingen. De samenwerkingsverbanden onderscheiden zich verassend genoeg niet door onderling vertrouwen.

De JPSM Best Paper Award wordt jaarlijks toegekend aan een artikel dat volgens de JPSM editorial board de meest significante bijdrage heeft geleverd. Artikelen worden genomineerd als zij tot de 10 meest gedownloade artikelen van het journal behoren.

Het artikel "Identifying the importance of being a preferred customer: an antecedent to supplier innovativeness" van Holger Schiele werd genomineerd voor Best Academic Paper for Business Practioners. Deze keuze wordt gemaakt door vertegenwoordigers van bedrijven, die IPSERA sponsoren. In het artikel gaat het over de observatie, dat collaboratie met toeleveranciers steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld in het kader van open innovation. Opvallend is dat toeleveranciers nu vaak de klanten kunnen selecteren, waarmee ze samen willen werken. Voor inkopende bedrijven wordt het dus een nieuw doel “preferred customer” van de beste toeleveranciers te zijn.

De onderzoekers de UT die zich vanuit verschillende faculteiten en vakgroepen met het onderwerp Purchasing and Supply Management bezig houden hebben zich verenigd in het University of Twente Initiative for Purchasing Studies (UTIPS). UTIPS en daarmee de Universiteit Twente behoort tot een van de vier door IPSERA benoemde Centres of Excellence op het gebied van Purchasing Research and Education.