Graduation assignments Various topics

Aanbestedingsstrategie Nul op de Meter

Afstudeeropdracht IEM of IBA of CTW

Aanbestedingsstrategie Nul op de Meter

(vanwege de specifieke kenmerken van de opdracht en de beschikbare achtergrond documenten is tenminste ‘working knowlegde’ van de Nederlandse taal vereist)

“Nul op de Meter” (NoM) is het concept waarbij woningen zodanig geïsoleerd worden en van slimme technieken voorzien worden dat ze energieneutraal kunnen zijn. Momenteel koste een dergelijke aanpassing aan bestaande woningen ca. € 60.000 per woning. De verwachting is dat deze kosten substantieel zullen kunnen dalen (denk aan halvering of beter) als de benodigde technieken geïndustrialiseerd worden en op grote schaal toegepast gaan worden. Het is echter nog niet duidelijk hoe dat dan precies moet en welk bedrijf dat goed kan.

Momenteel zijn er projecten gaande waarbij woning corporaties zich bereid hebben verklaard enkele honderden woningen aan te passen naar NoM. Dat zou dan moeten leiden tot doorontwikkeling van de technieken en daarmee als aanjager voor nog meer woningen en tenslotte ook de hele particuliere markt.

De bedrijven die de aanpassingen moeten verzorgen en daarmee ook en bijdrage moeten leveren aan de doorontwikkeling van de technieken worden geselecteerd via een aantal aanbestedingen. Vraag is nu hoe die aanbestedingen er uit moeten zien.

Een paar dilemma’s daarbij:

  • Enerzijds willen we zo veel mogelijk woningen in de aanbesteding om eventuele investeringen rendabel te maken
  • Anderzijds willen we zo veel mogelijk aanbieders een deel van de totale opdracht geven om maar zo veel mogelijke verschillende initiatieven en ontwikkelingen te onderzoeken
  • En in de loop der tijd zullen we steeds meer leren, en die leereffecten willen we ook kunnen meenemen in de aanbestedingen
  • Moeten we gunnen op de laagste prijs of moeten we ook andere criteria meenemen en welke dan? En hoe gaan we die meten?

De Stichting Pioneering (gevestigd in the Gallery) is project secretaris van dit project en zou een logische partner zijn bij de uitvoering.

Nadere inlichtingen: Prof. Dr. Jan Telgen, j.telgen@utwente.nl