Vacancies

08/241 Promovendus of junior onderzoeker Voor het onderzoek “Effecten en kosten van helmbehandeling bij zuigelingen met een schedelvervorming”

De faculteit Management en Bestuur is een snel groeiende faculteit die streeft naar een toonaangevende positie op het terrein van bedrijfs- en maatschappijwetenschappen en naar intensivering van de samenwerking met de technische en biomedische faculteiten en instituten van de Universiteit Twente. Binnen de faculteit spelen thema’s als management en bestuur van innovatie en technologie, ondernemerschap een centrale rol. Op al deze gebieden verzorgt de faculteit bachelor, master en postacademisch onderwijs. Daarnaast wordt wetenschappelijk en toegepast onderzoek verricht binnen uiteenlopende branches zoals de gezondheidszorg, het hoger onderwijs, het bankwezen, de zakelijke dienstverlening en de industrie. Dit onderzoek is ondergebracht bij de universitaire onderzoeksinstituten Institute for Governance Studies (IGS) en het Centre for Telematics and Information Technology (CTIT). De faculteit telt circa 350 medewerkers en 2.200 studenten.

De gezondheidswetenschappen is een multidisciplinair vakgebied waarbij de biomedische, sociale, gedragswetenschappen de basis vormen. Binnen de leerstoel Health Services Research (toekomstige vakgroep Health Technology and Services Research) wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van nieuwe medisch-technologische voorzieningen, de implementatie van nieuwe zorgvormen en de doelmatigheid daarvan. Het onderzoek heeft betrekking op een beperkt aantal medisch specialistische gebieden, waaronder de neurologie, revalidatie en jeugdgezondheidszorg. De onderzoeksgroep onderhoudt contacten met diverse zorginstellingen, in het bijzonder het Medisch Spectrum Twente, Het Roessingh en het Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Er vinden gesprekken plaats om delen van dit onderzoeksprogramma structureel in een zorgomgeving in te bedden. Vanuit de leerstoel Health Services Research wordt onderwijs verzorgd in de opleidingen gezondheidswetenschappen, biomedische technologie en technische geneeskunde. Voor deze leerstoel en toekomstige vakgroep zoeken wij een

Promovendus of junior onderzoeker

Voor het onderzoek “Effecten en kosten van helmbehandeling bij zuigelingen met een schedelvervorming.

Functie

In Nederland worden momenteel jaarlijks 2500-3000 zuigelingen met een schedelvervorming behandeld met een redressiehelm. De effectiviteit van deze behandeling is niet bekend. De Universiteit Twente start een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar het effect van helmbehandeling. Daaraan gekoppeld zal een kosteneffectiviteitstudie plaatsvinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de regio Drenthe, Overijssel en de Achterhoek. Samenwerking vindt plaats met de instellingen voor jeugdgezondheidszorg, de kinderfysiotherapeuten, het Deventer Ziekenhuis en Roessingh Revalidatie Techniek. Als onderzoeker heeft u de dagelijkse leiding van het project. U bent verantwoordelijk voor de dataverzameling van de schedelmetingen en de secundaire uitkomstmaten, voor het databeheer, de analyse en de verslaglegging in Engelstalige publicaties.

Profiel

U bent afgestudeerd in een relevante universitaire opleiding: gezondheidswetenschappen, bewegingswetenschappen, geneeskunde of een vergelijkbare opleiding. U hebt aantoonbare belangstelling voor het doen van onderzoek en affiniteit met het veld van de jeugdgezondheidszorg, kinderfysiotherapie en kindergeneeskunde. U beschikt over organisatietalent, spreekt de klinische taal en bent gemotiveerd en in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Een goede beheersing van Engelse schrijfvaardigheid strekt tot aanbeveling.

Aanbod

Wij bieden u een voltijds dienstverband (38 uur per week) binnen een uitdagende onderwijs- en onderzoeksomgeving waarin veel ruimte aanwezig is voor uw ideeën en initiatieven. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van vier jaar. Aan het einde van het dienstverband dient een proefschrift afgerond te zijn. Voor een Promovendus is het salaris gelijk aan € 2000 bruto per maand in het eerste jaar, oplopend tot € 2558 bruto per maand in het vierde jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens CAO Nederlandse Universiteiten; voorts biedt de UT een breed en uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over deze vacature en voor een uitgebreide projectbeschrijving kunt u contact opnemen met dr. M.M. Boere-Boonekamp (tel: 053 - 4894483, e-mail: m.m.boere-boonekamp@utwente.nl) of prof. dr. M.J. IJzerman (tel: 053 - 4893684, e-mail: m.j.ijzerman@utwente.nl). Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een actueel CV, kunt u voor 15 oktober 2008 richten aan de Universiteit Twente, Faculteit MB, t.a.v. prof. dr. P.J.J.M. van Loon, decaan, Postbus 217, 7500 AE Enschede, onder vermelding van vacaturenummer 08/241. Het is ook mogelijk uw sollicitatie te mailen naar mbsollicitaties@mb.utwente.nl.