Staff

Staff

Prof. Dr. A.P.W.P.( Guus) van Montfort
Bedrijfseconomie, zorg en medische technologie

Address
MB-HTSR
PO Box 215
7500 AE Enschede

E-mail: a.p.w.p.vanmontfort@utwente.nl
Telephone: (053) 489 4429
Fax: (053) 489 2159

Achtergrond

Guus van Montfort (61) is directeur van Prismant. Na zijn econometriestudie aan de Katholieke Universiteit in Tilburg  is hij drieënhalf jaar werkzaam geweest bij het ministerie van Volksgezondheid. Vervolgens is hij bijna vijfentwintig jaar werkzaam geweest bij het Nationaal Ziekenhuisinstituut (een van de rechtsvoorgangers van Prismant), waarvan de laatste tien jaar als algemeen directeur. Na deze periode is hij achtenhalf jaar directeur geweest van Achmea Zorg (zorgverzekeraar met labels als Zilveren Kruis, Groene Land en PWZ). Sinds 2007 is Van Montfort algemeen directeur van Prismant. Prismant is een onderzoeks- en adviesbureau in de zorgsector en verzamelt zeer veel data over de zorgverlening en over zorgsinstellingen.

Wetenschap

Naast zijn werk heeft hij altijd een wetenschappelijke lijn aangehouden. In 1980 is hij gepromoveerd op een proefschrift over ziekenhuiskosten en financiering. Daarna is hij vanaf 1986 (deeltijd) hoogleraar geweest in Tilburg, Rotterdam en momenteel aan de Universiteit Twente als bijzonder hoogleraar “ Bedrijfseconomie, zorg en medische technologie ‘’ Hij houdt zich zowel in het onderwijs als in onderzoek vooral bezig met vraagstukken op het gebied van de relatie tussen bekostiging, financiering en medische technologie.

Toezicht en bestuur

Daarnaast heeft hij vele toezichthoudende functies vervuld bij zorginstellingen en diverse landelijke bestuursfuncties en commissielidmaatschappen. Van Montfort heeft een brede ervaring als bestuurder,toezichthouder,zorgverzekeraar,lobbyist, onderzoeker, adviseur en wetenschapper.

Literatuur

A.P.W.P. van Montfort “Metaforen in de Zorg”.Bilthoven ,2007. 54 pagina’s.