Research

Research

Behandeling van ouderen met antipsychotica


Werkt u in de ouderenzorg? Of heeft uw een familielid met dementie dat momenteel in het verpleeghuis verblijft? Dan willen we u graag vragen om onze vragenlijst in te vullen om zo te helpen bij het verbeteren van de zorg!


De zorg voor mensen met dementie is erg complex. Dat komt onder andere omdat mensen met dementie diverse psychologische en gedragsmatige problemen kunnen hebben, waaronder schreeuwen, onrust, ronddwalen en agressie. Medicijnen zijn dan soms nodig. Zowel klassieke als atypische antipsychotica worden voorgeschreven zoals haloperidol (Haldol), zuclopentixol (Cisordinol) en risperidon (Risperdal).


Hoewel de richtlijn aangeeft dat mindering van het gebruik van antipsychotica bij ouderen is gewenst, is dat lang niet altijd makkelijk. Uit individuele verhalen blijkt vaak dat er goede redenen zijn om deze middelen toch te gebruiken. Op dit moment is het echter niet goed bekend hoe vaak er precies problemen worden ervaren in de behandeling van gedragsproblemen en hoe vaak de verschillende redenen voor behandeling met antipsychotica voorkomen. Daarnaast is er nog weinig bekend over de ervaringen van familieleden en verzorgenden/verpleegkundigen naast die van (andere) zorgverleners.


Om beleid te kunnen ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de ervaringen van alle betrokkenen, is het belangrijk dat van zoveel mogelijk betrokkenen de mening wordt gepeild. Door de vakgroep Health Technology & Services Research (HTSR) aan de Universiteit Twente en Carintreggeland (VVT-zorgaanbieder in de regio Twente) wordt daarom dit onderzoek uitgevoerd naar antipsychotica onder dementerenden in verpleeghuizen. Hiervoor werden vragenlijsten voor specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen/verzorgenden, apothekers en familie van de cliƫnten ontwikkeld.


Bent u specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of verzorgende? Of heeft uw een familielid dat momenteel in het verpleeghuis verblijft? Dan willen we u graag vragen om onze vragenlijst in te vullen en ons te helpen bij het verbeteren van de zorg!


Vragenlijst voor specialisten ouderengeneeskunde


Vragenlijst voor zorgprofessionals (verpleegkundige, verzorgende, helpende)


Vragenlijst voor familieleden


Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de onderzoeker Sarah Janus of neem deel via de link.


UT_Logo_Black_NLhttps://clientportaal.carintreggeland.nl/resources/sfeerafbeelding