Nieuws archief

Nieuws archief

 

Op 27 maart jl. is het artikel ‘Helmtherapie voor een mooiere baby’ in het NRC verschenen en op 28 maart jl. verscheen ‘Een rond hoofd, omdat het mooier is’ in NRC Next. Er wordt gesteld dat de effectiviteit van helmbehandeling niet ter discussie staat. Dit is echter niet te staven met wetenschappelijk onderzoek; de precieze positieve en negatieve effecten die toe te schrijven zijn aan helmbehandeling zijn nog niet goed onderzocht. Op basis van de huidige kennis kunnen we niet zeggen dat behandeling met een helm een beter resultaat geeft dan afwachten van natuurlijk herstel. De recent ontwikkelde richtlijn jeugdgezondheidszorg ‘Preventie, vroegsignalering en aanpak van voorkeurshouding en schedelvervorming’ adviseert dan ook om terughoudend te zijn met het aanbieden van helmtherapie buiten wetenschappelijke studies om. Bij kinderen met zeer ernstige schedelvervorming of met bijkomstige problemen (zoals ontwikkelingsachterstand) kunnen andere afwegingen een rol spelen.


Wij voeren momenteel in Drenthe, Overijssel en de Achterhoek een grootschalig onderzoek uit naar de effecten en kosten van helmbehandeling. In 2013 zullen wij de eindmetingen afronden. Dan pas kunnen we de vraag beantwoorden of helmtherapie effectiever en doelmatiger  is dan het afwachten van natuurlijk herstel.

 

Renske M. van Wijk, MSc.

Namens projectgroep HEADS

Universiteit Twente