NEWS ARCHIVE

Afscheidssymposium ter gelegenheid van het emeritaat prof. Guus van Montfort

Minisymposium Technologie en Ondernemerschap in de Ouderenzorg


Vanwege het emeritaat van prof. Guus van Montfort organiseert de Universiteit Twente een minisymposium over de grote veranderingen in de ouderenzorg op woensdag 20 januari 2016 van 12:30 - 17:00 uur.
Gebouw: De Waaier
Tijdens het minisymposium gaan we in op actuele ontwikkelingen in de zorg:

- De hervormingen van de ouderenzorg en het overheidsbeleid.

- De (eigen regie-)rol van de cliënt.

- De betekenis van technologie zoals robotica en thuiszorgtechnologie daarbij en de manier waarop dit de rol van de cliënt kan versterken.

- De voor Twente belangrijke bijdrage van de vele spin-off bedrijven en het ondernemerschap in het algemeen.


Martin van Rijn, Staatssecretaris van VWS en Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW geven een presentatie, gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van Maarten IJzerman, Decaan Health and Biomedical Technology.


Programma:


TECHNOLOGIE EN ONDERNEMERSCHAP IN DE OUDERENZORG

12.30 -13.00

Koffie / Thee en Twentse Krentenwegge

13.00 u

Opening door Maarten IJzerman, Decaan Health and Biomedical Technology

13.30 u

Hans de Boer, Voorzitter VNO-NCW, gaat in op het ondernemerschap in de zorg en de samenwerking tussen bedrijfsleven, universiteit en zorgsector.

14.15 u

Martin van Rijn, Staatssecretaris van VWS, gaat in op de veranderingen in de ouderenzorg en het overheidsbeleid.

15.00 u

Paneldiscussie o.l.v. Prof.dr. Maarten IJzerman

-Zorginnovatie en technologie (drs. Martin van Rijn, Staatssecretaris VWS)

-Organisatie van langdurige zorg (drs. Godfried Verkerk, Voorzitter RvB Vivium)

-Biomedische technologie (Prof.dr.ir. Albert van den Berg, hoogleraar Nanotechnologie UT)

-Burger en zorg coöperaties (dhr Jan Snijders, Voorzitter Zorg Coöperatie Austerlitz)

16.00 u

Pauze

16.30 u

Start academische plechtigheid Prof.dr. Guus van Montfort met opening door Prof.dr. Ed Brinksma

Rector Magnificus Universiteit Twente

17.30 u

ReceptieU kunt zich aanmelden voor het afscheidssymposium via https://www.utwente.nl/academischeplechtigheden/afscheidscolleges/