NEWS ARCHIVE

NEWS ARCHIVE

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJTwente) is officieel van start gegaan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekenden GGD Twente, Universiteit Twente, Saxion en het UMC Groningen een overeenkomst. Daarmee benadrukken zij dat zij zich samen inzetten voor onderzoek naar hoe kinderen in risicosituaties beter bereikt kunnen worden. Samen willen de partijen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.


Academische werkplaats Jeugd

In een Academische Werkplaats werken partijen samen op het gebied van praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen. “De AWJTwente heeft als doel kennis te verzamelen en te ontsluiten hoe kinderen in risicosituaties beter bereikt kunnen worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het doen van onderzoek op het gebied van de preventie van kindermishandeling” vertelt Johan Coes, voorzitter bestuurscommissie Publieke Gezondheid.


Kinderen in risicosituaties beter bereiken
“Het hoofddoel van de AWJTwente is de ontwikkeling van een structurele samenwerking en kennisinfrastructuur. Praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds worden dichter bij elkaar worden gebracht. Dit heeft als doel de praktijk goede handreikingen te geven op basis van gedegen onderzoek,” zegt prof. Ramses Wessel, bestuurder bij de UT.


Kwaliteitsverbetering van de Jeugd(gezondheids)zorg
Door het AWJTwente wordt de praktijk van de Jeugdgezondheidszorg en partners binnen het CJG meer met onderzoek begeleid. Dit leidt tot een kwaliteitsverbetering van de Jeugd(gezond­heids)­zorg. “Er wordt betere zorg geleverd aan meer kwetsbare kinderen. De AWJTwente biedt kansen voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve interventies en goede keten­samenwerking. Uiteindelijk willen wij allen kinderen in risicosituaties beter kunnen bereiken en een betere zorg aan kwetsbare kinderen bieden” eindigt Josephine van Meijel, hoofd Jeugdgezondheidszorg GGD Twente.

Oplevering

De AWJTtwente levert promotietrajecten op het gebied van postpartum depressie en preventie van kindermishandeling op. Daarnaast worden projecten opgeleverd die acute praktijk- of beleidsvragen uitwerken met behulp van kortdurend onderzoek.


Samenwerkende partners
De samenwerking binnen de AWJT bestaat uit GGD Twente, Universiteit Twente, Saxion, UMC Groningen en de veertien Twentse gemeenten. Daarnaast is er een intentieverklaring ondertekend met inhoudelijk betrokken partners: Dimence, ROSET (Regionale OndersteuningsStructuur voor de Eerstelijnszorg in Twente), Academische Werkplaats AGORAer. Om vernieuwing tot stand te brengen financiert ZonMw een groot deel van de gezondheidsonderzoeken in de AWJTwente.


Website

Wilt u meer informatie? Ga naar www.awjtwente.nl.