NEWS ARCHIVE

NEWS ARCHIVE

De vakgroepen OMPL en HTSR van de faculteit Management en Bestuur doen in samenwerking met de Ziekenhuisgroep Twente en de Centrale Huisartsen Post Almelo onderzoek naar de effectiviteit van de Spoedpost. Het onderzoek “optimale logistiek in e acute zorgketen” moet aantonen of de Spoedpost op deze manier de acute zorg efficiënter organiseert .

Het onderzoek moet wetenschappelijk onderbouwen hoe personeel en geld optimaal ingezet kunnen worden in de Spoedpost.

Zie ook de website van De Twentsche Courant Tubantia