NEWS ARCHIVE

NEWS ARCHIVE

Persbericht


Kwaliteitscertificaat voor vijf kankercentra in Europa


Amsterdam, 1 juni 2011.- Voor het eerst in haar bestaan reikt de OECI (Organisation of European Cancer Institutes) op 18 juni een kwaliteitscertificaat uit aan vijf Europese kankercentra. Dit certificaat krijgen de kankercentra omdat zij voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die gelden voor hun categorie ziekenhuis en omdat zij structureel werken aan het verbeteren van deze kwaliteit. De kankercentra zullen het certificaat overhandigd krijgen door Wim van Harten, de aankomend voorzitter van de OECI, samen met de huidige voorzitter Marco Pierotti tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 18 juni die wordt gehouden in Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Het accreditatieprogramma van de OECI is in oktober 2008 van start gegaan nadat de kwaliteitsstandaarden zijn geformuleerd en gevalideerd in een tweetal pilot projecten waarbij acht kankercentra in de EU betrokken waren. De definitieve OECI standaarden bestaan uit zes hoofdthema’s die betrekking hebben op: organisatie en management, kanker screening programma’s en preventie, oncologische zorg, onderzoek, onderwijs en patiëntgerelateerde aspecten waaronder voorlichting. Elk hoofdstuk bevat een aantal standaarden, in totaal 65. De standaarden zijn opgebouwd met een hoofdstelling en deelvragen.

De kankercentra die het certificaat ontvangen hebben verschillende evaluaties ondergaan. Door een extern team van professionals uit buitenlandse kankercentra is een beoordelingsrapport opgesteld met sterke punten en verbeterpunten. Aan de hand van het rapport hebben de deelnemende centra een verbeterprogramma opgesteld met daarin doelen, acties en tijdslijnen waarbinnen de verbeteringen moeten zijn geïmplementeerd. Dit verbeterprogramma geeft de uiteindelijke doorslag om in aanmerking te komen voor het OECI Accreditation/Designation certificaat.

De vijf kankercentra die hun certificaat krijgen overhandigd zijn: IPO Porto (Portugal), IPO Coimbra (Portugal), FIVO Valencia (Spanje), The Christie NHS Foundation Trust Manchester (Verenigd Koninkrijk) en het NKI-AVL Amsterdam (Nederland).

Inmiddels zijn er nog 7 kankercentra in Europa die in aanmerking willen komen voor de accreditatie en daarvoor de benodigde acties hebben ondernomen.

De oncologische behandeling heeft de afgelopen jaren steeds meer een multidisciplinair karakter gekregen waarbij steeds meer specialismen en afdelingen betrokken zijn. Bovendien zijn dankzij wetenschappelijk onderzoek steeds vaker nieuwe en verbeterde behandelingen beschikbaar. Vanuit de maatschapij worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld en neemt de vraag om transparantie alleen maar toe. De OECI wil hier door middel van de invoering van Europese kwaliteitsrichtlijnen aan tegemoetkomen.

De uitreiking zal plaatsvinden tussen 10.30 en 11.00 uur in NKI-AVL, Plesmanlaan 121, Amsterdam


Noot aan de redactie:

Voor vragen kunt u terecht bij

F.M. Boomsma, MSc. (Femke)

Accreditation/Designation coordinator Organisation of European Cancer Institutes t +31 88 2 345 500 F.boomsma@ikno.nl


Website OECI: www.oeci.eu

Website Accreditation/Designation Programme: http://selfassessment.oeci.nu

Website General Assembly: www.oeci-amsterdam2011.com