NEWS ARCHIVE

NEWS ARCHIVE

Gezondheidsraad publiceert advies: medische producten, nieuw en nodig

Op 18 januari werd door de voorzitter van de commissie, prof. Geert Blijham, het GR/RGO rapport medische producten overhandigd aan Paul Huyts, namens de Minister van VWS. Het advies gaat in op de vraag naar een investeringsagenda medische producten.

In het advies is gebruik gemaakt van multi-criteria decision technieken, zoals door de vakgroep HTSR worden ontwikkeld en toegepast. In dit geval werden prioriteiten toegekend aan te ontwikkelen medische producten. De lijst van medische producten was opgesteld, i.s.m. het Athena instituut in Amsterdam, door het instellen van focusgroepen met patienten. Per patientengroep werd vervolgens een lijst van te ontwikkelen producten bepaald. De toegekende prioriteiten voor de te ontwikkelen producten hielden rekening met de te verwachten gezondheidswinst, de extra kosten, eventuele arbeidsbesparing t.g.v. het product en de omvang van de doelgroep.