NEWS ARCHIVE

Rehabilitation for Cancer Survivors: Cost-effectiveness and Budget Impact

Op vrijdag 26 februari verdedigt Janne Mewes haar proefschrift “Rehabilitation for Cancer Survivors: Cost-effectiveness and Budget Impact” aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek werd begeleid door prof. dr. W.H. van Harten, prof. dr. M.J. IJzerman, en dr. Lotte Steuten. De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats in universiteitsgebouw De Waaier, Drienerlolaan 5 te Enschede om 14:30. Het proefschrift is op verzoek digitaal verkrijgbaar.

Revalidatie voor (ex-)kankerpatiënten is kostenbesparend
Revalidatie voor mensen die kanker hebben gehad is kosteneffectief en bespaart de maatschappij geld. Dit zijn de hoofdbevindingen uit het proefschrift “Rehabilitation for Cancer Survivors: Cost-effectiveness and Budget Impact” van Janne Mewes, waarin zij de kosten en baten van revalidatieinterventies voor (ex-)kankerpatiënten onderzocht heeft. Op 26 februari vindt de verdediging van Mewes´ proefschrift plaats op de Universiteit Twente.
Al langer is bekend dat revalidatie-interventies zoals beweegprogramma´s effectief zijn in het verlichten van symptomen zoals vermoeidheid of pijnklachten, die mensen na de behandeling voor kanker ervaren. Ook kunnen mensen weer sneller terug aan het werk. Alleen wordt in veel gevallen de revalidatie niet vergoed. Juist omdat het om een hele grote en groeiende groep mensen gaat (700.000 in Nederland in 2015) was het belangrijk om vast te stellen of de revalidatie-interventies kosteneffectief zijn en welke kosten eraan verbonden zijn.

Revalidatie-interventies zijn kosteneffectief
In haar proefschrift heeft Mewes onderzocht hoe kosteneffectief een beweegprogramma en gedragstherapie zijn bij borstkankerpatiënten voor het verlagen van door de behandeling veroorzaakte vroege menopausale klachten. Er is aangetoond dat de interventies niet duur zijn (minder dan €200 per patiënt) en de klachten duidelijk verbeteren. Dit leidt tot een positieve kosten-baten-verhouding. Ook voor andere revalidatieinterventies bij kankerpatiënten geldt dat deze over het algemeen kosteneffectief zullen zijn.

Werkhervattingsprogramma´s zijn kostenbesparend
In het proefschrift zijn ook de kosten van een werkhervattingsprogramma voor kankerpatiënten onderzocht. Dit liet zien dat de baten die het programma oplevert vanuit maatschappelijk perspectief ruim opwegen tegen de kosten van het programma, omdat productiviteitsverlies wordt voorkomen. Probleem in Nederland is echter dat de baten van snellere werkhervatting bij de werkgever liggen terwijl de zorgverzekeraar dergelijke programma´s meestal niet vergoed.