Student

Eric ten Bosch en Stephan Hadarian

Title

Beweging bij baby’s

Final presentation

29 augugstus 2014

Supervisors

Dr. CGM Groothuis-Oudshoorn, Dr. MM Boere-Boonekamp


Student

Carolin B Schröer en Mireille Scholten

Title

Lekker Pûh!!! Een interventie voor kinderen met overgewicht.

Final presentation

28 augustus 2014

Supervisors

Dr. MM Boere-Boonekamp, Dr. CGM Groothuis-Oudshoorn, W. Disse


Student

Florian M Meeuwsen

Title

Alle Jeugdigen in beeld

Final presentation

28 augustus 2014

Supervisors

Dr. MM Boere-Boonekamp, Dr. JG van Manen


Student

Gijs JM Spijkers en Davey Wopereis

Title

Validatie van het protocol voor de behandeling van wondlekkage na prothesiologie van het OCON

Final presentation

28 autustus 2014

Supervisors

Dr. JA van Til, Dr. JG van Manen


Student

Jill MR Terpstra

Title

Invloed verzorgingsfactoren op het ontstaan van schedelvorming

Final presentation

26 augustus 2014

Supervisors

Dr. MM Boere-Boonekamp, RM van Wijk, MSc


Student

Hannah Kaya

Title

Consultatie van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg

Final presentation

22 augustus 2014

Supervisors

Dr. MM Boere-Boonekamp, A. Konijnendijk MSc


Student

Daniël vd Berg, Max Poorthuis, Amber Noltes en Kaj de Graaf

Title

Van U tot A(cute) zorg in Twente en Oost Achterhoek

Final presentation

19 augustus 2014

Supervisors

Dr. CJM Doggen, RE Egberink, M Bruens


Student

Joran Evers, Egbert Barels

Title

Business Models for e-Health innovations

Final presentation

18 augustus 2014

Supervisors

Dr. JEWC van Gemert-Pijnen, Prof.dr.ir. LJM Nieuwenhuis


Student

Kirsten T. Spenkelink en Soraya Dekker

Title

Knelpuntenanalyse preoperatief proces MST

Final presentation

18 augustus 2014

Supervisors

Dr.ir.IMH Vliegen, Prof.dr.ir. EW Hans, IBW de Vries-Blanken


Student

Sophie JM van der Voort

Title

Robotica in de zorg

Final presentation

25 juli 2014

Supervisors

Dr JM Hummel, K. Markiewicz, A. van Beemen


Student

LEC Ramakers, G Mantjes, FG Meijer

Title

Een analyse van de invloeden op processen en knelpunten binnen apotheek Tuindorp

Final presentation

24 juli 2014

Supervisors

Dr.ir.IMH Vliegen, Prof.dr.ir. EW Hans, AA Jurgens


Student

Tim Schwarte

Title

Een onderzoek naar operationele activiteiten op het secretariaat van nucleaire geneeskunde binnen Isala Zwolle

Final presentation

24 juli 2014

Supervisors

Dr.ir. IMH Vliegen, Prof.dr.ir EW Hans, LH van Veldhuizen-Adema,


Student

Julia Schnegöke, Karlijn Alferink

Title

Management van de beddencapaciteit in het MST

Final presentation

22 jul9i 2014

Supervisors

Dr. JS Svensson, Dr. JG van Manen, I. de Vries


Student

Douwe J. Willink

Title

Onderzoek naar het verlagen van cholesterol op alternatieve wijze in het kader van de huidige Nederlandse gezondheidszorg

Final presentation

16 juli 2014

Supervisors

Prof.dr. APWP van Montfort, dr LMG Steuten, Drs. Kremer


Student

MM Anwar

Title

Non-respons in een onderzoek naar transitie van acute naar chronische pijn bij patiënten met acuut musculoskeletaal trauma

Final presentation

6 mei 2014

Supervisors

Dr. CJM Doggen, JGJ Pierik, MSc.


Student

Nelleke Koedijk

Title

Determinanten van keizersneden in het Sint Vincentius Ziekenhuis te Paramaribo

Final presentation

20 december 2013

Supervisors

Dr. MM Boere-Boonekamp, Dr. CGM Groothuis-Oudshoorn, Dr. AD Mohangoo (extern)


Student

Vera van de Beek

Title

De jeugdverpleegkunde en postpartum depressie, Een onderzoek naar het professioneel verpleegkundig handelen van jeugdverpleegkundigen bij het afleggen van huisbezoeken ter signalering van postpartum depressie

Final presentation

5 september 2013

Supervisors

Dr. MM Boere-Boonekamp, Drs. AI Zee-van den Berg


Student

Trynke Hiemstra

Title

Belangenbehartiging in de zorg: wat werkt en wat niet? Studie naar effectieve methoden door overkoepelende belangenorganisaties

Final presentation

30 augustus 2013

Supervisors

Dr. PJ Klok, Dr. LMG Steuten


Student

Jansje H Boer

Title

Modererende en mediërende factoren voor chronische pijn en vermoeidheid bij patiënten die een semi-klinische behandeling ondergaan

Final presentation

30 augustus 2013

Supervisors

Dr. CGM Groothuis-Oudshoorn, Prof.dr. KMG Schreurs (extern)


Student

Erwin EA Veneman

Title

Child Death Review in Oost-Nederland: Factoren die invloed hebben op de keuze van ouders om al dan niet toestemming te verlenen voor inclusie in Child Deathe Review

Final presentation

29 augustue 2013

Supervisors

Dr. MM Boere-Boonekamp, Dr. JG van Manen, Mw S. Gijzen


Student

Ellis K Vlessert

Title

Child Death Review in Oost-Nederland: Factoren die invloed hebben op de keuze van ouders om al dan niet toestemming te verlenen voor inclusie in Child Death Review

Final presentation

29 augustus 2013

Supervisors

Dr. MM Boere-Boonekamp, Dr. JG van Manen, Mw S. Gijzen


Student

Freek Mulder

Title

Een vroege health technology assessment van de elektronische neus. Wat zijn de toetredingsbarrières voor en de toegevoegde waarde van de eNose?

Final presentation

27 augustus 2013

Supervisors

Dr. LMG Steuten, Prof.dr. GCM Kusters, Dr JW Gerritsen


Student

Anna-Lena Kernebeck, Monika N. Dassen, Anne Bestert, Britt M. Wilms

Title

Verschillen tussen de bezoekregelingen in Nederlandse en Duitse ziekenhuizen.

Final presentation

26 juli 2013

Supervisors

Dr. H.G.M. Oosterwijk, Dr. C.J.M. Doggen


Student

Karen H. de Vries

Title

De preventie van gezondheidsproblemen en –risico’s- werken met een adolescententeam

Final presentation

24 juli 2013

Supervisors

Dr. M.M. Boere-Boonekamp, Dr. J.V. van Manen, M. Cerneus


Student

Cindy Dolkens & Anne Willemsen

Title

Vroege Health Technology Assessment van de eNose technologie

Final presentation

12 juli 2013

Supervisors

Dr. L.M.G. Steuten, Prof.dr. G.C.M. Kusters, J.W. Gerritsen (extern)


Student

Marjolein S. Drent, Lotte Engel, Jana Heerink, Charlotte Wouters

Title

De fertility chip. Een vroege Medical Technology Assessment van de toegevoegde waarde in het huidige diagnosetraject voor subfertiliteit bij mannen

Final presentation

12 juli 2013

Supervisors

Dr. L.M.G. Steuten, Prof.dr. G.C.M. Kusters


Student

D.J.J. Duteweert

Title

De verandering in kwaliteit van leven na een trauma. In hoeverre is een trauma van invloed op de verandering in kwaliteit van leven en welke determinanten spelen hierbij een rol?

Final presentation

16 juli 2013

Supervisors

Dr. C.J.M. Doggen, Ir. J.G.J. Pierik


Student


Adrienne H. Rotteveel

Title

Therapietrouw bij patiënten met acute pijn – Hoe vaak komt het voor dat patiënten met acute pijn therapietrouw zijn en welke factoren beïnvloeden de therapietrouw?

Final presentation

16 juli 2013

Supervisors

Dr. C.J.M. Doggen, Ir. J.G.J. Pierik


Student


Evelien H.E. Klein Avink

Title

Het effect van helmtherapie op de ontwikkeling van kinderen met schedelvervorming. Onderdeel van de Helmet therapy Assessment in Deformed Skulls (HEADS) studie.

Final presentation

11 juli 2013

Supervisors

Dr. M.M. Boere-Boonekamp, Dr. C.G.M. Groothuis-Oudshoorn, R.M. van Wijk


Student

Title

Final presentation

Supervisors


Student


K.K.Luyke, K.M. de Ligt en L. Steentjes

Doelmatigheidsoverwegingen in oncologische richtlijnen

11 juli 2013

Dr. S. Siesling, Dr. L.M.G. Steuten, W. Veer (extern)


Mareille A.C. Hulshof

Title

“Inventarisatie van vragenlijsten die geschikt zijn voor het meten van patiëntenuitkomsten van een Integraal Oncologisch Zorgpad voor rectumcarninoom”

Final presentation

4 juli 2013

Supervisors

Dr. S. Siesling, Dr. J.G. van Manen, J.C. van Hoeve (extern)


Student


Edo J. Boorsma

Title

NVKC: evaluatie van de online e-mail service

Final presentation

28 mei 2013

Supervisors

Prof.dr. G.C.M. Kusters, Dr. J. van Til


Student


Adelien F. Heutink

Title

Een onderzoek naar de inrichting van de contactmomenten op de Neonatale Intensivecare Unit van de Isala klinieken te Zwolle

Final presentation

22 mei 2013

Supervisors

Dr. H.G.M. Oosterwijk, J.C. Mewes MSc


Student

Diana Münch

Title

Overweight and obesiy among Dutch and German elementary school children: associations between demographic factors, behaviour, motor skill and weight status.

Final presentation

16 mei 2013

Supervisors

Dr. M.M. Boere-Boonekamp, Dr. C.G.M. Groothuis-Oudshoorn, Dr. M.P.L’Hoir (extern)


Student

S.N. Groenberg

Title

Pijnbehandeling bij traumapatiënten in het Medisch Spectrum Twente.

Final presentation

25 april 2013

Supervisors

Dr. C.J.M. Doggen, Dr. J.G. van Manen, J. PierikStudent

Christiaan B. Op den Kelder

Title

Kostenstudie behandeling schedelvervorming

Final presentation

26 oktober 2012

Supervisors

Dr. M.M. Boere-Boonekamp, Dr. L.M.G. Vrijhoef-Steuten, Dr. C.P.B. v/d Ploeg (extern)


Student

S.Y. Damhuis en L.C. Vree Egberts

Title

Sociaal-medische indicatie in de gemeente Almelo

Final presentation

28 september 2012

Supervisors

Dr. M.M. Boere-Boonekamp, Dr. H.G.M. Oosterwijk, R. Haasnoot


Student

C.C. Voskuil

Title

Beslisfactoren van gemeenten om mee te doen aan preventie programma’s voor kinderen met overgewicht.

Final presentation

24 september 2012

Supervisors

Dr. ir. I.M.H. Vliegen, Dr. J.A. van Til


Student

W. Kenter

Title

Waarom Huisartsen doorverwijzen naar een nieuwe institutionele tweedelijns actor op de zorgmarkt

Final presentation

30 augustus 2012

Supervisors

Prof. dr. W.H. van Harten, dr. V. Junjan, W.T. Koelewijn


Student

Ursula Wegmann en Stefanie Blaset

Title

Differences in the prevalence of risk and protective factors for SIDS between Germany and the Netherlands

Final presentation

28 augustus 2012

Supervisors

Dr. M.M. Boere-Boonekamp, Dr. C.G.M. Groothuis-Oudshoorn, M. L’Hoir (extern), M. Vennemann (extern)


Student

L.H. Hofman

Title

Process Improvement Challenges Opportunities at the PACU

Final presentation

28 augustus 2012

Supervisors

Dr. ir. E.W. Hans, P.M. Carrera, A. MacDonald


Student

B. van Wijk

Title

Buitenlandse concurrentie in een veranderde orthopedische zorgmarkt

Final presentation

17 augustus 2012

Supervisors

Dr. H.G.M. Oosterwijk, Dr. K.H.P. Douw, C. van der Togt


Student

S. Adriaanse en K. Engelhardt

Title

Acuut chirurgische Unit in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam: een vergelijking van bedrijfsmatige parameters.

Final presentation

16 augustus 2012

Supervisors

Dr. I.M.H. Vliegen, Dr. J.G. van Manen, H. Vermeulen, R. Vollebregt


Student

B. Grievink

Title

Evaluatie van Cool2B Fit

Final presentation

01 augustus 2012

Supervisors

Dr. L.M.G. Vrijhoef-Steuten, Dr. J.A van Til, J. Waleckzek


Student

A.T. Homan, S.G.E. Busscher en M.E. van der Maas

Title

Onderzoek naar het opzetten van een webbased shared care systeem voor testiskanker

Final presentation

25 juli 2012

Supervisors

Dr. S. Siesling, Dr. C.H.C. Drossaert, Prof. Dr. J.A. Gietema


Student

S. Katik

Title

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”onderzoek naar toegangstijden Polikliniek Emma Kinderziekenhuis

Final presentation

25 juli 2012

Supervisors

Dr. ir. I. Vliegen, Dr. S. Siesling en D. Boor


Student

S. de Jong, I.M. Drenth en D.M. Koster

Title

Tijdregistratie en planning van het OK complex

Final presentation

12 juli 2012

Supervisors

Dr. ir. E.W. Hans, Prof. dr. M.J. IJzerman, A.A.J. van der Zalm


Student

J.H. Buil, E. Trentelman, M.T. Haalboom en R. Issa

Title

Core procedures of brachytherapy in patients with prostate cancer

Final presentation

7 juli, 2012

Supervisors

Dr. L.M.G. Vrijhoef-Steuten, Dr. S. Siesling, H. Monteban


Student

R. Klever en H. Beltman

Title

Zorgpaden op de polikliniek gynaecologie

Final presentation

5 juli 2012

Supervisors

Dr. ir. I.M.H. Vliegen, Dr. J.G. van Manen, J. Oude Lohuis-Tijkotte


Student

A van Dijk, L. Straathof en M. Oosterhoff

Title

Een basismodel van de radiotherapie planning

Final presentation

3 juli 2012

Supervisors

Dr. L.M.G. Vrijhoef-Steuten, Dr. S. Siesling, M. Monteban


Student

Geke Heurman

Title

Informatie voorziening omtrent testuitslag van zelftests.

Wat is de informatiebehoefte van de consument met betrekking tot de testuitslag van een zelftest aangevraagd bij Servicelabs en hoe verhoudt deze zich met de gegeven informatie door Servicelabs?

Final presentation

11 januari 2012

Supervisors

Dr. K.H.P. Douw, Prof. dr. G.C.M. Kusters, Dr. C.H.H.Schoenmakers (extern)


Student

Danique Hesselink

Title

Informatie voorziening omtrent testuitslag van zelftests.

Wat is de informatiebehoefte van de consument met betrekking tot de testuitslag van een zelftest aangevraagd bij Servicelabs en hoe verhoudt deze zich met de gegeven informatie door Servicelabs?

Final presentation

11 januari 2012

Supervisors

Dr. K.H.P. Douw, Prof. dr. G.C.M. Kusters, Dr. C.H.H.Schoenmakers (extern)


Student

Anne Tap

Title

Zorg kan altijd slimmer, beter en vriendelijker

Final presentation

03 november 2011

Supervisors

Dr. J.G. van Manen, Dr. M.M. Boere-Boonekamp, R. van Prooijen (extern)


Student

David van Maaren

Title

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Final presentation

10 oktober 2011

Supervisors

Prof. R. Stegwee, Dr. J.G. van Manen


Student

Carlijn Olde Reuver of Briel

Title

Een inventariserend onderzoek naar het gebruik van een screeningslijst voor postpartum depressie in de JGZ 0-4 in Twente.

Final presentation

30 september 2011

Supervisors

Dr. M.M. Boere-Boonekamp, Dr. K.H.P. Douw, R. Haasnoot (extern)


Student

Milou Scheltes

Title

Gedrag van ouders van jonge zuigelingen met betrekking tot risicofactoren voor wiegendood (vertrouwelijk).

Final presentation

30 september 2011

Supervisors

Dr. M.M. Boere-Boonekamp, Dr. G.C.M. Groothuis-Oudshoorn, B.E. van Sleuwen (extern)


Student

Özlem Güner

Title

In hoeverre is de PAL4 community gebruiksvriendelijk om de sociale (en sociale steun) behoeften van ouderen te vervullen?

Final presentation

28 september 2011

Supervisors

Dr. K.H.P. Douw, Dr. J.E.W.C. van Gemert-PijnenStudent

Marlies Peters

Title

Voorstel voor een eenduidige inrichting van registratie van zorginhoudelijke indicatoren in het proces van de cerebro vasculair accident – (CVA) - patiënt

Final presentation

27 mei 2011

1st supervisor

Dr. C.J.M. Doggen


Student

Lieske Kobes

Title

Transparant over zorgactiviteiten per Diagnose Behandel Combinatie

Final presentation

18 april 2011

1st supervisor

Prof. R.A. Stegwee


Student

Kirsten A. Janssen

Title

Gebruikerseisen van de LOPES

Final presentation

8 april

1st supervisor

Dr. M.J. Hummel


Student

Marieke G.M. Weernink

Title

De relatie tussen vitamine D inname en het ontstaan van een schedeldeformatie bij zuigelingen van twee tot en met vier maanden oud (vertrouwelijk)

Final presentation

27 januari 2011

1st supervisor

Dr. M.M. Boere-Boonekamp


Student

Marijke Scheppink

Title

Effectiviteit opsporing van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen tussen de 0-4 jaar. (vertrouwelijk)

Final presentation

7 januari 2011

1st supervisor

Dr. M.M. Boere-Boonekamp


Student

Inge Braamhaar & Chantal Olde Keizer

Title

De indeling van een etmaal van de NICU patient – een kwalitatief veldonderzoek

Final presentation

5 november 2010

1st supervisor

Prof. Dr. W.H. van Harten


Student

Heike van der Wijk

Title

Quality of care in breast cancer indicator.

Time between pathological diagnosis and surgery; reasons for delay –

A retrospective analysis (vertrouwelijk)

Final presentation

4 oktober 2010

1st supervisor

Dr. S. Siesling


Student

Margoleen Honcoop

Title

Diffusion of HPV vaccination among physicians in New Delhi, India.

Final presentation

23 september 2010

1st supervisor

Prof. Dr. H. Vondeling


Student

Annique Aarnink & Lienke Sanderman

Title

The Medical Emergency Triage and Treatment System at the Emergency Department of Norrlands University Hospital; arrival times and throughput times.

Final presentation

27 augustus 2010

1st supervisor

Dr. C.J.M. DoggenStudent

Harm-Jan Otten

Title

Ziekteverzuim gerelateerd aan fysieke belasting bij transfergerelateerde zorg

Final presentation

30 juni 2010

Supervisors

Dr. L. Steuten, Dr. K. Douw


Student

Maria Lieferink

Title

Onderzoek naar de behoefte en de financiële haalbaarheid van een low-care hospice in de Regio Almelo

Final presentation

18 juni 2010

2nd supervisor

Dr. J.M. Hummel


Student

Stefanie Bolder

Title

Onderzoek naar de voorkeur van chronische pijn patiënten bij thuisbehandeling

Final presentation

4 mei 2010

1st supervisor

Dr. J.A. van Til


Student

Evelien van der Maas

Title

Helmtherapie of afwachten? Een onderzoek naar de voorkeur van kinderfysiotherapeuten voor een behandelmethode van schedeldeformatie

Final presentation

7 mei 2010

1st supervisor

Dr. J.A. van Til


Student

Freek Hertman

Title

Het meten van de validiteit van de WeLoD bij baby’s met een redressiehelm

Final presentation

23 april 2010

1st supervisor

Dr. M.M. Boere-Boonekamp


Student

Pia Debie

Title

Onderzoek naar de voorspelbaarheid van de zorgzwaarte op de verpleegafdeling voor CVA patiënten

Final presentation

april 2010

1st supervisor

Dr. C.G.M. Groothuis-Oudshoorn


Student

Marissa Lugtenberg

Title

Achterblijvend aanbod kleinschalige woonvormen voor psychogeriatrische patiënten in Twente

Final presentation

18 december 2009

1st supervisor

Dr. J.G. van Manen


Student

Heleen Hofland

Title

IVD Selftests for Therapy Management in Chronic Conditions –

A Literature Review.

Final presentation

11 december 2009

1st supervisor

Prof. M.J. IJzerman


Student

Wendelina Botjes

Title

Strategie en Innovatie bij Zorgverzekeraars:

Een case study naar het vergroten van onderscheidend vermogen van zorgverzekeraars door innovatie en strategie

Final presentation

6 november 2009Student

Annemieke Scholten

Title

Stimulering Lekenhulpverlening Platteland Twente – Een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers

Final presentation

9 oktober 2009

1st supervisor

Dr. J.G. van Manen


Student

Rosemarie Wieske

Title

Comparison of youth health care in the EUSUHM countries (vertrouwelijk)

Final presentation

21 september 2009


Student

Willemien Alting

Title

Patiëntenpreferenties: Een toegangstijdenonderzoek naar poliklinische patiënten van het NKI-AVL

Final presentation

16 september 2009

1st supervisor

Prof. W.H. van Harten


Student

Gonnie den Brok

Title

Een onderzoek naar vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg (vertrouwelijk)

Final presentation

30 juli 2009


Student

Sabrina Kolkman

Title

Begeleiden van leerlingen met langdurig ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs door jeugdarts of jeugdverpleegkundige

Final presentation

25 juni 2009

1st supervisor

Dr. M.M. Boere-BoonekampStudent

Laura Steunebrink

Title

Agressie van clienten tegen medewerkers van de 0-4 jarigen Jeugdgezondheidszorg

Final presentation

23 april 2009

1st supervisor

Dr. M.M. Boere-Boonekamp


Student

Naomi Roelofs

Title

Kwaliteit van zorg en leven door Telemedicine interventies bij revalidatietherapie op afstand voor chronisch patiënten

Final presentation

18 maart 2009

1st supervisor

Prof. M.J. Ijzerman


Student

Marije Leusink

Title

Analysing the needs of Orphans and Vulnerable Childeren in Toul Chrey Village, Cambodia

Final presentation

06 februari 2009


Student

Linda Raanhuis

Title

Patiënttevredenheid op de afdeling Oncologie van het Streekziekenhuis Midden-Twente.

Final presentation

22 augustus 2008

2nd supervisor

Dr. Sabine Siesling


Student

Corien Kerkmeijer

Title

Ooglaserklinieken Kwaliteit van Zorg en keurmerk van ZKN

Final presentation

Juni 2008

2nd supervisor

Dr. J.M. Hummel


Student

Jeroen ter Mate

Title

De gevolgen van Lean Management op de Polikliniek: Kwantitatief onderzoek naar de effecten in het NKI-AVL

Final presentation

27 juli 2007

1st supervisor

Prof. W.H. van Harten


Student

Akke Kelder

Title

Jeugd & Astma Monitor voor de 21e eeuw: Een onderzoek naar meetinstrumenten voor de kwaliteit van leven van jongeren met astma

Final presentation

4 april 2007


Student

Natalie Meijerink

Title

Project Stimulering Lekenhulpverlening

Platteland Twente: Een onderzoek naar het effectief werven en behouden van vrijwilligers

Final presentation

29 oktober 2007

1st supervisor

Dr. J.M. Hummel


Student

Leslie Kroes

Title

Livio; Het verlenen van psychogeriatrische zorg in een setting van kleinschalig wonen

Final presentation

30 november 2007

1st supervisor

Ir. F.M.J.W. van den Berg


Student

Ingrid van Lamoen

Title

Zorgaanbieders vergelijken: Een onderzoek naar de problematiek van het

vergelijken van zorgaanbieders en de ondersteuning hierbij voor cliënten met een verstandelijke handicap die gebruik maken van een pgb.

Final presentation

12 december 2007

1st supervisor

Ir. F.M.J.W. van den Berg


Student

Sifra Geijtenbeek & Reinier Kuijsten

Title

Wie nu zorgt, wie dan leeft...Een oriënterend onderzoek over het beleidsveld met betrekking tot medische preventieve check-ups

Final presentation

Juni 2006

2nd supervisor

Dr. A.H.M. Kerkhoff


Student

Martine Fledderus

Title

Wat kunnen Nurse Practitioners betekenen in de jeugdgezondheidszorg in de regio Twente? Een onderzoek naar de inzetbaarheid van de Nurse Practitioner

Final presentation

5 oktober 2006


Student

Eline Jeckmans

Title

De verdeling van patiënten in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo:

Een onderzoek naar het aanbod en de verdeling van patiënten in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo, naar de capaciteitsplanning ten aanzien van bedden en personeel, en naar de invloed van seizoensgebonden veranderingen op de capaciteitsplanning.

Final presentation

11 oktober 2006

1st supervisor

Prof. W.H. van Harten