Events

Symposium en inaugurele rede Prof. Sabine Siesling, 24 september 2015In kankerzorg wordt variatie gezien. Voor dezelfde aandoening kan de zorg in het ene ziekenhuis anders zijn dan in het andere ziekenhuis. De vraag is of dit ertoe doet. Beïnvloedt deze variatie mogelijk de kwaliteit van zorg, het beloop van de ziekte en de overlevingskans, als ook de kwaliteit van leven en de kosten die hiermee gemoeid zijn? Wanneer richtlijnen aangeven dat de ene behandeling veel beter resultaat oplevert dan de andere behandeling, dan is de variatie ongewenst. Echter, alvorens verbetertrajecten te starten, moet de oorzaak van de variatie worden bepaald; is het mogelijk de conditie of de wens van de patiënt om af te wijken van de richtlijn? Variatie kan ook ontstaan doordat de aanbevelingen in de richtlijnen niet altijd gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en we niet zeker weten welke zorg het beste resultaat oplevert. De verschillende geleverde zorg kan dan niet met elkaar vergeleken worden en dus niet direct tot nieuw inzicht leiden welke behandeling voor welke patiënt het beste resultaat oplevert. Daarnaast zal de kankerzorg door nieuwe technologieën, zoals de bepaling van het genetische profiel, verbeterde beeldvorming of detectie van circulerende tumorcellen in het bloed, steeds beter op de individuele kankerpatiënt worden afgestemd. Welk effect hebben deze (dure) nieuwe technologieën en behandelmodaliteiten op de keuze van behandeling, nazorg en uitkomst van de patiënt? Hoe gebruiken we deze nieuwe technologieën in de dagelijkse praktijk? Hoe worden de specialisten en patiënten ondersteund in hun keuze van een (na-)zorgtraject? Om antwoorden op deze vragen te krijgen hebben de Universiteit Twente en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de bijzondere leerstoel: ’Outcomes research and personalized cancer care’ ingesteld. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Sabine Siesling. Voorafgaand aan haar inaugurele rede op 24 september zal een middagsymposium plaatsvinden op de Universiteit Twente in Enschede.


Programma:

Chair

Prof. Peter Huijgens, director Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL)

12.25-12.30

Opening

Prof. Peter Huijgens, director Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL)

12.30-13.00

World-wide differences in cancer survival: the CONCORD-2 study

Prof. Michel Coleman, MD (epidemiologist, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK)


13.00-13.30

Personalized care for rare cancers: centres of expertise

Dr. Gemma Gatta, MD (epidemiologist, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, Italy)


13.30-14.00

Is clinical auditing influencing clinical practice?

Dr. Thijs van Dalen, MD (surgeon, Diakonessen ziekenhuis Utrecht, the Netherlands, chair NABON Breast Cancer Audit)


14.00-14.30

Personalized medicine: the Netherlands Breast Cancer project

Prof. Sabine Linn (medical oncologist, NKI-AVL, Amsterdam, The Netherlands)


14.30-15.00

Technology and personalized care: to what prize?

Prof. Maarten IJzerman (UTwente, Enschede)Aansluitend zal op 25 september de Federadag2015 plaatsvinden met als thema: Cancer and Numbers.

Zie de website voor meer informatie en aanmelding.

Website Integraal Kankercentrum (IKNL)