Events

BMS - Vakgroep HTSR (EN)

UT_Logo_Black_NL


Minisymposium: farmacotherapie bij ouderen – wat zijn de (on)mogelijkheden?

Datum: Op 6 november jl. vond het minisymposium Farmacotherapie bij ouderen-wat zijn de (on)mogelijkheden plaats.

Doelgroep: Specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, apothekers, verpleegkundigen ouderenzorg, andere geïnteresseerden

Omschrijving : Medicatiegebruik bij ouderen staat steeds meer in de belangstelling. Tegelijkertijd weten onvoldoende over de (bij)effecten van medicatie bij deze doelgroep wat medicamenteuze interventies lastig maakt. De richtlijnen rond medicatie bij ouderen geven aanwijzingen, maar zijn beperkt in informatie over specifieke medicatiegroepen of specifieke situaties. Daarnaast is de praktijk weerbarstig en zijn er vaak goede redenen waarom richtlijnen niet toepasbaar zijn. De richtlijnen schrijven onder andere voor om polyfarmacie en gebruik van bepaalde psychofarmaca bij ouderen terug te dringen. Maar hoe doen we dat in de dagelijkse praktijk? Wat weten we hier nu precies over en wat is nog onzeker?

In een minisymposium op donderdagavond 6 november wordt ingegaan op deze vragen en wordt dit thema van medicatiegebruik bij ouderen nader belicht door drie wetenschappers en mensen uit de praktijk. Het symposium wordt gehouden in het kader van de samenwerking tussen Carintreggeland (VVT-zorgaanbieder in de regio Twente) en de Universiteit Twente op het gebied van medicatieveiligheid. Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en verpleegkundigen in de ouderenzorg in de regio Twente worden uitgenodigd dit minisymposium bij te wonen.

Presentaties ‘farmacotherapie bij ouderen – wat zijn de (on)mogelijkheden?’ De link naar de presentaties vindt u hieronder.

Kennis over bijwerkingen bij ouderen vanuit postmarketing surveillance – Prof. Dr. Dennis Raisch (gastdocent Universiteit Twente; professor at the University of New Mexico - College of Pharmacy)


therapeutische dilemma's bij polyfarmacie – drs. Marieke Zeeman, internist-ouderengeneeskunde, klinisch farmacoloog i.o. (werkzaam bij Deventer Ziekenhuis)

project medicatieveiligheid CRG-UT – drs. Sarah Janus, onderzoeker (werkzaam bij vakgroep Health Technology & Services Research, UT)


gebruik van psychofarmaca en alternatieven – Dr. Sytse Zuidema, specialist ouderengeneeskunde (werkzaam bij o.a. Huisartsgeneeskunde-Ouderengeneeskunde, Faculteit Medische Wetenschappen, UMCG)