See News

Retirement Jan Kees Looise

Op 3 october 2014 heeft Jan Kees Looise afscheid genomen van de UT, en daarmee van de leerstoel HRM.  

Sprekers tijdens het afscheid waren:

  • Prof. dr. ir. Ton Mouthaan, Decaan faculteit Management en Bestuur, Technische Universiteit Twente
  • Prof. dr. ir. Rienk Goodijk, Senior adviseur GITP en hoogleraar Governance en Medezeggenschap, Universiteit van Tilburg
  • Prof. dr. Jaap Paauwe, Hoogleraar Human Resource Management, Universiteit van Tilburg
  • Ir. Annemieke Nijhof, Voorzitter raad van bestuur Advies- en Ingenieursbureau TAUW Deventer
  • Prof. dr. Jan Kees Looise, Hoogleraar Human Resource Management, Technische Universiteit Twente
  • Prof. dr. Tanya Bondarouk, Hoogleraar Human Resource Management, Technische Universiteit Twente

Tijdens de afscheidsbijeenkomst vond er een boekpresentatie plaats, een boek bestaande uit bijdragen van vrijwel alle promovendi die door Jan Kees Looise direct of indirect zijn begeleidt. Het boek met als titel "Human Resource Management, Social Innovation and Technology" is online verkrijgbaar.