See News

Pedagogische Studien publication prize 2017

On Wednesday 13 June 2018, during the opening of the ORD 2018, the Pedagogische Studiën publication award 2017 was presented. The paper of Trynke Keuning, Marieke van Geel, Jimmy Frèrejean, Jeroen van Merriënboer, Diana Dolmans en Adrie Visscher was awarded a second prie! The paper tittled Differentiëren bij rekenen: een cognitieve taakanalyse van het denken en handelen van basisschoolleerkrachten can be downloaded for free here: http://pedagogischestudien.nl/search?identifier=640319(Jimmy, Trynke and Marieke)