Oraties Adrie Visscher en Susan McKenney

Volledige oratietekst Adrie Visscher en Susan McKenney

Practici, onderzoekers, en beleidsmakers erkennen het belang van excellente docenten. Hoe ontwikkelen de kwaliteiten van leerkrachten zich tijdens hun loopbaan? En hoe kunnen we het leren van docenten faciliteren? Beide oraties gaan op deze vragen in. Prof. dr. McKenney beschrijft haar visie op het leren van docenten, de rol die infrastructuur in dat proces speelt en het belang van samenwerken met naaste vakgebieden om de benodigde infrastructuur verder te ontwikkelen. Prof. dr. Visscher brengt in kaart hoe gemotiveerd, didactisch vaardig en effectief leerkrachten zijn als ze starten, naarmate hun loopbaan vordert, en tijdens de laatste 5-10 jaar van hun carrière. Hij gaat in op de kenmerken van expertise-ontwikkeling in het algemeen en staat stil bij de vraag hoe we leerkrachten nog beter zouden kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van de kwaliteiten waar het huidige onderwijs om vraagt.

 Susan McKenney

Susan McKenney is hoogleraar 'Docentprofessionalisering, Schoolontwikkeling en Onderwijstechnologie' bij ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling van de Faculteit Behavioural, Management & Social Sciences van de Universiteit Twente. Daarnaast is zij visiting professor aan de Universiteit van Pittsburgh. Haar onderzoek naar de toerusting van docenten zoekt antwoorden op vragen zoals: Hoe dragen ontwerpconversaties bij aan de ontwikkeling van de vakdidactische kennis van docenten? Hoe ontwerpen we educatief lesmateriaal voor docenten dat tot betekenisvolle opbrengsten bij leerlingen leidt en ook met succes op grote schaal geïmplementeerd wordt? Hoe kan technologie docenten ondersteunen bij hun kerntaken? Ook bestudeert ze duurzame vormen van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Omdat ze graag bijdraagt aan het ontwikkelen van wetenschappelijke inzichten en tegelijkertijd aan duurzame oplossingen voor problemen in de praktijk werkt, kiest ze vaak, maar niet uitsluitend, voor ontwerpgericht onderzoek.

Klik hier voor de volledige oratietekst Susan McKenney 

 Adrie Visscher

Prof. dr. Adrie Visscher is hoogleraar ‘Data-driven Docentprofessionalisering en Schoolontwikkeling’ bij ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling van de Faculteit Behavioural, Management & Social Sciences van de Universiteit Twente. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar ‘Opbrengstgericht werken’ aan de Rijksuniversiteit Groningen (Vakgroep Onderwijskunde). Zijn onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe feedback en professionalisering docenten kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun lessen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over feedback op basis van lesobservaties of de percepties van hun leerlingen. Omdat dergelijke feedback vaak het startpunt vormt voor kwaliteitsverbetering is onderzoek naar effectieve vormen van docentprofessionalisering ook een belangrijk thema in zijn onderzoek. Hij houdt zich daarbij onder andere bezig met de ontwikkeling en evaluatie van trajecten waarin docenten geschoold worden in instructiedifferentiatie en assessment for learning.

Klik hier voor de volledige oratietekst Adrie Visscher