News

IMPACT!Impact! is een door de Universiteit Twente ontwikkelde, digitale tool waarmee leerlingen aan het eind van een les binnen enkele minuten aan hun docent anonieme feedback kunnen geven over de les (op hun smartphone, iPad of tablet). De docent ziet zo direct wat de sterke kanten van zijn/haar les waren en waar nog verbetering mogelijk is. De vragen die leerlingen in Impact! over een les beantwoorden gaan over lesaspecten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze lessen effectief maken. Impact! is gemakkelijk te gebruiken. Een docent selecteert zelf eenvoudig een van de vragenlijsten in Impact!. Ook kan hij/zij zelf vragen toevoegen of een eigen vragenlijst samenstellen.

De Universiteit Twente doet onderzoek naar de effecten van (het gebruik van) Impact! op onder andere docentreflectie, leskwaliteit en leerlingbetrokkenheid. Het onderzoek gaat ook over factoren die van invloed zijn op het geven van feedback aan docenten. 

Wilt u meer informatie over het onderzoek of het gebruik van de Impact! tool? Kijk dan op onze website, bekijk de video over Impact! of neem contact met ons op.

Video over Impact!: https://www.youtube.com/watch?v=k264tJHI8GI
www.impactoponderwijs.nl
Hannah Bijlsma: h.j.e.bijlsma@utwente.nl