Archive

In memoriam Wilma Kippers

Op 31 juli 2018 is Wilma Kippers tijdens haar vakantie overleden als gevolg van een ernstig verkeersongeval. Wilma werkte binnen ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling van de faculteit BMS van de Universiteit Twente. Ze is maar 26 jaar geworden.


Na het afronden van de Master Educational Science and Technology in 2014 werkte Wilma eerst als junior onderzoeker en vervolgens als promovenda aan haar proefschrift over formatief toetsen en datagebruik. Ze zou haar proefschrift op 28 november 2018 verdedigen. Sinds begin dit jaar was Wilma ook werkzaam op het Europese Formas project waarbinnen ze onderzoek deed naar de effecten van een formatieve evaluatie interventie.

Naast een talentvol onderzoeker was Wilma ook een juf, zoals ze zichzelf altijd noemde. Voordat ze naar de UT kwam had ze de academische pabo gedaan en haar passie voor onderwijs kwam samen in haar onderzoek naar en onderwijs over formatief toetsen. Ze was docent in het UT-honours programma en gaf gastcolleges aan diverse lerarenopleidingen. Wilma vond het geweldig om samen met haar collega’s bezig te zijn met het verbeteren van onderwijs.

Wilma was een zeer sympathieke, positieve collega die georganiseerd, planmatig en met enthousiasme werkte aan haar taken. Ze genoot van het leven en had nog veel plannen voor de toekomst.

We zijn verbijsterd door haar overlijden en gaan haar ontzettend missen. We wensen haar ouders, zussen, broer, zwagers, vriend en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe met het verwerken van dit tragische verlies.